Kwiaty i zapylacze w rejonie Stawu Służewieckiego.

447
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Jowita Misztal
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
43 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu wzrost liczby zapylaczy poprzez budowę domków dla owadów, a także wzbogacenie i urozmaicenie ich bazy pokarmowej poprzez założenie łąk kwietnych w Parku Staw Służewiecki. Dzięki tabliczkom, będzie można dowiedzieć się jak pożyteczne dla człowieka i poważnie zagrożone są owady zapylające.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Staw Służewiecki
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Łąki kwietne znajdowałyby się w miejscach obecnych trawników w rejonie Stawu Służewieckiego. Domki dla owadów wraz z tablicami edukacyjnymi ustawione byłyby w pobliżu łąk kwietnych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu wzrost liczby zapylaczy poprzez budowę domków dla owadów, a także wzbogacenie i urozmaicenie ich bazy pokarmowej poprzez założenie łąk kwietnych w Parku Staw Służewiecki. Dzięki tabliczkom, będzie można dowiedzieć się jak pożyteczne dla człowieka i poważnie zagrożone są owady zapylające.
Opis projektu
Projekt zakłada urozmaicenie florystyczne parku Staw Służewiecki. W dwóch wyznaczonych miejscach założono by łąki kwietne o łącznej powierzchni 1900 m2. Znacznie wzbogaci to krajobraz parku i zwiększy populację owadów zapylających, w tym pięknych kolorowych motyli. Przy każdym kobiercu kwiatów, ustawiono by domki dla owadów. Domki byłby różnych rozmiarów, zamocowane na drzewie bądź wmontowane w ziemię. Łąka kwietna byłaby mieszanką rodzimych, polskich kwiatów i ziół. Przy każdej powierzchni ustawiono by tabliczki na temat pożyteczności owadów, zagrożeniach i sposobach ich ochrony.

Kosztorys:

1. Łąka kwietna -> przygotowanie podłoża, założenie x 3 powierzchnie, łącznie ok. 0,165 ha (1650 m2) = 15 tys. zł
2. Ogród deszczowy -> rośliny wilgociolubne na powierzchnię ok. 0,02 ha (200 m2) = 5 tys. zł
3. 8 x domek dla owadów różnych rozmiarów = 5 tys. zł
4. Tablice edukacyjno-informacyjne = 20 tys. zł

Przykładowe domki dla owadów:
https://budkadlaowadow.pl/budka-dla-owadow/mieszana-mkw-duza
https://victorysgarden.com/pl/p/Domek-DUZY-stojacy-dla-owadow-zapylajacych-HOTELIK5-80-cm-80-cm-drazek/311
https://victorysgarden.com/akcesoria-ogrodowe/domki/domki-dla-owadow
https://polskieplecionkarstwo.pl/domki-dla-owadow,210.html
https://www.floromek.pl/ekohotele.html#

Przykładowe tablice edukacyjne:
https://mentorsklep.pl/pl/p/Swiatowid-standard-Owady-zapylajace/2514
https://mentorsklep.pl/pl/p/SERIA-POZNAWCZA-OWADY-POZYTECZNE/2124
https://mentorsklep.pl/pl/p/Tablica-edukacyjna-Poznajemy-owady/2587
https://www.studio22.eu/
https://studio22sklep.eu/pl/p/Hotel-Wariant-I/446

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jak pokazują źródła naukowe, populacja owadów zapylających na świecie, począwszy od końca XX w. dramatycznie spadła (eksperci szacują, że w ciągu kolejnych 50 lat, zniknie 50% gatunków owadów). Główne przyczyny tego zjawiska to m.in. chemizacja środowiska i opryski, uprawa monokultur, a także utrata siedlisk (np. starych dziuplastych drzew, zadrzewień i zakrzewień, korytarzy migracyjnych, nieużytków). Szkodliwy wpływ na populację zapylaczy mają także zanieczyszczenie powietrza i zmiany klimatu. Oszacowano, że ponad 80% gatunków uprawnych i ponad 70% gatunków dzikich kwiatów (w tym wiele spożywanych przez nas owoców i warzyw) jest zależnych od zapylania przez zwierzęta.
Obecnie wiele państw na świecie wdrożyło politykę prośrodowiskową i m.in. zakazało stosowania określonej grupy pestycydów, tak aby przeciwdziałać drastycznemu spadkowi liczebności zapylaczy.
My także możemy przyczynić się do poprawy sytuacji owadów zapylających. Takimi drobnymi, ale nie bez znaczenia, działaniami jest zakładanie łąk kwietnych oraz sadzenie roślin nektaro- i pyłkodajnych. Dzięki temu wzrośnie baza pokarmowa dla owadów. Ponadto, poprzez budowę domków dla zapylaczy, zapewnimy im miejsce do rozrodu i schronienia. Innymi cennymi działaniami jest ogólny wzrost różnorodności krajobrazu poprzez sadzenie drzew i krzewów, pozostawianie nieużytków i starych dziuplastych drzew. Rośliny inwazyjne także przyczyniają się do spadku bioróżnorodności, dlatego zakładając rabaty kwiatowe, należy sadzić rodzime gatunki.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Założenie łąk kwietnych - 41 000 zł
Zakup i montaż hoteli dla owadów oraz oznakowania - 2 000 zł
RAZEM: 43 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
43 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zwiększenie różnorodności biologicznej, poprawa estetyki, zmniejszenie kosztów utrzymania parku.

Modyfikacje

20.01.2022 20:42
Autor projektu
23.01.2022 14:59
Autor projektu
25.04.2022 12:58
Zespół Rejonu Ogrodniczego 4 w Zarządzie Zieleni
01.06.2022 11:17
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Projekt w sam raz dla Dolinki Służewieckiej. Spacerując w tych okolicach myślałam nieraz, że kwietna łąka byłaby dużą ozdobą a przy okazji pożywiłyby się i owady.
    Mieszkanka30145  06.02.2022 13:42
  • Popieram ten pomysł. Bardzo mi się podoba :)
    Mirosz znad Powiernicy  23.06.2022 22:52
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany