Origami dla seniorów - usprawnianie motoryki małej i funkcji percepcyjnych (pamięci, koncentracji, myślenia przyczynowo-skutkowego)

468
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Danuta Kropiwnicka-Szulc
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
9 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • terapeutyczno-kreatywna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie 30 warsztatów na terenie dzielnic Bielany oraz Wola skierowanych do seniorów, w których wykorzystana będzie technika origami. Zajęcia mają na celu usprawnienie manualne, naukę nowych technik oraz integrację pokoleniową.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
MAL Samogłoska
MAL Kotłownia
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W razie problemów z dostępnością możliwa jest organizacja zajęć w innych lokalizacjach na terenie dzielnic.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie 30 warsztatów na terenie dzielnic Bielany oraz Wola skierowanych do seniorów, w których wykorzystana będzie technika origami. Zajęcia mają na celu usprawnienie manualne, naukę nowych technik oraz integrację pokoleniową.
Opis projektu
Origami to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację.
Adresatami są osoby starsze – seniorzy.
Podstawowym zadaniem projektu jest usprawnianie motoryki małej oraz rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, jak też poszerzenie kontaktów społecznych:
• rozwijanie sprawności manualnej, usprawnianie współpracy rąk,
• kształtowanie precyzji,
• rozwijanie koncentracji,
• integrowanie półkul mózgowych,
• doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego,
• doskonalenie umiejętności planowania, doskonalenie orientacji przestrzennej,
• usprawnianie percepcji wzrokowej,
• rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej (integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych),
• kształtowanie intuicji geometrycznych,
• rozwijanie myślenia technicznego,
• rozwijanie kreatywności,
• kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych.

Realizacja projektu:
W projekcie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – origami.
Uwzględniono złożenia przestrzenne: z kwadratów, prostokątów, trójkątów oraz kiriorigami.
Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową. W tym celu potrzebne będzie pomieszczenie ze stolikami i krzesłami.
W zajęciach może brać udział grupa stała, ale też mogą dochodzić osoby nowe w każdym momencie. Zadania będą dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Grupa na jednorazowych zajęciach może liczyć do 15 osób, gdyż zajęcia mają charakter usprawniająco – terapeutyczny.
W przypadku większej ilości chętnych osób utworzona zostanie lista rezerwowa.
Informacja o rekrutacji do zajęć zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz fanpage Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Wola, dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
Projekt przewiduje 30 spotkań w terminie od 30.01.2023 do 15.12.2023
Do realizacji projektu niezbędna jest osoba posiadająca wykształcenie zawodowe gwarantujące umiejętności terapeutyczne pracy z grupą, ma doświadczenie w terapii manualnej, zna metodykę prowadzenia tego typu zajęć, ma doświadczenie w pracy z seniorami.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Origami jest chętnie wykorzystywaną techniką w terapii manualnej na całym świecie, gdyż pozwala w sposób atrakcyjny rozwijać się i usprawniać niezależnie od wieku. Do pracy nad sobą i przezwyciężaniem trudności skłaniają piękne wytwory – efekt końcowy.

Warsztaty origami podnoszą wszystkie funkcje opisane w celach szczegółowych.

Efekty uczestnictwa w zajęciach to poprawa sprawności motorycznej rąk oraz poznanie i umiejętność wykonania ciekawych prac w zakresie sztuki wizualnej. Dodatkową korzyścią jest poszerzenie kontaktów społecznych, nawiązanie nowych znajomości, identyfikacja z osobami o podobnych problemach.

Poznane na zajęciach prace i sposoby złożeń można powtarzać w domu zwiększając efektywność usprawniania manualnego. W tym celu na zajęciach uczymy się sposobu notowania poszczególnych kroków złożeń. Dobrym pomysłem jest też nauka innych osób w domu, gdyż proces uczenia kogoś to też utrwalanie i usprawnianie. Prace można wykonywać z innymi członkami rodziny i w atrakcyjny sposób spędzać czas z wnukami.

Origami to dobry sposób na integrację międzypokoleniową: dzieci, rodzice, dziadkowie – jest dostępne dla każdego!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
opracowanie tematyki zajęć: 1000 zł
prowadzenie zajęć: 150 zł/h * 30 = 4500 zł
materiały na zajęcia: 50 zł * 30 = 1500 zł
koordynacja projektu: 800 zł
księgowość: 600 zł
promocja i oznakowanie: 1000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
9 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Usprawnianie motoryki małej w szerokim zakresie, rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych, poszerzenie kontaktów społecznych.

Modyfikacje

19.04.2022 12:47
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej
21.04.2022 14:49
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej
27.04.2022 12:57
Zespół Realizacji Polityki Senioralnej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany