Ochrona drzew na Osiedlu Latawiec w Śródmieściu

1364
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Katarzyna Udrycka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
88 550 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest wykonanie szeregu działań mających na celu poprawę jakości zieleni na terenie Osiedla Latawiec, w szczególności przeprowadzeniu zabiegów ochronno- pielęgnacyjnych wybranych, wymagających tego drzew. Chcemy ofiarować drzewom pakiet zdrowotny, który poprawi ich kondycję i zapewni przetrwanie w szkodliwym miejskim środowisku chroniąc przed przedwczesną wycinką. Drzewa odwdzięczą się miastu "usługami" szacowanymi na tysiące zł.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje drzewa rosnące na terenie Osiedla Latawiec, ze szczególnym uwzględnieniem Alei Wyzwolenia - wizytówki naszej dzielnicy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest wykonanie szeregu działań mających na celu poprawę jakości zieleni na terenie Osiedla Latawiec, w szczególności przeprowadzeniu zabiegów ochronno- pielęgnacyjnych wybranych, wymagających tego drzew. Chcemy ofiarować drzewom pakiet zdrowotny, który poprawi ich kondycję i zapewni przetrwanie w szkodliwym miejskim środowisku chroniąc przed przedwczesną wycinką. Drzewa odwdzięczą się miastu "usługami" szacowanymi na tysiące zł.
Opis projektu
Głównym celem projektu jest otoczenie specjalistyczną opieką wybranych drzew Osiedla Latawiec. Pierwszym etapem będzie wykonanie ekspertyz dendrologicznych wymagających tego drzew znajdujących się na terenie Osiedla, które pozwolą wytypować drzewa do zabiegów ochronno-pielęgnacyjnych opisanych poniżej.
Zabiegi, które zostaną zastosowane na wybranych drzewach:
- ściółkowanie
To zabieg często stosowany w przypadku drzew przyulicznych. Poprawia strukturę i wilgotność gleby, niweluje jej zbytnie zagęszczenie, przeciwdziała erozji, poprawia kondycję roślin działając jak naturalny nawóz.
- mikoryzacja
Mikoryza to występująca w przyrodzie symbioza roślin i grzybów. Drzewa sadzone w mieście przez człowieka są pozbawione tych naturalnych sprzymierzeńców. Zabieg polega na wprowadzeniu do systemu korzeniowego drzewa grzybów mikoryzowych i mikroorganizmów, które zwielokrotniają powierzchnię chłonną korzenia i umożliwiają drzewu pozyskanie wody z obszarów niedostępnych dla jego korzeni włośnikowych.
- wzmocnienie drzew za pomocą wiązań
Technika ta pozwala zapewnić bezpieczeństwo ludzi bez konieczności wycinki. W przypadku złamania, elastyczne taśmy podtrzymują konary drzewa nie pozwalając im spaść na ziemię.
nasadzenia roślin okrywowych przy pniach drzew oraz krzewów w formie obwódek:
To metoda rekomendowana dla drzew rosnących na wyspach chodnikowych. Wokół drzewa sadzimy niską roślinność okrywową (np. bluszcz) i odgradzamy je od ulicy/chodnika żywopłotem (np. berberys). Zapobiega to udeptywaniu gleby, a opadłe liście nie są rozwiewane na ulicę/chodnik, gdzie mogłyby stanowić zagrożenie, ale dostarczają roślinie naturalną ściółkę i nawóz. Stosując tę metodę oszczędzamy na grabieniu i wywożeniu liści oraz na zabiegach nawożących.
Projekt zakłada również działania dodatkowe mające na celu poprawę kondycji zieleni na terenie Osiedla Latawiec, które opisano poniżej:
powiększenie mis 2 drzew poprzez rozpłytowanie nieużywanych fragmentów chodnika przy ul. Służewskiej (miejsca zaznaczono na mapce w Załączniku 1) oraz wykonanie w nich nasadzeń niskich krzewów;
- zastąpienie jednego z trawników skweru w kwartale Służewska-Koszykowa-Natolińska-Al. Wyzwolenia łąką kwietną. Łąka nie wymaga, żeby wygrabiano z niej liście, jest łatwiejsza w obsłudze i tworzy siedlisko dla bioróżnorodności (owady, ptaki).
uporządkowanie narożnika skweru w kwartale ulic Służewska-Koszykowa-Natolińska-Al. Wyzwolenia (por. Załącznik 2). Obecnie teren pełni rolę nieformalnego "karmowiska" dla ptaków i psów, wskutek czego zamiast trawnika mamy klepisko pokryte resztkami jedzenia i śmieciami. Uporządkowanie zakłada postawienie stojącego karmnika i poidełka wraz z tablicą informacyjną dotyczącą zasad dokarmiania ptaków, gęste nasadzenie krzewów, które zapobiegać będzie dalszemu zanieczyszczaniu tego terenu. Teren pozostanie dostępny dla psów.
- ustawienie poidełka dla ptaków
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Drzewa oddają usługi mieszkańcom miasta: zatrzymują pyły i zanieczyszczenia, produkują tlen, nawilżają i schładzają powietrze latem, absorbują hałas. Naukowcy szacują te "usługi" w tysiącach złotych. Ale miasto to dla drzew środowisko ekstremalne: wyjałowiona gleba dostarcza mało pożywienia, ograniczona przestrzeń hamuje wzrost korzeni i pozyskanie wody, nierzadko dochodzi do urazów. Prowadzi to do zakłóceń procesów życiowych i chorób drzew. A pielęgnacja ogranicza się często do „działań objawowych” - usuwania osłabionych konarów lub całych drzew, zastępowanych potem młodymi sadzonkami. Tymczasem dojrzałe drzewa są nieporównywalnie cenniejsze niż młode. Dbałość o drzewa leży w naszym interesie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
88550,00 zł
Ekspertyzy dendrologiczne – 22 500,00 zł (ok. 9 drzew),
Ściółkowanie – 1250,00 zł (ok. 9 drzew),
Mikoryzacja – 650,00 zł (ok. 4 drzewa),
Wzmocnienie drzew za pomocą wiązań – 6400,00 zł (ok. 4 drzewa),
Nasadzenia roślin okrywowych przy pniach drzew oraz krzewów w formie obwódek:– 1000,00 zł (ok. 4 drzewa),
Wykonanie dokumentacji projektowej – 20 000,00 zł,
Powiększanie mis dwóch drzew (rozpłytowanie) oraz wykonanie w nich nasadzeń krzewów - 15 000,00 zł,
Wykonie łąki kwietnej na trawniku – ok. 125 m2 – 6250,00 zł
Uporządkowanie i nasadzenie roślin w narożniku skweru w kwartale ulic Służewska-Koszykowa - Natolińska - Al. Wyzwolenia, przy śmietniku - 12 000,00 zł,
Zakup i ustawienie karmnika i poidełka wraz tablicą edukacyjną dot. zasad dokarmiania ptaków - 2000,00 zł,
Oznaczenie projektu z Budżetu Obywatelskiego - 1 500,00 zł,
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
88 550,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa jakości zieleni na terenie Osiedla Latawiec.

Modyfikacje

25.01.2022 20:53
Autor projektu
25.01.2022 21:15
Autor projektu
25.01.2022 23:59
Autor projektu
25.04.2022 13:27
Koordynator w Dzielnicy Śródmieście

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany