Zajęcia z orientacji sportowej dla dzieci i dorosłych

558
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Katarzyna Witek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
16 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć z orientacji, na których instruktor przeprowadzi uczestników przez tajniki tej aktywności od podstaw. Bieganie/chodzenie z mapą i kompasem jest bardzo ciekawe i rozwijające. Aktywność na świeżym powietrzu dedykowana będzie osobom maszerującym i biegającym. Zajęcia dla dwóch grup wiekowych: dzieci z opiekunami oraz młodzież/dorośli.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Tereny lasów Miejskich i Mazowieckiego Parku Krajobrazowego w obszarze Zielonych Punktów Kontrolnych w dzielnicach Wawer i Wesoła.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć z orientacji, na których instruktor przeprowadzi uczestników przez tajniki tej aktywności od podstaw. Bieganie/chodzenie z mapą i kompasem jest bardzo ciekawe i rozwijające. Aktywność na świeżym powietrzu dedykowana będzie osobom maszerującym i biegającym. Zajęcia dla dwóch grup wiekowych: dzieci z opiekunami oraz młodzież/dorośli.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie 36 zajęć z orientacji sportowej.
12 zajęć dla grupy rodzinnej (dzieci do 12 roku życia wraz z opiekunem) - w okresie od 14 marca do 20 czerwca 2023r (godz. 16.00 - 17:30)
12 zajęć dla grupy młodzieży i dorosłych (13 lat i starsi) - w okresie od 14 marca do 20 czerwca 2023r ( poniedziałki, godz. 17:45-19:15)
12 zajęć dla grupy młodzieży i dorosłych (13 lat i starsi) - w okresie od 5 września do 12 grudnia 2023r (poniedziałki, godz. 17:00-18:30

Zajęcia prowadzone w 3 grupach (dwie grupy w okresie wiosenno-letnim i jedna grupa w okresie jesiennym).
Na każdą grupę przypada 12 zajęć.
Pierwsze zajęcia będą głównie teoretyczne. Na tych zajęciach instruktor wręczy materiały edukacyjne i część z nich omówi w terenie.
Kolejne 5 zajęć to zajęcia z mapą, bez chipów, głównie w oparciu o już istniejące "Zielone Punkty Kontrolne". Na tych zajęcia instruktor powinien dokładnie wytłumaczyć jak czytać mapę, jakie są zasady szukania punktów oraz omówić walory prozdrowotne orientacji sportowej.
Podczas realizacji kolejnych 6 zajęć w każdej z grup uczestnicy korzystają z lampionów, chipów oraz wcześniej przygotowanej przez budowniczego tras mapy.
Większość czasu jednych zajęć realizowanych w tej części (6-12 zajęcia) to samodzielny bieg/marszobieg z mapą i kompasem (kompas uczestnicy używają opcjonalnie we własnym zakresie). Po zakończonym zadaniu instruktor omawia ewentualne błędy.

Jedne zajęcia trwają 90'.
Maksymalne liczba uczestników w poszczególnych grupach:
Grupa dziecięca - 15 dzieci + opiekunowie
Grupy młodzieży i dorosłych - 20 osób

Zadania Instruktora:
- przygotowanie programu zajęć,
- rozstawienie lampionów przed zajęciami i zebranie ich po zajęciach,
- omówienie wyników uzyskanych przez uczestników podczas poprzedniego treningu (dotyczy zajęć 6-12),
- omówienie trasy przed jej pokonaniem,
- sczytywanie chipów (zajęcia 6-12) i poinformowanie o wynikach uczestników danych zajęć.
Osoba prowadząca zajęcia posiada uprawnienia instruktorskie lub trenerskie.

Zadania budowniczego tras:
- na podstawie istniejących map terenu budowniczy po konsultacji z instruktorem przygotowuje 18 map na dedykowanym do tego programie komputerowym,

Każda mapa drukowana jest na papierze wodoodpornym.
Łącznie podczas całego projektu organizator zapewni dla uczestników 625 map.

Zgłoszenia do zajęć przyjmowane będą bezpośrednio przez instruktora mailowo lub telefonicznie, od dnia ogłoszenia zajęć, t.j. 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdej edycji.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje o zajęciach dostępne będą na stronie Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta oraz w serwisach dzielnicowych.
Zajęcia są bezpłatne.

Na podstawie limitów została wykonana kalkulacja (kwoty brutto).
Koszt instruktora: 6000 zł
Koszt budowania tras (18 map): 2200 zł
Wypożyczenie sprzętu (lampiony, kubki, czytnik wyników): 1700 zł
Wypożyczenie chipów (na połowę zajęć w każdym etapie, czyli 18zajęć): 1200 zł
Wydrukowanie map dla każdego uczestnika na 36 zajęć: 3150 zł
Materiały edukacyjne dla każdego uczestnika(np. oznaczenia występujące na mapach, jak posługiwać się kompasem, jak odnaleźć strony Świata bez kompasu, sposoby mierzenia odległości, itp.) : 550 zł
Promocja i administracja projektu: 1000 zł
Zapewnienie środków do dezynfekcji: 200 zł
Razem: 16000 zł
Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w odniesieniu do złożonych w projekcie konkretnych form wsparcia
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1. W Wawrze i Wesołej od ponad 5 lat znajdują się Zielone Punkty Kontrolne. Duża część mieszkańców nie ma świadomości jak z nich korzystać. Celem projektu jest pokazanie zastosowania perforatorów i ogólnodostępnej mapy terenu.
2. Podczas zajęć następuje integracja środowiska osób preferujących obcowanie z przyrodą.
3. Zajęcia sportowe prowadzone w lesie to świetna prewencja chorób układu krążeniowego, oddechowego oraz chorób neurologicznych.
4. Ta forma spędzania czasu jest idealnym sposobem na rodzinne ciekawe spacery.

Podczas zajęć następuje integracja środowiska osób preferujących obcowanie z przyrodą. Zajęcia sportowe prowadzone w lesie to świetna prewencja chorób układu krążeniowego, oddechowego oraz chorób neurologicznych. Integracja społeczności lokalnej oraz rodzinnej wśród mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt instruktora: 6000 zł
Koszt budowania tras (18 map): 2200 zł
Wypożyczenie sprzętu (lampiony, kubki, czytnik wyników): 1700 zł
Wypożyczenie chipów (na połowę zajęć w każdym etapie, czyli 18zajęć): 1200 zł
Wydrukowanie map dla każdego uczestnika na 36 zajęć: 3150 zł
Materiały edukacyjne dla każdego uczestnika(np. oznaczenia występujące na mapach, jak posługiwać się kompasem, jak odnaleźć strony Świata bez kompasu, sposoby mierzenia odległości, itp.) : 550 zł
Promocja i administracja projektu: 1000 zł
Zapewnienie środków do dezynfekcji: 200 zł
Razem: 16000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
16 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Aktywizacja warszawiaków do uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Modyfikacje

05.04.2022 12:12
Wydział Sportu
07.04.2022 08:35
Wydział Sportu
12.04.2022 08:50
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany