Warsztaty dla dzieci: Zaprojektuj lepszą przyszłość. Nowe technologie, design thinking i zrównoważony rozwój

1016
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Sabina Białek
Współautorzy
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
110 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • Zrównoważony rozwój
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzieci 7-14 lat skupiających się na wyzwaniach z listy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Celem zajęć jest budowanie w dzieciach świadomości problemów zrównoważonego rozwoju, wspieranie rozwoju kompetencji XXI, jednocześnie wzbudzając w nich poczucie sprawczości i zachęcając do stawiania czoła wyzwaniom. Dzieci otrzymują narzędzia, które wspierają kreatywne myślenie i przekształcanie pomysłów w interaktywne prototypy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warsztaty będą się odbywały w Warszawie (przynajmniej w 3 dzielnicach) w publicznych szkołach podstawowych lub salach udostępnionych przez domy kultury, biblioteki, w miejscach aktywności lokalnej, domach sąsiedzkich itd.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzieci 7-14 lat skupiających się na wyzwaniach z listy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Celem zajęć jest budowanie w dzieciach świadomości problemów zrównoważonego rozwoju, wspieranie rozwoju kompetencji XXI, jednocześnie wzbudzając w nich poczucie sprawczości i zachęcając do stawiania czoła wyzwaniom. Dzieci otrzymują narzędzia, które wspierają kreatywne myślenie i przekształcanie pomysłów w interaktywne prototypy.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzieci 7-14 lat warsztaty, podczas których zaplanowano wspólne budowanie innowacyjnych rozwiązań, wspierających zrównoważony rozwój.
Cele projektu to
- budowanie w dzieciach świadomości czym jest zrównoważony rozwój i jakie cele postawiło ONZ
- znalezienia sposobu na lepszej zarządzanie ekosystemem, żeby nasza planeta na tym nie cierpiała
- rozbudzanie w dzieciach odpowiedzialności społecznej
- pobudzanie kreatywności dzieci
- dawanie dzieciom poczucia mocy sprawczej
- uczenie dzieci krytycznego myślenia
- uczenie dzieci projektowania w oparciu o potrzeby
- uczenie dzieci współpracy w grupie
- uczenie dzieci jak wykorzystać nowe technologie i dzięki nim stawiać czoła wyzwaniom z listy 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ!
W czasie zajęć dzieci poznają wybrany z listy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ problem, rozmawiają o wyzwaniach związanych z tym problemem, inspirują się istniejącymi już innowacjami.
Następnie dzieci w grupach projektują swoje rozwiązania. Efektem warsztatów są interaktywne prototypy, zbudowane z materiałów recyklingowych, plastycznych i małej elektroniki. Na koniec dzieci prezentują swoje innowacje, co wspiera kompetencję jaką jest sztuka autoprezentacji. Całe warsztaty są oparte o metodę design thinking, która wspiera empatię, kreatywność, konstruktywizm, współpracę, prezentowanie oraz zbieranie feedbacku.

Warsztaty będą odbywały się w cyklu wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym w szkołach podstawowych, w ramach czasu świetlicowego lub w ramach realizacji podstawy programowej (np. informatyka, biologia, geografia, matematyka, fizyka) lub salach udostępnionych przez domy kultury, biblioteki, w miejscach aktywności lokalnej, domach sąsiedzkich itd. W szczególnych przypadkach warsztaty będą mogły być realizowane hybrydowo / on line. Dzieci otrzymają wówczas materiały warsztatowe (dydaktyczne i zestawy elektroniki) pocztą i będą mogły wykonywać zadania (budowanie prototypów) w domu. Pojedyncze warsztaty trwają 90 minut. Łącznie zostanie przeprowadzonych 40 warsztatów dostosowanych do grup wiekowych.
Szacuje się, że w każdych zajęciach weźmie udział 15-25 uczestników. Grupy warsztatowe będą stanowić klasy szkolne lub grupy niezorganizowane. Zajęcia będą prowadzone przez min. 2 osoby –posiadające doświadczenie i odpowiednie kompetencje do pracy z dziećmi i w opisanych obszarach tematycznych.
Zajęcia w szkołach dla uczniów oraz innych grup będą prowadzone w roku szkolnym, od marca do czerwca i od września/października do grudnia 2023 roku.
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez realizatora projektu, na bieżąco przed naborem do konkretnych grup, mailowo, poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu miasta i urzędów poszczególnych dzielnic oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Poprzez formularz zgłoszeniowy, który zostanie rozesłany do szkół, Rad Rodziców, grup rodziców na Facebooku.
Zaplanowano objecie projektem dzieci przynajmniej z 3 dzielnic Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Udział w projekcie ma uwrażliwić dzieci na problemy zrównoważonego rozwoju i nauczyć je myślenia projektowego opartego o konstrukcjonizm. Dzieci projektują i budują innowacyjne rozwiązania dla przyszłości Ziemi.
W większości państw, w tym w Polsce, szkoła daje dzieciom niewiele okazji do bycia odkrywcami, badaczami i projektantami przyszłości. Proponowane warsztaty oparte o myślenie projektowe (design thinking), angażują dzieci, wymagają od nich kreatywności i innowacyjności. Przygotowują, aby stawały się aktywnymi uczestnikami zajęć, zamiast biernymi słuchaczami, ucząc się jednocześnie o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym światem oraz o technologiach, jakie istnieją (lub muszą zostać wymyślone), aby tym wyzwaniom sprostać.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koordynacja, rekrutacja, promocja, informacja, rozliczenie 16 000 zł
Scenariusze dla różnych grup wiekowych 3 x 2 000 zł = 6 000 zł
Semestr wiosenny prowadzenie zajęć z materiałami i pomocami 20 zajęć x 1 000 zł (za 2 osoby x 2 godz. dydakt) = 20 000 zł
Semestr jesienny prowadzenie zajęć z materiałami i pomocami 20 zajęć x 1 000 zł (za 2 osoby x 2 godz. dydakt) = 20 000 zł
Ubezpieczenie 1 500 zł
Koszt udostepnienia i obsługi sal 8 000 zł
Przygotowanie materiałów rekrutacyjnych , promocyjnych, oznakowanie, druk 4 000 zł
Materiały warsztatowe, materiały dla uczestników (mała elektronika, pudełka itd.) 30 000 zł
Koszty zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 4 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
110 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Udział w projekcie ma uwrażliwić dzieci na problemy zrównoważonego rozwoju i nauczyć je myślenia projektowego opartego o konstrukcjonizm. Dzieci projektują i budują innowacyjne rozwiązania dla przyszłości Ziemi. Proponowane warsztaty oparte o myślenie projektowe (design thinking), angażują dzieci, wymagają od nich kreatywności i innowacyjności. Przygotowują, aby stawały się aktywnymi uczestnikami zajęć, zamiast biernymi słuchaczami, ucząc się jednocześnie o wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnym światem oraz o technologiach, jakie istnieją (lub muszą zostać wymyślone), aby tym wyzwaniom sprostać.

Modyfikacje

22.04.2022 11:32
Koordynator w Biurze Edukacji
25.04.2022 11:56
Koordynator w Biurze Edukacji
25.04.2022 12:24
Koordynator w Biurze Edukacji
25.04.2022 12:25
Koordynator w Biurze Edukacji
01.06.2022 13:15
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany