Park kieszonkowy Dickensa / Pawińskiego

1287
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Patryk Zaremba
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
271 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Remont nawierzchni alejek, instalacja 5 ławek, instalacja 5 latarni i dosadzenie krzewów oraz trawy ozdobnej w parku na części (od strony ul. Dickensa) działki ew. nr 20/2 z obrębu 20309.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Część działki ew. (od strony ul. Dickensa) nr 20/2 z obrębu 20309.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Remont nawierzchni alejek, instalacja 5 ławek, instalacja 5 latarni i dosadzenie krzewów oraz trawy ozdobnej w parku na części (od strony ul. Dickensa) działki ew. nr 20/2 z obrębu 20309.
Opis projektu
Stan aktualny:
Park kieszonkowy nie jest oświetlony. W złym stanie (nierówności, spękania, dziury) są alejki, brakuje ławek.

Proponowane zmiany:
* remont alejek - wymiana nawierzchni na mineralną,
* utwardzenie nawierzchni pod ławki i stanowiska dla wózków dziecięcych oraz osób z niepełnosprawnościami - przylegających do alejek,
* montaż 5 ławek,
* instalacja 5 latarni
* ustawienie 3 koszy na śmieci,
* dosadzenie krzewów i trawy ozdobnej,
* instalacja 5 budek dla ptaków.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Park znajduje się przy budynkach mieszkalnych, w korytarzu zieleni łączącym Park Szczęśliwicki z Parkiem im. Zasława Malickiego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej, obejmującym wskazaną lokalizację, teren przeznaczony jest pod zieleń urządzoną (ZP). Projekt wpisuje się w koncepcję Zielonych Szlaków Warszawy - łączących tereny zieleni w spójne szlaki rekreacyjno-przyrodnicze. Remont umożliwi pełniejsze korzystanie z terenu zieleni.

Dołączone zdjęcia pokazują stan obecny oraz lokalizację ternu w korytarzu zieleni wzdłuż ul. Dickensa.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
271000.00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
271 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu znacznie wpłynie na estetykę i komfort życie mieszkańców.

Modyfikacje

29.04.2022 11:58
Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany