Zajęcia na nartorolkach czyli biegówki bez śniegu

556
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Katarzyna Witek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
17 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt "Zajęcia na NARTOROLKACH czyli biegówki bez śniegu " to zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Zainteresowanie nartorolkami rośnie z roku na rok. Każdy sumienny uczestnik zajęć będzie wyposażony w duże umiejętności techniczne. Założeniem projektu są również wycieczki terenowe. Brak dostatecznej pokrywy śnieżnej nie jest przeszkodą w uprawianiu narciarstwa biegowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wycieczki terenowe będą się odbywały po różnych dzielnicach: m.in. Bielany, Praga Południe, Praga Północ i Południe, Wawer, Wesoła, Ursynów.
Zajęcia czyli nauka będzie się odbywała na Rolkostradzie na terenie Dzielnicy Wesoła.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wycieczki terenowe będą się odbywały po różnych dzielnicach: m.in. Bielany, Praga Południe, Praga Północ i Południe, Wawer, Wesoła, Ursynów. Zajęcia czyli nauka będzie się odbywała na Rolkostradzie na terenie Dzielnicy Wesoła.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt "Zajęcia na NARTOROLKACH czyli biegówki bez śniegu " to zajęcia sportowe na świeżym powietrzu. Zainteresowanie nartorolkami rośnie z roku na rok. Każdy sumienny uczestnik zajęć będzie wyposażony w duże umiejętności techniczne. Założeniem projektu są również wycieczki terenowe. Brak dostatecznej pokrywy śnieżnej nie jest przeszkodą w uprawianiu narciarstwa biegowego.
Opis projektu
Cykliczne zajęcia.
Zajęcia dedykowane są osobom jeżdżącym na różnym poziomie zaawansowania (początkujący i zaawansowani). Zajęcia prowadzone na nartorolkach wyczynowych do klaska, na nartorolkach wyczynowych do łyżwy oraz na nartorolkach/rolkach terenowych.
Miłośnicy małych kółek spotykają się przez 5 dni w okresie od wiosny do jesieni włącznie.
Harmonogram zajęć:
G1- 16:30 - 18:00 - zajęcia na nartorolkach dla dorosłych i młodzieży/dzieci
G2- 18:10 - 19:40 - zajęcia na nartorolkach dla dorosłych i młodzieży/dzieci
G3- 10.00 - 13.00 - wycieczki terenowe

Każdy uczestnik jeździ w kasku.
Na zajęcia nartorolkowe sprzęt (nartorolki terenowe i kije) jest zapewniany przez organizatora.
Opis dla grup G1 i G2
- Każde zajęcia trwają 1,5 godziny.
- Planuje się 3 edycje po 5 zajęć na jedną grupę (7,5 godziny).
- W każdej grupie liczba uczestników wynosi 8 osób. Uczestnik może wybrać dowolną grupę. Uczestnik może zapisać się na zajęcia na nartorolkach i wycieczki terenowe.
Opis dla grupy G3
- Zajęcia / wycieczki terenowe dla gr G3 trwają 3h x 5 spotkań
- Podczas wycieczek sprzęt zapewniany jest dla kilkunastu osób, ale uczestników może być więcej, mogą przychodzić ze swoim sprzętem.

Dotyczy grup G1, G2 i G3
- Osoba która uczestniczyła w pierwszej edycji może zapisać się na drugą, ale pierwszeństwo mają osoby nowe.
- Zajęcia w każdej edycji prowadzone w formie cyklicznej, każde kolejne treningi są kontynuacją poprzednich.
sugerowane miesiące zajęć:
kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad

Instruktor prowadzący zajęcia zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia zapisów w tym tworzenia listy uczestników zajęć i listy rezerwowej.
2. Prowadzenia listy obecności i w przypadku dwóch nieobecności ucznia ma obowiązek usunięcia uczestnika z listy, a następnie zaproszenia pierwszego oczekującego na liście rezerwowej.
3. W przypadku złych warunków pogodowych, które zagrażają zdrowiu i życiu uczniów instruktor ma obowiązek przełożenia zajęć na inny termin.
Nabór uczestników;
1. Kryterium naboru w grupach (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy) jest jednolite dla wszystkich. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Zgłoszenia do zajęć przyjmowane będą bezpośrednio przez instruktora mailowo lub telefonicznie,
Informacje o zajęciach dostępne będą na stronie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta oraz w serwisach dzielnicowych.
3.Zajęcia są bezpłatne.
4. Zgłaszający deklaruje na jakie zajęcia się zapisuje.
5. Nabór do grup na daną edycję powinien rozpocząć się co najmniej tydzień przed zajęciami.
Nabór powinien trwać do momentu rozpoczęcia zajęć danej edycji, a w przypadku niepełnych grup do uzyskania zakładanego limitu (8 osób w grupie). Dopuszcza się większą ilość uczestników (do 12 osób) pod warunkiem posiadania przez nich własnego sprzętu.

Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do złożonych w projekcie konkretnych form wsparcia
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Bezpieczeństwo:
Duże zainteresowanie sportami wrotkarskimi i narciarstwem biegowym rośnie, ale poziom jazdy jest jeszcze niski, dlatego też jednym z argumentów złożenia projektu jest dbałość o bezpieczeństwo nartorolkarzy jak również otoczenie w którym się poruszają.
Zdrowie:
Jazda na nartorolkach to ćwiczenie zmysłu równowagi, stymulowanie nie tylko układu kostno-mięśniowego ale również układu nerwowego. Ćwiczenia wykonywane na niestabilnym podłożu (np. rolki, nartorolki, berety sensomotoryczne) kształtują propriocepcję dzięki której stoimy, chodzimy, biegamy. W procesie starzenia się organizmu ludzkiego (czyli od 25 r.ż.) należy szczególnie dbać o receptory stymulujące, które są bardzo wrażliwe na zmiany ciśnienie, światła, temperatury, i dźwięku.
Dzięki treningowi propriocepcji każdy uczestnik zajęć (dzieci, młodzież czy dorośli) oprócz wspomnianych wyżej cech kształtuje wytrzymałość. Ćwiczenie sportowe ukierunkowane na propriocepcje to kształtowanie równowagi i koordynacji, czyli niezbędnych cech do prowadzenia samochodu, chodzenia, stania w autobusie czy malowania.
Integracja:
Dzięki zajęciom sportowym i doborze grupy pod względem umiejętności, a nie wieku uczestnika nastąpi integracja wielopokoleniowa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
6400zł koszt instruktorów
9600zł koszty administracyjne
1000zł promocja
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
17 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Aktywizacja warszawiaków do uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Modyfikacje

12.04.2022 08:42
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
14.04.2022 12:03
Wydział Sportu
19.04.2022 09:17
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany