EDUKACJA SEKSUALNA dla Warszawy

1024
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
938 270 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży. Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży i rodziców na tematy związane ze zdrowiem psychicznym i seksualnym. Równocześnie ma on na celu podniesienie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie nastolatków i nastolatek oraz rodziców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przestrzenie sąsiedzkie we wszystkich dzielnicach m.st Warszawy oraz inne przestrzenie należące do m.st Warszawy. Warsztaty prowadzone będą w miarę możliwości w każdej z warszawskich dzielnic (będzie to zależało od możliwości organizacyjnych oraz miejsc zamieszkania uczestników).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów, które posłużą jako narzędzie edukacji seksualnej dla dorosłych i młodzieży. Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży i rodziców na tematy związane ze zdrowiem psychicznym i seksualnym. Równocześnie ma on na celu podniesienie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie nastolatków i nastolatek oraz rodziców.
Opis projektu
Od wielu lat w Polsce brakuje rzetelnej edukacji seksualnej (edukacjaseksualna.com). Braki wiedzy na temat bezpiecznego i zdrowego seksu czy psychologicznych aspektów seksualności dotyczą nie tylko młodzieży, ale także ich rodziców. Rodzice nie mając tej wiedzy, nie potrafią jej przekazać nastolatkom. Rola rodziców we wspieraniu młodzieży w rozwoju psychoseksualnym, uczeniu się relacji czy stawiania granic jest niepodważalnie istotna. Konsekwencją braku edukacji seksualnej są m.in. ryzykowne zachowania seksualne, impulsywne podejmowanie aktywności seksualnej, negatywne postawy wobec ciała i życia seksualnego oraz płci przeciwnej czy zaburzenia seksualne (edukacjaseksualna.com; ponton.org.pl; Woman U.N. i UNICEF).

Celem projektu "EDUKACJA SEKSUALNA dla Warszawy" jest zwiększenie świadomości młodzieży i rodziców na tematy związane ze zdrowiem psychicznym i seksualnym. Równocześnie ma on na celu podniesienie poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie nastolatków i nastolatek oraz rodziców.

Warsztaty dla młodzieży będą obejmować takie tematy jak: bezpieczny seks - antykoncepcja i choroby przenoszone drogą płciową, relacje interpersonalne, stawianie granic, wyrażanie emocji i uczuć, tożsamość płciowa, przeciwdziałanie przemocy w tym przemocy seksualnej, uczenie się unikania niechcianych kontaktów seksualnych. Korzyści z takiej edukacji są oparte na badaniach naukowych i prowadzą do zwiększenia poczucia pewności siebie, zwiększenia poziomu akceptacji swojego ciała, podejmowania bardziej świadomych decyzji dotyczących aktywności seksualnej oraz rozpoznawania i reagowania na przemoc seksualną.

Czy i jak rozmawiać z nastolatkiem/nastolatką o seksie to pytanie, na które edukatorzy postarają się odpowiedzieć na warsztatach przeznaczonych dla rodziców czy opiekunów/opiekunek. Na warsztatach rodzic dowie się czym jest edukacja seksualna i na czym polega. Będzie mógł/mogła skorzystać z wiedzy specjalistów i specjalistek, by dowiedzieć się co się dzieje z jego/jej nastolatkiem/nastolatką w trakcie rozwoju psychoseksualnego, na co zwrócić uwagę czy jak je wspierać w decyzjach związanych z podejmowaniem aktywności seksualnej. Rodzice poznają również nieoczywiste źródła wiedzy, w których przekazywana jest edukacja seksualna (filmy, seriale itd.) oraz otrzymają kompendium źródeł, z których warto korzystać samemu edukując nastolatka/nastolatkę.

Wszystkie warsztaty zostaną przygotowane przez grupę ekspercką. Zespół ekspercki będzie się składał z do 10 osób i stworzy program edukacji seksualnej dla młodzieży i rodziców. Członkami i członkiniami zespołu będzie szereg specjalistów, np.: lekarze, psychologowie, seksuolodzy, pedagodzy, animatorzy, pracownicy kultury, psychiatrzy. Stworzony program może posłużyć do prowadzenia warsztatów w kolejnych latach (prawa autorskie dot. programu zostaną przeniesione na m.st. Warszawę).

Aby projekt mógł być zrealizowany w jednym roku budżetowym, niezbędne będzie powołanie dwuosobowego zespołu koordynującego. Do jego zadań będzie należeć m.in. koordynacja pracy edukatorów i edukatorek, wsparcie organizacyjne zespołu eksperckiego oraz psychologów/seksuologów mających pracować na dyżurach.

Zespół ekspercki wraz z zespołem koordynującym zdecydują o sposobie realizacji warsztatów - w cyklach bądź pojedynczo. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez edukatorów i edukatorki mających odpowiednie kompetencje i przynajmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacji seksualnej.

Projekt zakłada przeprowadzenie w sumie do 60 warsztatów, z których planowo 50 będzie skierowanych do młodzieży, a 10 do rodziców/opiekunów. Proporcja ta może ulec zmianie w odpowiedzi na liczbę zapisów uczestników z poszczególnych grup/zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem. Program warsztatów zostanie rozpisany na jego realizację (całego cyklu dla 1 uczestnika) w ciągu 20h. Spotkania warsztatowe będą realizowane w grupach liczących do 20 osób.

Zapisy na wszystkie spotkania odbędą się za pomocą strony www lub mailowo. Zdecyduje kolejność zgłoszeń, a rekrutacja powinna zacząć się przynajmniej dwa tygodnie przed planowanymi spotkaniami/warsztatami. Do zgłoszenia młodzieży niezbędne będzie załączenie skanu oświadczenia zgody rodzica/opiekuna na udział w warsztatach (szczegóły zostaną opisane w regulaminie warsztatów).

Promocja projektu może objąć m.in. następujące działania:
- umieszczenie informacji o wydarzeniach na wybranych stronach www zarządzanych przez m.st Warszawa lub realizatora projektu oraz w mediach społecznościowych
- umieszczenie reklam w środkach komunikacji miejskiej (metro, autobusy, tramwaje)
- umieszczenie plakatów w placówkach miejskich

Projekt zakłada ewaluację wszystkich prowadzonych działań.

W związku z pandemią COVID-19 projekt zakłada także możliwość prowadzenia warsztatów w trybie online. Ponadto realizacja warsztatów, czy to w formie stacjonarnej, czy on-line, odbędzie się zgodnie z zasadami dostępności - spełnią je m.in. sale, w których odbędą się warsztaty, oraz materiały dla uczestników.

Projekt został stworzony z udziałem Studenckiego Koła Naukowego Psychoseksuologii przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kosztorys projektu:
1. Przygotowanie programu warsztatów edukacji seksualnej przez zespół ekspercki – do 10 osób * średnio 301,21 zł brutto brutto/h * 40h = 120 484 zł
2. Prowadzenie warsztatów dla młodzieży i dorosłych – do 60 cykli warsztatów * po 20h/cykl warsztatów * 2 edukatorki/edukatorzy prowadzących każde zajęcia * 180,73 zł brutto brutto/h = 433 752 zł
3. Koordynowanie działań projektowych – 2 osoby (zespół) * 6 626,40 zł brutto brutto/osobę * 12m-cy = 159 034 zł
4. Wynajem i obsługa sal warsztatowych - do 60 warsztatów * 20h = 1200h wynajmu i obsługi = 100 000 zł
5. Materiały edukacyjno-warsztatowe, w tym np. materiały papierowe dla do 1200 uczestników, materiały cyfrowe (pliki pdf), materiały pokazowe na warsztaty = 15 000 zł
6. Poczęstunek dla uczestników warsztatów – woda, kawa, herbata, ewentualnie drobna przekąska: 25 zł brutto na uczestnika (na 20h warsztatów) * do 60 warsztatów * do 20 osób = 30 000 zł brutto
7. Promocja – np. projekty plakatów, ich dystrybucja, reklamy/informacje w mediach społecznościowych/środkach komunikacji miejskiej = 60 000 zł brutto
8. Ewaluacja – ankiety i opracowanie raportu z wnioskami = 20 000 zł brutto

Koszt całkowity = 938 270 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawa jako nowocześnie zarządzane miasto powinna generować innowacyjne i inspirujące rozwiązania edukacyjne.

Od wielu lat w Polsce brakuje rzetelnej edukacji seksualnej (edukacjaseksualna.com). Braki wiedzy na temat bezpiecznego i zdrowego seksu czy psychologicznych aspektów seksualności dotyczą nie tylko młodzieży, ale także ich rodziców. Rodzice nie mając tej wiedzy nie potrafią jej przekazać swoim nastolatkom. Rola rodziców we wspieraniu młodzieży w rozwoju psychoseksualnym, uczeniu się relacji czy stawiania granic jest niepodważalnie istotna. Konsekwencją braku edukacji seksualnej są m.in. ryzykowne zachowania seksualne, impulsywne podejmowanie aktywności seksualnej, negatywne postawy wobec ciała i życia seksualnego oraz płci przeciwnej czy zaburzenia seksualne (edukacjaseksualna.com; ponton.org.pl; Woman U.N. i UNICEF)

Rzetelna i wszechstronna edukacja seksualna:
- prowadzi do podejmowania przez młodzież bardziej świadomych i bezpiecznych wyborów w sferze własnej seksualności
- realnie ogranicza infekcje przenoszone drogą płciową czy niechciane ciąże
- opóźnia inicjację seksualną
- pozwala na rozpoznawanie wykorzystywania seksualnego
- pomaga rozumieć i unikać niebezpieczne sytuacje i reagować na niechciane kontakty seksualne

Korzyści wynikające z wszechstronnej edukacji seksualnej są poparte licznymi badaniami naukowymi. Mitem jest, że edukacja seksualna uczy masturbacji lub zwiększa aktywność seksualną - wręcz przeciwnie. Dojrzewanie to kluczowy etap w rozwoju psychoseksualnym człowieka - rozwoju postaw wobec postrzegania płci, szacunku do własnej i cudzej cielesności i innych.

Jeśli chcesz poczytać więcej możesz wejść tu:

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-mity-na-temat-edukacji-seksualnej-w-szkolach
https://ponton.org.pl/
http://edukacjaseksualna.com/
https://sexed.pl/

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Przygotowanie programu warsztatów edukacji seksualnej przez zespół ekspercki – do 10 osób * średnio 301,21 zł brutto brutto/h * 40h = 120 484 zł
2. Prowadzenie warsztatów dla młodzieży i dorosłych – do 60 cykli warsztatów * po 20h/cykl warsztatów * 2 edukatorki/edukatorzy prowadzących każde zajęcia * 180,73 zł brutto brutto/h = 433 752 zł
3. Koordynowanie działań projektowych – 2 osoby (zespół) * 6 626,40 zł brutto brutto/osobę * 12m-cy = 159 034 zł
4. Wynajem i obsługa sal warsztatowych - do 60 warsztatów * 20h = 1200h wynajmu i obsługi = 100 000 zł
5. Materiały edukacyjno-warsztatowe, w tym np. materiały papierowe dla do 1200 uczestników, materiały cyfrowe (pliki pdf), materiały pokazowe na warsztaty = 15 000 zł
6. Poczęstunek dla uczestników warsztatów – woda, kawa, herbata, ewentualnie drobna przekąska: 25 zł brutto na uczestnika (na 20h warsztatów) * do 60 warsztatów * do 20 osób = 30 000 zł brutto
7. Promocja – np. projekty plakatów, ich dystrybucja, reklamy/informacje w mediach społecznościowych/środkach komunikacji miejskiej = 60 000 zł brutto
8. Ewaluacja – ankiety i opracowanie raportu z wnioskami = 20 000 zł brutto

Koszt całkowity = 938 270 złotych
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
938 270,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Przeprowadzenie dla młodzieży i dorosłych warsztatów przyczyni się do zwiększenia świadomości i wiedzy z zakresu profilaktyki, zdrowia seksualnego i emocjonalnego.

Modyfikacje

24.01.2022 23:06
Autor projektu
25.01.2022 14:17
Autor projektu
20.04.2022 21:45
Wydział Równego Traktowania
21.04.2022 09:29
Wydział Równego Traktowania
21.04.2022 09:31
Wydział Równego Traktowania
25.04.2022 20:21
Wydział Równego Traktowania

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (7)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Dywersja ideologiczna i to wycelowana w młodych, podatnych ludzi. Należy się temu przeciwstawiać.
  Mieszkaniec28812  07.02.2022 21:30
 • Ja jak byłam nastolatką a mam 32 lata, czytałam czasopisma dla nastolatków, w których była edukacja seksualna i jakoś nie wydaje mi się, że stało mi się coś złego z tego powodu. Czasopisma te padły przez powszechny dostęp do internetu... więc nie wiem w czym problem, bo dostęp jest łatwiejszy. Tu jest Warszawa a nie wieś. Była też edukacja w szkole "przygotowanie do życia w rodzinie". Trzeba było mieć pismo od rodziców, że nie zgadzają się na takie lekcje, aby w nich nie uczestniczyć. Nie wiem na czym polega potrzeba edukacji od jakichś fundacji na ten temat. Chyba, że chodzi o najnowsze głupie reformy Czarnka w rządzie pis i "cnoty niewieście".

  Natomiast boli mnie, że córka mojego kolegi, która całe życie zachowywała się jak normalna dziewczyna ok 16 roku życia wymyśliła, że jest mężczyzną jak jej zachowanie nigdy nie pasowało do zachowań chłopaków, choć nikt jej nie zmuszał ani nie tresował. Uczestniczyłam też w szkoleniu z fundacji transfuzja i pokazało mi tylko, że zjawisko zmiany płci jest głupsze niż myślałam. Tak jakby słuchało się anorektyczek jak ma wyglądać świat albo osób uzależnionych od narkotyków, że wszyscy mają się do nich dopasować. Czytałam też w internecie, że na skutek takich szkoleń prawie cała klasa zastanawia się czy jest mężczyzną czy kobietą, choć wcześniej o tym nie myślała. Widziałam na nich też techniki manipulacyjne, których umysł dziecka nie jest w stanie podważyć, bo wymaga poziomu studiów wyższych, żeby je przejrzeć i podważyć logikę podanych na nich argumentów.
  Mieszkanka29282  20.03.2022 19:45
 • Nie tędy droga. Seksualność człowieka to nie teren bezpiecznej zabawy. To język transcendencji. Bezcenny dar Stwórcy.
  Mieszkaniec30566  29.05.2022 12:52
 • trzymam kciuki za realizację tego projektu. Bóg do kościoła a nie do szkół, Tutaj wiedza a nie katechizm powinny obowiązywać
  Alicja Wydro  16.06.2022 12:31
 • Po prześledzeniu kosztów projektu stwierdzam:
  TAK ! Dla edukacji młodzieży.
  NIE dla prawie miliona złotych za klikadziesiąt spotkań. Horrendalna kwota.
  Mieszkaniec16861  29.06.2022 09:43
 • Ostrzegamy - w razie skierowania tego projektu do realizacji, zostanie on detalicznie przebadany i będzie monitorowany na okoliczność
  - miejsc realizacji - poza placówkami oświatowymi, gdyż stałoby to w sprzeczności z prawem oświatowym
  - potencjalnego propagowania pornografii,
  - zgorszenia osób niepełnoletnich , świadomego lub nie -- brak zdefiniowania pojęć "młodzież", czyli kto? 13 latek?
  - świadomego lub nie - propagowania pedofilii - o ile nie zostaną stworzone ograniczenia udziału w warsztatach - powyżej 18 roku życia,
  co skutkuje doniesieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez Urząd dopuszczający do realizacji oraz wykonawców zdania.
  Przypominamy opinie Kuratora Mazowieckiego z poprzednich lat w podobnej kwestii, wprowadzające liczne ograniczenia w możliwości realizacji podobnego programu, zgłaszanego i odrzuconego w poprzednich latach..
  Mieszkaniec18147  01.07.2022 14:43
 • Przywołuję opinię sprzed roku!

  Kuratorium Oświaty
  w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
  Warszawa, dn. 24 lutego 2021 r.
  KOG.571.19.2021
  Pani
  Renata Kaznowska
  Zastępca Prezydenta
  m. st. Warszawy
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  Dotyczy: interwencji w sprawie zgłoszonego projektu w ramach budżetu obywatelskiego na
  rok 2022 pod nazwą „Edukacja seksualna w Warszawie - dobrowolne warsztaty”.
  Szanowna Pani Prezydent,
  pragnę z niepokojem poinformować, że już z po raz trzeci w ramach budżetu obywatelskiego
  m. st. Warszawy zgłoszono projekt dotyczący edukacji seksualnej młodzieży, który opiera się
  na niezgodnych z prawem założeniach i proponuje działania ignorujące standardy prawne.
  W ślad za poprzednimi interwencjami Kuratorium Oświaty w Warszawie kierowanymi w roku
  2019 i 2020 do Pana Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m. st. Warszawy, do Pani Ewy
  Malinowskiej - Grupińskiej Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy wskazuję na następujące
  uzasadnienie konieczności podjęcia działań w celu odrzucenia ww. projektu:
  1) Projekt jest niezgodny z § 7 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XI/218/2019 Rady
  m. st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie konsultacji społecznych
  z mieszkańcami m. st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.
  2) Prawo nie przewiduje kompetencji samorządu terytorialnego do realizowania zadań
  dydaktyczno - wychowawczych zastrzeżonych dla organów administracji rządowej oraz
  szkół i placówek. Zatem przyjęcie i finansowanie ogólnomiejskiego, kosztownego,
  wysokobudżetowego projektu, o którym mowa powyżej, z budżetu obywatelskiego
  narusza tę normę (3 266 000 zł).
  3) Opis projektu, co do zasady zakłada jego realizację również w instytucjach systemu
  oświaty, instytucjach kultury, a jako beneficjentów wskazuje młodzież. Wskazanie
  w opisie projektu jako lokalizację jego realizacji przestrzenie sąsiedzkie we wszystkich
  dzielnicach m.st Warszawy oraz inne przestrzenie należące do m.st Warszawy, wskazuje
  faktycznie na brak ograniczeń w zakresie miejsca realizacji działań projektowych. Budzi
  to mój uzasadniony niepokój, co do możliwości wykorzystania jednostek systemu oświaty
  niezgodnie z przepisami prawa, ponieważ:2
   Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły, sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę
  nad uczniami, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
  podczas pobytu w szkole, a w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rodzicami
  (art. 68 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo
  oświatowe – j. t. Dz. U. z 2020r., poz. 910 z późn. zm.), zatem, mając na uwadze
  opis projektu, należy wykluczyć możliwość jego realizacji w szkołach i placówkach
  oświatowych z uwagi na zagrożenie praw dziecka.
   Treści o charakterze wychowawczo-profilaktycznym realizowane w szkołach muszą
  wynikać ze szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego programu
  wychowawczo – profilaktycznego. Program wychowawczo – profilaktyczny
  opracowuje się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących
  w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących
  i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych
  z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
  substancji psychoaktywnych. Ww. diagnozę przeprowadza dyrektor szkoły/placówki
  lub upoważniony przez niego pracownik szkoły/placówki (art. 26 ust. 2 i 3 cyt. ustawy
  Prawo oświatowe). Proponowany opis programu nie zakłada w ogóle diagnozy
  potrzeb danego środowiska uczniów oraz współpracy w tym zakresie z dyrektorem
  szkoły/placówki. Program wychowawczo – profilaktyczny uchwala rada rodziców
  danej szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).
  Zatem włączenie programu do zajęć dla młodzieży (także na zasadzie dobrowolnego
  w nich udziału), z pominięciem rodziców uczniów nie jest możliwe.
   Cele kształcenia oraz treści szczegółowe wynikające z podstawy programowej
  kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”
  zapewniają przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności uczniom,
  z poszanowaniem woli rodziców, a także gwarancją prowadzenia zajęć przez
  nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami. Ponadto § 5 ust. 1 rozporządzenia
  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania
  szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,
  o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
  w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 395
  z późn. zm.), w celu realizacji konstytucyjnych uprawnień rodziców oraz prawa do
  informacji, wprowadza obowiązek, aby w każdym roku szkolnym przed
  przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz
  z wychowawcą klasy przeprowadził co najmniej jedno spotkanie informacyjne
  z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest
  obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego
  programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za
  przeprowadzenie tych spotkań, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
   W przypadku proponowanego projektu „Edukacja seksualna w Warszawie –
  dobrowolne warsztaty” wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa powyżej jest
  niemożliwe. Ww. projekt jest adresowany głównie wprost do młodzieży, czyli także
  osób małoletnich, pozostających pod władzą rodzicielską (ok. 200 warsztatów
  i innych aktywności: teatralnych, artystycznych i animacyjnych). Zakłada3
  wykorzystanie obiektów będących własnością m. st. Warszawy, przestrzeni miejskiej,
  stron internetowych miasta, do promocji projektu i jego realizacji. Podobnie, jak
  ubiegłoroczny projekt „Dobrowolne warsztaty, działania edukacyjne
  i animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy
  dla młodzieży i dorosłych" ww. projekt ingeruje w sferę zastrzeżoną dla praw
  rodziców wynikających z art. 48 oraz 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  które stanowią iż:
  „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
  Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność
  jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.”
  „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i
  religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się
  odpowiednio.”
  Mając na uwadze kompetencje i uprawnienia organu prowadzącego szkołę wynikające
  z art. 57 ust. 2 cyt. ustawy Prawo oświatowe zwracam się podjęcie działań, które zapobiegną
  ewentualnej realizacji projektu w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie
  Warszawy, dla których organem prowadzącym jest m. st. Warszawa.
  Nadmieniam, iż aktualnie projekt „Edukacja seksualna w Warszawie - dobrowolne warsztaty”
  znajduje się na etapie oceny.
  Nadmieniam również, iż kolejny rok szkolny z uwagi na utrzymujące się zagrożenie COVID19 stawia przed instytucjami systemu oświaty oraz organami prowadzącymi szkoły trudne
  wyzwania i zadania. Dlatego też wspólne działania osób odpowiedzialnych za edukację
  młodego pokolenia powinno być skoncentrowane na sprostaniu tym wyzwaniom dla najlepiej
  pojętego interesu powierzonej nam młodzieży.
  W tym miejscu pragnę podziękować za wszelkie inicjatywy podejmowane w Warszawie na
  rzecz wspomagania dzieci, młodzieży, rodziców uczniów i nauczycieli w okresie pandemii,
  w tym funkcjonowanie Psychologicznego Centrum Wsparcia.
  Z wyrazami szacunku
  Mazowiecki Kurator Oświaty
  /-/
  Aurelia Michałowska
  Mieszkaniec18147  01.07.2022 14:46
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany