Bezpieczne, jasne, czyste i zielone - schodki na Płatowcowej

628
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Ciemno, ślisko, brudno, niebezpiecznie - tak jest dzisiaj na schodach łączących ulicę Płatowcową z osiedlem SBM Politechnika. Zmieńmy to! Rozświetlmy schody, dodajmy kosz, zadbajmy o zieleń oraz odlodzenie stopni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Płatowcowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Stan własności, według serwisu mapowego: obręb 10203 działka 71/1 (m. st. Warszawy - schody) oraz działka 263/2 (m. st. Warszawa, użytkownie wieczyste - parking)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ciemno, ślisko, brudno, niebezpiecznie - tak jest dzisiaj na schodach łączących ulicę Płatowcową z osiedlem SBM Politechnika. Zmieńmy to! Rozświetlmy schody, dodajmy kosz, zadbajmy o zieleń oraz odlodzenie stopni.
Opis projektu
Schody między Płatowcową, a osiedlem SBM Politechnika pełnią ważną rolę dla lokalnej społeczności - łączą kościół i przedszkole z osiedlem oraz domy przy Płatowcowej i Olimpijskiej z osiedlowymi sklepami. Warto, aby to miejsce wyglądało reprezentacyjnie. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa, porządku i estetyki schodów oraz ich otoczenia.

1. Poprawę bezpieczeństwa chcemy uzyskać przez:
a. montaż oświetlenia - preferowanym rozwiązaniem jest estetyczne oświetlenie w poręczach (jak na Stadionie Narodowym czy Legii);
b. zastosowanie rozwiązań ograniczających oblodzenie: podgrzewana nawierzchnia (elektrycznie lub z c.o.), posadzka z wypustkami;
c. w wariancie maksymalnym - dostosowanie kąta nachylenia podjazdu dla wózków do aktualnych standardów (np. przez budowę nowej pochylni trawersującej zbocze).

2. Poprawę porządku chcemy uzyskać przez umieszczenie dodatkowego kosza na śmieci (na górze schodów, np. w rogu ślepego zakończenia ulicy Płatowcowej).

3. Poprawę estetyki chcemy uzyskać przez:
a. urządzenie zieleni: pielęgnację istniejących krzewów, dosadzenie innych krzewów (np. kosodrzewina), kwiatów, pnączy, dodanie małej architektury (np. głazy);
b. wymianę poręczy (połączone z dodaniem oświetlenia);
c. naprawę nawierzchni, wyrównanie połączenia z parkingiem.

Ostateczny kształt projektu zostanie uzgodniony - preferowane uzgodnienie w formie wizji lokalnej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1. Na styku schodów i parkingu utworzył się dołek, w którym zbiera się woda i błoto, które zimą zamieniają się w lód. Stopnie schodów są już lekko wykrzywione.

2. Podjazd dla wózków jest dość stromo nachylony, co według wiedzy autora projektu nie jest zgodne z aktualnymi standardami architektonicznymi.

3. Schody są wyposażone w barierki - stalowe, jeszcze z czasów powstania tych schodów. Są we względnie dobrym stanie - niezardzewiałe, pomalowane, mocno osadzone w gruncie, ale w niektórych miejscach wygięte.

4. Zimą schody, szczególnie dwa ostatnie stopnie od strony parkingu, są intensywnie oblodzone. Ze schodów korzysta wielu starszych ludzi, dla których to oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne.

5. Brakuje oświetlenia - najbliższa latarnia jest około 30 metrów od schodów i praktycznie nie oświetla schodów. Oświetlenie parkingu również jest szczątkowe.

6. Zieleń obok schodów jest notorycznie zaśmiecona - głównie butelkami, puszkami i opakowaniami po batonikach, chipsach itp. Najbliższe kosze na śmieci (nie licząc altany śmietnikowej) znajdują się w odległości co najmniej 50 metrów od schodów.

7. Zieleń składa się z dwóch krzewów czarnego bzu, pod którymi jest odrobina trawy, błota i różnych samosiejek.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
50 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Granica pomiędzy pasem drogowym ul. Płatowcowej (działka ewidencyjna nr 71/1 z obrębu 1-02-03) i terenem parkingu (działka ewidencyjna numer 263/2 z obrębu 1-02-03) przebiega po licu murów biegnących wzdłuż terenu parkingu. Tym samym teren o szerokości ok. 1,4 m u dołu skarpy i w dolnym biegu schodów znajduje się na działce ewidencyjnej numer 263/2 z obrębu 1-02-03. Działka ta jest działką o sposobie użytkowania B (tereny mieszkaniowe) i pozostaje we współużytkowaniu wieczystym wielu osób prywatnych oraz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Politechnika”. Zatem w przypadku niniejszego projektu warunek ten nie jest spełniony, a prace na terenie SB-M „Politechnika” nie mogą być realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa dodatkowego oświetlenia w postaci podświetlanych balustrad i instalacji antyoblodzeniowej wymaga uzyskania:
- warunków przyłączeniowych od STOEN dla instalacji antyoblodzeniowej,
- zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków (teren objęty Gminną Ewidencją Zabytków)
- opracowania przetargu na wyłonienia projektanta
- opracowania projektu budowlanego przebudowy schodów i projektu elektrycznego,
- przebudowy schodów dla potrzeb zainstalowania instalacji antyoblodzeniowej,
- uzgodnienia projektu z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządem Dróg Miejskich (w zakresie oświetlenia), Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzyskania zaleceń konserwatorskich Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków,
- zgłoszenia robót budowalnych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- przeprowadzenia procedury przetargowej na realizację robót,
- wykonanie i rozliczenie prac do 10 grudnia 2023 roku.

Modyfikacje

26.04.2022 08:56
Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów
28.04.2022 16:43
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany