W krainie bajek i teatru

900
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
24 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Propozycja interaktywnych spektakli dla dzieci z wykorzystaniem ilustracyjnej muzyki, baśniowej scenografii i kostiumów teatralnych. Spektakle odegrane będą przez profesjonalnych aktorów. Po zakończonych przedstawieniach dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach teatralnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. ks. J. Chrościckiego 14
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Artystyczny Dom Animacji filia Domu Kultury Włochy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Propozycja interaktywnych spektakli dla dzieci z wykorzystaniem ilustracyjnej muzyki, baśniowej scenografii i kostiumów teatralnych. Spektakle odegrane będą przez profesjonalnych aktorów. Po zakończonych przedstawieniach dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach teatralnych.
Opis projektu
Projekt dotyczy bezpłatnych przedstawień teatralnych, które odbywały by się raz w miesiącu w wybraną niedzielę. Tematyka proponowanych przedstawień byłaby różnorodna, dopasowana do potrzeb rozwojowych dziecka, kształtująca odpowiednie wzorce i postawy społeczne.

Po każdym spektaklu odbywałyby się warsztaty teatralne rozwijające różne umięjętności poznawcze i społeczne dzieci. Warsztaty nawiązywałyby do tematu przedstawienia i zawierałyby aspekty elementarnych zadań aktorskich, dykcji, ruchu scenicznego, improwizacji, kreowania postaci etc.
Czas spotkania: 1,5 h.

Szacunkowy kosztorys:
Wynagrodzenia dla aktorów (10 spektakli i 10 warsztatów) - 20 000 zł
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 4 000 zł
Promocyjne, druk materiałów, oznakowanie projektu - 400 zł
RAZEM: 24 400 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt adresowany dla rodzin i najmłodszych mieszkańców dzielnicy aby budować postawę świadomego odbiorcy sztuki od wczesnych lat dzieciństwa oraz zorganizować pożyteczny i miły - rodzinny czas wolny. Obcowanie ze sztuką w formie nie tylko biernej obserwacji ale również aktywnego uczestnictwa w warsztatach teatralnych z zawodowymi aktorami ma szanse wspierać rozwój dzieci. Badania naukowe potwierdzają skuteczność edukacji teatralnej w rozwoju różnych umięjętności społecznych, poznawczych itp (np. wyniki międzynarodowych badań projektu DICE). Dlatego też propozycja tego projektu ma szansę korzystnie wpływać na potrzeby rozwojowe, kulturalne i artystyczne społeczeństwa. Projekt ma również na celu upowszechnianie i rozbudzanie potrzeb kulturowych poprzez tworzenie, organizowanie, popularyzowanie działalności artystyczno-kulturalnej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wynagrodzenia dla aktorów (10 spektakli i 10 warsztatów) - 20 000 zł
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 4 000 zł
Promocyjne, druk materiałów, oznakowanie projektu - 400 zł
RAZEM: 24 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
24 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt adresowany do rodzin i najmłodszych mieszkańców dzielnicy buduje postawę świadomego odbiorcy sztuki od wczesnego dzieciństwa oraz zorganizuje w sposób pożyteczny i miły - rodzinny czas wolny. Obcowanie ze sztuką w formie nie tylko biernej obserwacji ale również aktywnego uczestnictwa w warsztatach teatralnych z zawodowymi aktorami wspiera rozwój dzieci. Badania naukowe potwierdzają skuteczność edukacji teatralnej w rozwoju różnych umiejętności społecznych, poznawczych itp. Projekt korzystnie wpływa na potrzeby rozwojowe, kulturalne i artystyczne społeczeństwa, rozbudza potrzeby kulturowe poprzez tworzenie, organizowanie, popularyzowanie działalności artystyczno-kulturalnej.

Modyfikacje

06.04.2022 14:46
Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany