„Dźwięko- i muzyko-terapia dla osób pogrążonych w depresji” – terapeutyczne zajęcia grupowe dla dorosłych mieszkańców Warszawy

1349
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • ZDROWIE (psychiczne)
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Nazwa (tytuł) projektu w zasadzie podaje zarówno przedmiot, specjalizację zajęć grupowych jak i główną grupę docelową, tj. OSOBY W GŁĘBSZEJ CHWILOWEJ LUB DŁUGOFALOWEJ DEPRESJI.

Mile widzianymi uczestnikami zajęć grupowych są osoby dotknięte depresją w związku z takimi nowymi zjawiskami jak np. LONG COVID, czy INFLACJA.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Realizacja projektu będzie mogła mieć miejsce w więcej niż jednej lokalizacji np. w Miejscach Aktywności Lokalnej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Nazwa (tytuł) projektu w zasadzie podaje zarówno przedmiot, specjalizację zajęć grupowych jak i główną grupę docelową, tj. OSOBY W GŁĘBSZEJ CHWILOWEJ LUB DŁUGOFALOWEJ DEPRESJI.

Mile widzianymi uczestnikami zajęć grupowych są osoby dotknięte depresją w związku z takimi nowymi zjawiskami jak np. LONG COVID, czy INFLACJA.
Opis projektu
ZAJĘCIA GRUPOWE DLA OSÓB W DEPRESJI - Zajęcia grupowe w ramach projektu prowadzone są przez osoby odpowiednio doświadczone i wykwalifikowane w kierunku DŹWIĘKO- I MUZYKO-TERAPII, psychologów społecznych, psychologów/psychoterapeutów zajmujących się terapią depresji.

Czas trwania łącznej serii tych zajęć to okres od 1-szej połowy marca do przełomu listopada/grudnia roku 2023.
W 3-miesięcznych cyklach będą realizowane dwie grupy – pierwsza będzie miała 12 spotkań (raz w tygodniu), druga będzie miała 24 spotkania (dwa razy w tygodniu). Przez 9 miesięcy będzie sześć 15-osobowych grup – łącznie 108 spotkań dla min. 90 osób.
Jedne / pojedyncze zajęcia to odpowiednik dwóch godzin lekcyjnych/trenerskich/instruktorskich !! (90 min.)
Szczegółowe dni i godziny tych zajęć będą podane do publicznej wiadomości na ponad miesiąc przez ich rozpoczęciem !
zajęcia grupowe terapeutyczne (grupy 15+ osobowe) odbywają się w odpowiedniej jakości sali (odp. akustyka, odp. jakość powietrza i standard techniczny sali).

Projekt byłby realizowany w ścisłej współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej.

Czas trwania projektu: 12 spotkań dla jednej grupy.

Częstotliwość terapeutycznych zajęć grupowych : raz w tygodniu dla jednej grupy i dwa razy tygodniowo dla drugiej grupy. Taki specyficzny podział na dwie grupy ze względu na częstotliwość zajęć wynika zarówno z preferencji samych uczestników (nie każdy może i chce dwa razy w tygodniu).

BUDŻET / kosztorys realizacji projektu:
- Koszt grupowych zajęć terapeutycznych (Dźwięko- i muzyko-terapia) dla dwóch odrębnych grup zajęciowych (łącznie 6 grup mających zajęcia przez 9 miesięcy tj. 108 godzin): 450 zł x 108h = 48600 zł
- Koszt trwającej jeden miesiąc (przed rozpoczęciem zajęć grupowych) kampanii składającej się z działań promocyjnych, informacyjnych, pro-edukacyjnych i innych działań rozpowszechniających projekt NA POZIOMIE OGÓLNOMIEJSKIM Warszawy ( w tym m. in. w lokalnych mediach społecznościowych, na lokalnych stronach www, plakaty do rozwieszenia we wszystkich dzielnicach): 1400 zł
ŁĄCZNIE: 50000 zł


Projekt pomyślany jest w kontekście czasów bezpośrednio po-pandemicznych i zarazem w czasie głębokiego kryzysu społeczno-gospodarczego, który niestety potrwa dłużej niż sama Pandemia Covid-19. Sama epidemia Covid-19 i jej masowość spowodowały już rekordowe przyrosty w krótkim czasie ludzi popadających w depresję i inne schorzenia neurologiczne. Ten bardzo trudny czas post-pandemiczny będzie nadal w latach 2022-2023 zbierał rekordowo złe żniwo w odniesieniu do odsetka i liczby osób popadających w depresję i pogrążonych w depresji. Jest to więc projekt pro-zdrowotny skrojony dokładnie na czas bardzo społecznie trudnego roku 2023.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Depresja to jedna z trzech najczęściej występujących na naszej planecie tzw. chorób cywilizacyjnych i niestety w ostatnich latach, w dużym stopniu za sprawą Pandemii Covid-19, najszybciej rozpowszechniająca się tego typu choroba. Niestety w absolutnej większości przypadków próby wychodzenia z depresji ograniczają się jedynie do konsultacji psychologicznych, psychiatrycznych i zażywania środków farmaceutycznych (co wiąże się często z dodatkowym ryzykami zdrowotnymi), pomimo tego, że w zależności od lokalizacji od dziesiątek, setek, a nawet tysięcy lat znane są skuteczne i zdrowotnie bezpieczne poza-farmakologiczne metody stopniowej redukcji, a także całkowitego wychodzenia z depresji. Jedną z takich metodologii jest tzw. DŹWIĘKO-TERAPIA I MUZYKOTERAPIA. Ze względu na małą wciąż ilość terapeutów o tej specjalizacji zajęcia grupowe tego rodzaju wciąż są albo trudno dostępne na poziomie lokalnym, albo relatywnie drogie dla przeciętnego mieszkańca. Projekt ten wychodzi na przeciw temu problemowi a także znacząco poszerza zakres pomocy społecznej i profilaktyki zdrowia psychicznego lokalnych mieszkańców, co z kolei znacząco przyczynia się do ogólnej poprawy jakości życia na poziomie miasta, czy jego części. Uczestnicy warsztatów i zajęć terapeutycznych uczą się (wątek edukacyjny) jak samemu w warunkach domowych używać różnych metod i rozwiązań z zakresu dźwięko- i muzyko-autoterapii.

W przypadku ogromnej ilości ludzi coraz bardziej istotne we współczesnym świecie stają się niefarmakologiczne, bezpieczne (brak skutków ubocznych) i sprawdzone metody przeciwdziałania i redukcji depresji. Jedną z nich jest właśnie DŹWIĘKO- I MUZYKO-TERAPIA !!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
BUDŻET / kosztorys realizacji projektu:
- Koszt grupowych zajęć terapeutycznych (Dźwięko- i muzyko-terapia) dla dwóch odrębnych grup zajęciowych (łącznie 6 grup mających zajęcia przez 9 miesięcy tj. 108 godzin): 450 zł x 108h = 48600 zł
- Koszt trwającej jeden miesiąc (przed rozpoczęciem zajęć grupowych) kampanii składającej się z działań promocyjnych, informacyjnych, pro-edukacyjnych i innych działań rozpowszechniających projekt NA POZIOMIE OGÓLNOMIEJSKIM Warszawy ( w tym m. in. w lokalnych mediach społecznościowych, na lokalnych stronach www, plakaty do rozwieszenia we wszystkich dzielnicach): 1400 zł
ŁĄCZNIE: 50000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Dźwięko- i muzykoterapia wpłynie na poprawę stanu zdrowia psychicznego mieszkańców i mieszkanek m.st. Warszawy.

Modyfikacje

27.04.2022 13:07
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia
28.04.2022 12:22
Wydział Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • TAK
    Trzeba pomóc tej grupie osób, pamiętajmy szczególnie o młodzieży gdzie depresja zwiększa co roku swoje żniwo
    Mieszkaniec31407  21.06.2022 13:26
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany