Dzieciaki lubią ptaki - projekt pilotażowy

1244
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Ursynów Wysoki Północny
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 1107 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt służy stworzeniu przyjaznego miejsca do życia dla wróbli i jerzyków na terenie wybranej szkoły na Ursynowie, pod patronatem jej kadry i wychowanków, poprzez instalację skrzynek lęgowych na budynku i karmnika w jego otoczeniu. Obserwowanie ptaków i ich zimowe dokarmianie będzie pogłębiać empatię i wiedzę dzieci o środowisku przyrodniczym.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
08.08.2017 09:55
W ramach projektu na ścianach szkoły przy Hawajskiej pojawiło się 15 budek, z których chętnie korzystają okoliczne wróble a także jerzyki. Oprócz skrzynek lęgowych na terenie szkoły pojawił się karmnik - będzie służył ptakom w zimie, gdy będą szukać pożywienia. Kolejny zrealizowany partycypacyjny pomysł obejmujący montaż ptasiej infrastruktury!
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Ursynów
Obszar objęty pomysłem:
Ursynów Wysoki Północny
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 310, ul. Hawajska 7
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wytypowane szkoły posiadają bardzo dobre warunki dla powieszenia budek lęgowych, w ich otoczeniu bytuje wiele ptaków, dla ktorych mają być one przeznaczone. Konkretny budynek szkolny zostanie wybrany w toku uzgodnień z kierownikami szkół.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt służy stworzeniu przyjaznego miejsca do życia dla wróbli i jerzyków na terenie wybranej szkoły na Ursynowie, pod patronatem jej kadry i wychowanków, poprzez instalację skrzynek lęgowych na budynku i karmnika w jego otoczeniu. Obserwowanie ptaków i ich zimowe dokarmianie będzie pogłębiać empatię i wiedzę dzieci o środowisku przyrodniczym.
Opis projektu
Projekt łączy działanie na rzecz ochrony środowiska z procesem edukacyjnym i wychowawczym. Przewiduje zakup i umieszczenie na budynku szkoły 15 skrzynek lęgowych, zasiedlanych przede wszystkim przez jerzyki i wróble. Oba gatunki to dziuplaki i zasiedlają wyłącznie skrzynki umieszczone na budynkach. Budki będą rozwieszone na podstawie opinii ornitologa, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa i dogodnej ekspozycji dla obserwacji ptaków. Instalacji skrzynek dokona kwalifikowany alpinista. Już pod koniec lutego będzie można obserwować przy nich wróble, a w maju pojawią się jerzyki. W sierpniu jerzyki odlecą na zimowiska do Afryki, ale wróble zostaną na miejscu i przez okres jesienno – zimowy będą mogły wykorzystywać budki lęgowe jako schronienia przed niepogodą. Karmnik postawiony na terenie szkoły również będzie służył polepszeniu dobrostanu ptaków w trudnym dla nich okresie zimowym. Będzie skonstruowany w taki sposób, by korzystały z niego głównie drobne ptaki: wróble, mazurki, sikory, kosy, dzwońce itp. W roku startu projektu karmnik będzie zaopatrywany karmą (mieszanką ziaren) zakupioną dla szkoły przez urząd dzielnicy. W kolejnych latach karma może być finansowana z budżetu szkoły lub lepiej - środków pozyskanych w wyniku inicjatyw uczniowskich.
Bliska obecność ptaków na terenie przyszkolnym przez cały rok umożliwi uczniom ich obserwację, rozróżnianie poszczególnych gatunków i poznawanie ich zwyczajów i tajemnic, będzie rozbudzać zainteresowanie dzieci przyrodą i czynną ochroną środowiska. Dbanie o regularne zaopatrywanie karmnika w odpowiednią mieszankę ziaren będzie je uczyć odpowiedzialności.
Dla nauczycieli i wychowawców otwiera się tu pole dla prowadzenia różnorodnej edukacji inspirowanej obecnością ptaków: lekcji biologii, zajęć plastycznych, fotograficznych, technicznych, a nawet z języka polskiego. Przykładowo dzieci mogą wykonać prace informujące o ptakach zasiedlających budynki i o szkolnym siedlisku oraz o właściwym dokarmianiu ptaków zimą, a następnie urządzić wystawę opowiadającą o potrzebie i zasadach ich czynnej ochrony. Projekt ma charakter pilotażowy - promuje ideę i otwiera drogę do podobnych działań w kolejnych miejscach użyteczności publicznej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jerzyki i wróble w miastach gniazdują wyłącznie w budynkach i od lat zasiedlały zabudowę Ursynowa. Ponieważ wskutek prac remontowo ociepleniowych ich dotychczasowe siedliska zostały zniszczone, co spowodowało gwałtowny spadek liczebności ptaków, konieczna jest ich ochrona czynna, której podstawową formą jest montowanie na budynkach skrzynek lęgowych oraz zimowe dokarmianie. Realizacja zadania na terenie szkoły pozwoli zainteresować młode pokolenie żywą przyrodą w najbliższym otoczeniu, nauczyć je szacunku i dbałości o środowisko naturalne. Projekt ma charakter pilotażowy – zakładam, że jego powodzenie zmobilizuje inne ośrodki użyteczności publicznej do podobnych działań.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt zakupu skrzynek lęgowych: 1 skrzynka - 80 zł, łącznie 15 skrzynek - 1200 zł
2. Koszt sporządzenia ekspertyzy dot. lokalizacji skrzynek na budynku - 200 zł
3. Koszt pracy alpinisty - 1000 zł
4. Koszt karmnika - 163 zł
5. koszt karmy dla ptaków (: 3 kg słonecznika - 17,70 zł + 2 kg nasion - 9,60 zł = 27,30 zł na 1 tydzień, łącznie przez 4 zimowe miesiące - 437 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Utrzymanie skrzynek lęgowych polega na okresowej (1 raz na 3 lata) kontroli ich stanu technicznego oraz zajęcia na lęgi. Będzie to wymagać ok. 5 godz. pracy alpinisty, co daje koszt 500 zł na 3 lata. Nadzór nad stanem karmnika i jego ew. naprawy uczniowie będą wykonywać sami, pod opieką nauczycieli.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
160,00 zł

Modyfikacje

13.03.2016 19:11
Autor projektu
13.03.2016 22:09
Autor projektu
15.03.2016 13:00
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
15.03.2016 13:03
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
15.03.2016 13:04
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
10.05.2016 08:10
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów
09.06.2016 10:22
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Pomysł fajny. Przede wszystkim edukacyjny :-).
    Myślę, że ustawienie karmnika w pobliżu skrzynek może dodatkowo zachęcić wróble do ich zasiedlenia. Podpisuje się w 100%.
    Mieszkaniec3280  18.03.2016 21:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany