Praski Klub Sąsiada na Szmulkach

201
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Północ
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Autor pomysłu Krzysztof Michalski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
91 000 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Stworzenie w nieużytkowanym lokalu komunalnym w kamienicy na ul. Łochowskiej 31 Praskiego Klubu Sąsiada, w szczególności dla mieszkańców Szmulowizny, w obrębie której brakuje ośrodków integracji społecznej i kulturalnej. Centrum będzie wzorowane na podobnych ośrodkach działających w Warszawie (Centrum Społeczne Paca 40, CAM Nowolipie i klubach sąsiedzkich).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Praga-Północ
Obszar objęty pomysłem:
Stara Praga i Szmulowizna z Michałowem
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łochowska 31
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obecnie nieużywany lokal użytkowy o powierzchni ok. 87 metrów kwadratowych zlokalizowany jest na parterze w kamienicy pod adresem Łochowska 31. Lokal stanowi własność M. St. Warszawy, administrowany jest przez ZGN Praga Północ.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Stworzenie w nieużytkowanym lokalu komunalnym w kamienicy na ul. Łochowskiej 31 Praskiego Klubu Sąsiada, w szczególności dla mieszkańców Szmulowizny, w obrębie której brakuje ośrodków integracji społecznej i kulturalnej. Centrum będzie wzorowane na podobnych ośrodkach działających w Warszawie (Centrum Społeczne Paca 40, CAM Nowolipie i klubach sąsiedzkich).
Opis projektu
Projekt dotyczy działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, kierowanych do wszystkich mieszkańców Pragi Północ. Ze względu na planowane położenie, ośrodek będzie w szczególności adresowany do mieszkańców Szmulowizny i Starej Pragi. Praski Klub Sąsiada swoje funkcjonowanie opierałoby o doświadczenia takich podmiotów jak Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie, czy Centrum Społeczne Paca 40.

Głównym celem planowanego Klubu jest zmiana postaw mieszkańców poprzez aktywizację i mobilizację społeczną, kreatywne uruchamianie potencjału jednostek, grup i społeczności, emancypacji i upodmiotowienia (zwłaszcza osób marginalizowanych i wykluczonych społecznie), partycypację publiczną. Stymulowanie do aktywności w różnych sferach życia, ale także budowania poprawnych relacji i więzi społecznych odbywałoby się poprzez różnorodne zajęcia, warsztaty, debaty i wystawy. Oferta kierowana do mieszkańców budowana byłaby w oparciu o diagnozę oczekiwań potencjalnych odbiorców. Również odbiorcy mogliby składać propozycje zajęć zaspokajających ich potrzeby, ale także jako wolontariusze prowadzić warsztaty czy zajęcia tematyczne. Istotne jest także, aby do oferty kierowanej do mieszkańców mogłyby składać swoje propozycje również lokalne stowarzyszenia, szkoły, fundacje, pracownie artystyczne prowadząc akcje informacyjne, debaty, szkolenia, imprezy plenerowe czy warsztaty tematyczne.

Efektem byłaby nie tylko większa aktywność, ale również integracja w ramach społeczności lokalnej. Zaktywizowałoby to wszystkie grupy wiekowe (w tym i seniorów) do dzielenia się czasem wolnym i umiejętnościami, zaspokajałoby potrzebę bycia przydatnym, a także podniosłoby jakość życia. Działania w tym zakresie kierowane do seniorów wpisują się w założenia strategicznego Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

Większość zajęć powinna być bezpłatna. Zajęcia podobnie jak w Centrum Paca 40 powinny opierać się w większości na działalności wolontariuszy i organizacji pozarządowych. Klub powinien dodatkowo dysponować budżetem (około 50 tys. zł rocznie) na organizowanie zajęć prowadzonych przez zawodowych instruktorów, nauczycieli, czy artystów oraz na przyznawanie minigrantów.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jak pokazują badania mieszkańcy Pragi Północ w niewielkim stopniu uczestniczą w wyborach samorządowych czy konsultacjach społecznych. Ich aktywność kulturalna i społeczna utrzymuje się również na niskim poziomie. Wyniki wstępnej diagnozy (ankiety internetowe, spotkania informacyjne) wskazują na potrzebę utworzenia Praskiego Klubu Sąsiada, w którym mieszkańcy dzielnicy w różnym wieku mogliby spędzać czas wolny, podnosić swoje kwalifikacje, wymieniać się wiedzą i umiejętnościami, podwyższać swoje kompetencje kulturowe i społeczne. Istotne byłoby także zwiększanie aktywności w różnych sferach życia (zwłaszcza wśród seniorów) oraz integrowanie pokoleń. Istniejące w innych dzielnicach podobne centra wskazują na duże zainteresowanie wśród mieszkańców (np. Centrum Społeczne Paca 40).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Remont (prace murarskie, malowanie, elektryka, hydraulika) 40 000 zł
Remont (projekt, nadzór architektoniczny) 6 000 zł
Wyposażenie podstawowe (wykładzina, lampy, żaluzje) 6 000 zł
Meble (meble kuchenne, kanapa, stoły, biurka, krzesła, szafy) 15 000 zł
Wyposażenie kuchni (kuchenka z piekarnikiem, kuchenka mikrofalowa, naczynia, sztućce) 4 000 zł
Sprzęt elektroniczny (2 laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne - drukarka/skaner/ksero) 20 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
91 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Wynagrodzenie:
kierownik programowy - 1 etat (4500 zł brutto/miesiąc - 5427,45 zł miesięcznie wraz z narzutami po stronie pracodawcy),
animator - 1/2 etatu (1900 zł brutto/miesiąc - 2291,59 zł miesięcznie wraz z narzutami po stronie pracodawcy),
woźna/sprzątaczka - 1/2 etat (1500 zł brutto/miesiąc - 1772,4 zł miesięcznie wraz z narzutami po stronie pracodawcy)
Suma wynagrodzeń (wraz z narzutami po stronie pracodawcy) - rocznie 113 897,28 zł
Czynsz 12 000 zł (1000 zł/miesiąc)
Media (prąd, internet) 6 000 zł
Materiały biurowe i artykuły spożywcze 5 000 zł
Oferta Klubu (zajęcia, minigranty) 50 000 zł

Koszty roczne działania Klubu będą pokrywane w formie grantu przekazywanego przez Dzielnicę operatorowi.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
186 897,28 zł

Dokumenty

Karty oceny

Modyfikacje

13.03.2016 15:42
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany