Rewitalizacja terenu przy pomniku upamiętniającym strategiczne miejsce bohaterskiej obrony Mokotowa podczas Powstania Warszawskiego "Reduta Magnet Baszta Waligóra" oraz umieszczenie tablicy informacyjnej.

1049
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
26 200 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy rewitalizacji terenu wokół pomnika znajdującego się na skraju parku Morskie Oko-Promenada, róg ul. Promenada i Belwederskiej,„ Reduta Magnet Baszta Waligóra” oraz instalacji tablicy informującej o wydarzeniach które są przez niego upamiętnione.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Promenada/ róg Belwederskiej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy rewitalizacji terenu wokół pomnika znajdującego się na skraju parku Morskie Oko-Promenada, róg ul. Promenada i Belwederskiej,„ Reduta Magnet Baszta Waligóra” oraz instalacji tablicy informującej o wydarzeniach które są przez niego upamiętnione.
Opis projektu
Ideą projektu jest przeprowadzenie rewitalizacji terenu przy pomniku „Reduta Magnet Baszta Waligóra" znajdującym się na skraju parku Morskie Oko-Promenada, róg ul. Promenada i Belwederskiej oraz umieszczenie źródła informacji historycznej o upamiętnionych wydarzeniach.
Celem rewitalizacji jest poprawa wyglądu pomnika który jest dziełem sztuki składającym się z zespołu głazów oraz elementu rzeźbiarskiego.
Rewitalizacja terenu będzie polegać na wymianie nawierzchni na wysokiej jakości nawierzchnię mineralną umożliwiająca retencję wody, dokonanie nowych nasadzeń dla ozdobienia miejsca oraz instalację tablicy informującej o wydarzeniach które upamiętnia pomnik.
Obecnie ułożone płyty są nierówne, jest ich za mało, brakuje ozdobnych nasadzeń.
Przedsięwzięcie jest swoistą kontynuacją akcji mających na celu upamiętnienie Pułku Baszta min zeszłorocznej wystawy „Mokotów Walczy 44 - żołnierze pułku „Baszta”.

Wszystkie działania będą przeprowadzone zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Reduta Magnet Baszta Waligóra była strategicznym punktem w walce z hitlerowskim okupantem.
Pomnik przez swoją kilkudziesięcioletnią obecność wkomponował się w otoczenie i jest integralną częścią Parku Morskie Oko.
Miejsce bohaterskiej obrony wymaga godnego upamiętnienia.
Jako wieloletni mieszkaniec Mokotowa obserwuje że pomnik upamiętniający Redutę Magnet jest ważnym miejscem pamięci dla mieszkańców, świadczą o tym palące się przy nim znicze. Pomnik cieszy się zainteresowaniem przechodniów min. turystów, wycieczek szkolnych. Poprawa wyglądu
pomnika będzie miała bezpośredni wpływ na atrakcyjność całego parku oraz dzielnicy.
Aby pomnik mógł spełniać w pełni swoją rolę edukacyjną brakuje przy nim czytelnej informacji o wydarzeniach które upamiętnia. Znajdujący się na nim opis jest mało czytelny i zawiera tylko podstawowe informacje. Poprzez połączenie starej formy z nowoczesnym nośnikiem informacji pomnik nie tylko upamiętniałby miejsce ale stałby się źródłem wiedzy historycznej i zachęcał do jej pogłębiania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt wymiany nawierzchni (nawierzchnia mineralna) ok 15 m2 – 15 m2 x 600zł = 9000,00 zł
Koszt nasadzeń – 7 200,00 zł
Koszt tablicy wraz z montażem – 10000,00 zł
Razem 26 200,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
26 200,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa przestrzeni publicznej m.st. Warszawy

Modyfikacje

28.04.2022 12:41
Koordynator w Zarządzie Zieleni
28.04.2022 14:51
Koordynator w Zarządzie Zieleni
30.05.2022 13:37
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany