Ptasi Przyjaciele - domki lęgowe, miejsca dokarmiania i poidełka na terenie Dzielnicy Ursus.

500
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Martyna Wieczorek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
132 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • pomoc ptakom
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W ramach projektu proponuję zawieszenie budek lęgowych dla ptaków na terenie dzielnicy, stworzenie 4 miejsc dokarmiania i 4 poidełka dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi jak prawidłowo dokarmiać ptaki na terenie dzielnicy Ursus.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Budki powieszone by były w pierwszej kolejności wzdłuż skweru przy ulicy: Zagłoby oraz zadrzewień wokół ulic: Zagłoby, Wojciechowskiego, Keniga, Orląt Lwowskich.
Miejsca dokarmiania w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej znajdujących się na pasażu Zagłoby, w Parku Czechowickim i w Parku Achera.
Wszystkie lokalizacje do konsultacji z ornitologiem.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zależy mi, aby karmniki z poidełkami były w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej, gdyż daje to dostęp do świeżej wody każdej osobie, która chciałaby opiekować się ptakami w naszej dzielnicy. Wskazałam na mapie przykładowe punkty rozmieszczenia budek. Miejsca dokarmiania zaznaczyłam przy ujęciach wody oligoceńskiej o czym wspomniałam wyżej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu proponuję zawieszenie budek lęgowych dla ptaków na terenie dzielnicy, stworzenie 4 miejsc dokarmiania i 4 poidełka dla ptaków wraz z tablicami edukacyjnymi jak prawidłowo dokarmiać ptaki na terenie dzielnicy Ursus.
Opis projektu
Projekt służy utrzymaniu atrakcyjności przyrodniczej (awifauny) skweru wzdłuż ulicy Zagłoby oraz zadrzewień wokół ulic: Zagłoby, Wojciechowskiego, Keniga, Orląt Lwowskich i innych terenów dzielnicy oraz na edukacji mieszkańców jak prawidłowo dokarmiać ptaki celem wykluczenia w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych, które zaśmiecają chodniki wokół bloków stwarzając zagrożenie dla innych zwierząt a także ludzi. Jego realizacja zapewni również liczne i bezpieczne miejsca gniazdowania wielu ptakom, które są niezwykle pożyteczne, szczególnie w miastach, które coraz częściej zamieniają tereny zielone na zabetonowane place.

Obejmuje on swym zakresem następujące działania:
1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej wraz z zaleceniami dot. lokalnej ochrony awifauny i propozycją umiejscowienia budek i miejsc dokarmiania
2. Zakup i zawieszenie na terenie dzielnicy 350 budek lęgowych dla ptaków (częściowo w miejsce budek, które ze względu na swój stan wymagają wymiany na nowe)
3. Zakup 4 specjalistycznych karmników z poidełkami umieszczonych min. 1,5 metra od ziemi w celu zapewnienia ptakom bezpiecznego miejsca do spożywania pokarmu i picia
4. Stworzenie i zamontowanie 4 tablic informacyjno-edukacyjnych o prawidłowym dokarmianiu ptaków przy karmnikach
5. Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych działań sporządzonego przez specjalistę - ornitologa, który będzie je nadzorował - w szczególności opisującego zajęcie na lęgi wraz z wnioskami na przyszłość.

Wnioskuję, aby dokładne miejsce montażu budek na drzewach oraz miejsc dokarmiania wskazał ornitolog. Jednak głównym pomysłem jest stworzenie miejsc dokarmiania w pobliżu ujęć wody oligoceńskiej znajdujących się na skwerze wzdłuż ulicy Zagłoby. Pozwoli to na dostęp do świeżej wody mieszkańcom, którzy aktywnie będą mogli się włączyć w uzupełnianie poidełek dla ptaków. Miejsca do dokarmiania nie powinny znajdować się na ziemi oraz nie mogą umożliwić dostanie się ssaków do miejsca przebywania ptaków dla których są śmiertelnym zagrożeniem.
Sposób montażu budek na drzewach nie powinien uszkadzać samych drzew.

Nadzór ornitologiczny nad realizacją omawianego projektu będzie sprawowany przez podmiot niezwiązany z głównym wykonawcą projektu - specjalistę ornitologa - o wyższym wykształceniu biologicznym, posiadającego doświadczenie w tego typu działalności.

Omawiany projekt spełnia całkowicie warunek ogólnej dostępności, gdyż dotyczy powszechnie dostępnych przestrzeni publicznych w których ptaki - jako element żywej przyrody miasta - są łatwym obiektem obserwacji w ciągu całego dnia świetlnego. Ponadto gatunki zajmujące skrzynki lęgowe od początku marca aż do jesieni - charakteryzują się lubianym przez nas śpiewem, który słychać nawet z dalszych odległości. Karmniki również znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.

Kosztorys realizacji projektu:
1) Ekspertyza ornitologiczna: 6 500 zł;
2) Zakup budek z montażem i oznakowaniem projektu: 200 zł x 350 szt = 70 000 zł.
3) Zakup specjalistycznych karmników 2 x 1500 zł = 3 000 zł
4) Projekt, druk i montaż tablic edukacyjnych - 20 000 zł
5) Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań (wraz z wnioskami) - 3 500 zł

W sumie: 103 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ptaki dziko żyjące w dzielnicach mieszkaniowych nie są uciążliwe, wręcz przeciwnie poprawiają jakość otoczenia i stanowią element ekosystemu, o który musimy zadbać.
Usytuowanie nowych budek lęgowych na terenie naszego osiedla zapewni ptakom stałe, bezpieczne i przyjazne schronienie. A miejsca dokarmiania sprawią, że będą miały dostęp do świeżego pokarmu i wody. Dzięki tablicom edukacyjnym wykluczone zostanie w dokarmianiu ptaków pieczywo i wszelkie odpadki spożywcze oraz wpłynie na zmniejszenie ilości odpadków wyrzucanych przez mieszkańców na chodniki i trawniki przed blokami.
Małe ptaki miejskie są bardzo potrzebnymi i pożytecznymi zwierzętami. Nie tylko cieszą oko swym wyglądem i zachowaniem a ucho śpiewem, ale również zjadają meszki czy komary. Dodatkowo obserwowanie życia ptaków pełni doskonałą funkcję edukacyjną dla dzieci i dorosłych, jest także przyjemną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie mogę wyobrazić sobie naszej dzielnicy bez ptaków, a realizacja tego projektu pomoże im w przetrwaniu w przestrzeni miejskiej w której coraz trudniej o zielone miejsca.
Usunięcie starych gniazd ze skrzynek, przeprowadzenie ich konserwacji i koniecznej modernizacji - przedłuży znacząco żywotność tych często wykorzystywanych przez ptaki sztucznych miejsc lęgowych oraz podniesie bezpieczeństwo wyprowadzanych lęgów. Ptaki w większości nie zajmują skrzynek uszkodzonych, jak również nie oczyszczonych po sezonie lęgowym, gdyż corocznie budują w skrzynce nowe gniazdo.

Realizacja projektu podkreśli także dbałość Miasta o ekologię i ochronę środowiska na terenie naszej dzielnicy.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Ekspertyza ornitologiczna dla zawieszenia odpowiednich budek z wyznaczeniem miejsc = 8 000,00 zł brutto
2. Zakup 350 szt. budek z montażem i oznakowaniem projektu = 87 500,00 zł brutto
3. Zakup 4 szt. specjalistycznych karmników = 8 000,00 zł brutto
4. Projekt, druk, montaż 4 szt. tablic informacyjnych = 20 000,00 zł brutto
5. Sporządzenie sprawozdania z zasiedlenia budek wraz z wnioskami = 9 000,00 zł brutto
Razem brutto: 132 500,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
132 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Ptaki stanowią ważny element ekosystemu. Obecne budki lęgowe są rozmieszczone na niewielu drzewach, dlatego zwiększenie ich ilości i różnorodności zapewni ptakom prawidłowe środowisko do zwiększenia populacji. Konieczna jest edukacja mieszkańców jak prawidłowo karmić ptaki by nie szkodziło to ich zdrowiu i dawało możliwość na zachowanie czystości i porządku terenów zielonych.

Modyfikacje

15.04.2022 10:29
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus
15.04.2022 11:59
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany