Odsunięcie chodnika od jezdni i oddzielenie go zielenią na ul. Opaczewskiej w rejonie C.H. Blue City

1006
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Radek Padzik
Współautorzy Łukasz Gawryś
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
387 175 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • bezpieczeństwo pieszych
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Odsunięcie od jezdni chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opaczewskiej - na odcinku od Ronda Artemiego Aroniszydzego (skrzyżowania z Al. Bohaterów Września) w stronę C.H. Blue City, oddzielenie go od jezdni pasem zieleni i dodatkowo obsadzenie tego pasa niskim żywopłotem.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Opaczewska na odcinku od Ronda Artemiego Aroniszydzego, począwszy od przystanku autobusowego "Aleja Bohaterów Września 01" do skrzyżowania z drogą wewnętrzną i narożnym placem przy C.H. Blue City (punkty graniczne zaznaczone na mapie)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Odsunięcie od jezdni chodnika biegnącego wzdłuż ul. Opaczewskiej - na odcinku od Ronda Artemiego Aroniszydzego (skrzyżowania z Al. Bohaterów Września) w stronę C.H. Blue City, oddzielenie go od jezdni pasem zieleni i dodatkowo obsadzenie tego pasa niskim żywopłotem.
Opis projektu
Chodnik ulicy Opaczewskiej na odcinku od Ronda Artemiego Aroniszydzego, począwszy od przystanku autobusowego "Aleja Bohaterów Września 01" do skrzyżowania z wyjazdem z garaży piętrowych Blue City, przebiega w bezpośredniej bliskości jezdni i nie jest od niej w żaden sposób oddzielony. Odbywa się nim znaczny ruch pieszy, w szczególności do/z położonego w sąsiedztwie C.H. Blue City, jak i pozostałych obiektów handlowych po drugiej stronie Alej Jerozolimskich, a także do przystanków komunikacji w Alejach. Jednocześnie jezdnią położoną w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika odbywa się intensywny ruch samochodowy, w tym dużych pojazdów jakimi są autobusy dwóch linii ZTM mających swoją pętlę przy Blue City. Nie jest to sytuacja bezpieczna ani komfortowa dla wszystkich uczestników ruchu. Jednocześnie tuż obok chodnika, po zewnętrznej stronie ulicy, znajduje się pas zieleni.

Celem projektu jest odwrócenie tego układu, przeniesienie pasa zieleni na stronę sąsiadującą z jezdnią, wybudowanie nowego chodnika oddalonego od jezdni, oddzielonego od niej wspomnianym pasem zieleni. Podniesie to bezpieczeństwo pieszych i komfort poruszania się tym ciągiem pieszym.

Dodatkowo w ramach pasa zieleni wykonane zostałyby obsadzenia roślinności typu niski żywopłot przebiegający po stronie graniczącej z jezdnią. Ma mieć to na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych, izolując skuteczniej ruch pieszy od jezdni, oraz poprawę estetyki otoczenia.

Chodnik w nowym miejscu wykonany zostałby z estetycznych płyt tego samego typu, z jakich wykonywane są nowe chodniki na terenie dzielnicy.

Przebudowa chodnika powinna przebiec w sposób bezpieczny dla jedynego stojącego w tej osi drzewa.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poruszanie się obecnie istniejącym chodnikiem na wspomnianym odcinku jest dyskomfortowe i mało bezpieczne. W bezpośredniej bliskości poruszają się pojazdy, w tym tak duże jak autobusy. Mimo lokalnego charakteru drogi odbywa się nią intensywny ruch do centrum handlowego jak i do jedynego na tym odcinku wlotu w Aleje Jerozolimskie. Zwiększone jest ryzyko wypadku przez osobę która może niechcący zejść na jezdnię, np. mijając się z innymi pieszymi. Tym chodnikiem poruszają się także rodzice z małymi dziećmi i wymaga to od nich szczególnie wzmożonej uwagi. Ruch pieszy ciągiem z nowo zaprojektowaną zielenią i niskim żywopłotem oddzielającym dodatkowo jezdnię będzie również znacznie przyjemniejszy.

Należy także podkreślić, że na tym odcinku jest to jedyny ciąg pieszy, zapewniający komunikację z tej części Szczęśliwic i Ochoty - po drugiej stronie jezdni tego odcinka ul. Opaczewskiej chodnik nie istnieje.

Odsunięcie chodnika od jezdni pozwoliłoby na uzyskanie podobnego rezultatu jak w przypadku chodnika znajdującego się nieco dalej, wzdłuż budynku przy Opaczewskiej 71. Jest on również oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
387 175,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
M.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której projekt będzie realizowany.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany