Bezpieczne przejście dla pieszych i drzewa na Korzona (PGR 2.0)

1394
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Jakub Burdziński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
90 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Doświetlenie przejścia dla pieszych na Korzona i nasadzenia drzew.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Korzona na odcinku od ulicy Samarytanka do Trockiej - przejście dla pieszych przy Paczkomacie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Doświetlenie przejścia dla pieszych na Korzona i nasadzenia drzew.
Opis projektu
Projekt zakłada:
- doświetlenie przejścia dla pieszych na wysokości Korzona 113 jedną latarnią typu LED,
- nasadzenie 12 sztuk drzew w pasie zieleni wzdłuż ulicy Korzona wraz z instalacją worków nawadniających typu treegator na każdym z nich,
Projekt ten zwiększy bezpieczeństwo poprzez zapewnienie lepszej widoczności na kluczowym przejściu dla pieszych. Nasadzenie drzew zapewnia cień zarówno kierowcom jak i przechodniom co zwiększy komfort podróży.
Nasadzenia po stronie zachodniej ulicy (na działce nr 56 z obrębu 4-10-02, będącej własnością m.st. Warszawy), zostaną wykonane z drzew gatunku klon pospolity odm. kolumnowa (6 sztuk). Natomiast po stronie wschodniej, w istniejącym szpalerze wiśni kulistych, wymienione zostaną egzemplarze obumarłe (4 sztuki). Dodatkowo, na działce nr 4 z obrębu 4-10-03, posadzone zostaną 2 sztuki klonu pospolitego w odm. kolumnowej
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Przy ulicy Korzona znajdują się Paczkomaty. Generuje to wzmożony ruch mieszkańców udających się po odbiór swojej korespondencji. Obecne przejście dla pieszych jest słabo oświetlone, a ulica w dzień stanowi wyspę ciepła ze względu na brak wysokiej zieleni po zachodniej stronie.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt doświetlenia przejścia dla pieszych jedną latarnią typu LED 55.000,00 zł
2. Zakup i posadzenie 8 sztuk drzew gatunku klon pospolity odm. kolumnowa oraz 4 sztuk drzew gatunku
wiśnia ozdobna odm. kulista (wraz z opalikowaniem, wykorowaniem misy, podlaniem, zastosowaniem
treegatorów)
Parametry drzew:
- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowaną koroną oraz bryłą
korzeniową,
- obwód pni na wysokości 1 m - minimum 16/18 cm,
- korona ukształtowana na wysokości minimum 160 cm,
- średnica/wysokość bryły korzeniowej - minimum 50/35 cm
Kwota 24.800,00 zł
3. Pielęgnacja drzew do końca roku budżetowego 9.000,00 zł
4. Oznakowanie projektu 1.200,00 zł
Łącznie koszt projektu (pkt 1-4) 90.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
90 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu w zakresie oświetlenia przejścia dla pieszych prowadzi do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz osób korzystających z pobliskiego paczkomatu. Zieleń uporządkuje szatę roślinną i wprowadzi nowe elementy w przestrzeni przyrodniczej.
Realizacja projektu generuje koszty, które ponoszone będą w kolejnych latach: koszt opłat za energię elektryczną (ok. 500,00 zł rocznie), koszt pielęgnacji drzew (ok. 10.000,00 rocznie).

Modyfikacje

20.04.2022 16:19
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany