Zdążyć przed piłą - kontynuacja. Chronimy cenne drzewa bielańskie

605
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Agnieszka Gołębiowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
250 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Chcemy dać wsparcie dojrzałym i starym drzewom, żeby jak najdłużej były z nami. Będą przeprowadzone badania diagnostyczne i wskazane zabiegi pielęgnacyjne, które poprawią warunki życia drzew i przedłużą im życie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Skwer Jerzego Jarnuszkiewicza (przy ul. Perzyńskiego), Park Zbigniewa Herberta i Park Olszyna, Park Stawy Kellera, Park Kępa Potocka, Park Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego, Skwer przy ul. Bogusławskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Chcemy dać wsparcie dojrzałym i starym drzewom, żeby jak najdłużej były z nami. Będą przeprowadzone badania diagnostyczne i wskazane zabiegi pielęgnacyjne, które poprawią warunki życia drzew i przedłużą im życie.
Opis projektu
Kontynuacja projektu zrealizowanego w 2020 roku, w ramach którego przeprowadziliśmy badanie tomografem akustycznym na 100 drzewach oraz zrealizowaliśmy program edukacyjny: broszury dla dzieci i dorosłych, spacer ze specjalistą i filmowy materiał edukacyjny.

Broszura dla dorosłych https://drive.google.com/file/d/1SQfDKSJEQ_StqdZIjYZKiaaZpGufDq6p/view?usp=sharing

Broszura dla dzieci https://drive.google.com/file/d/1k7uqQXGaoifesquwQalbbAsqPFokBGSk/view?usp=sharing

Celem projektu jest przede wszystkim otoczenie specjalistyczną opieką drzew w bielańskich parkach. Fachowa pomoc dendrologów i arborystów wpłynie na poprawę żywotności drzew i ich warunków siedliskowych, pozwoli uniknąć wycinki albo ją opóźnić. Specjaliści podpowiedzą, jak ocenić realne zagrożenie bezpieczeństwa oraz jak wspierać dojrzałe i stare drzewa, żeby to zagrożenie wyeliminować.
W przyszłości pozwoli to ograniczyć przykre dla nas wszystkich wycinki starych drzew, które są najcenniejsze dla naszego krajobrazu, klimatu i różnorodności biologicznej - podstaw naszego zdrowia i zrównoważonego życia.

Pierwszym etapem będzie ocena dendrologiczna, badania tomografem akustycznym, a tam gdzie to konieczne badanie elasto-inclino. która wytypuje drzewa do zabiegów ochronno-pielęgnacyjnych opisanych poniżej. Projekt przewiduje także spotkanie terenowe z dendrologiem, na którym mieszkańcy zdobędą podstawy wiedzy o drzewach i ich ochronie.


Podsumowaniem projektu będzie opracowany przez dendrologów szczegółowy raport o stanie drzew, zawierający zalecenia dotyczące ich pielęgnacji.

Paleta zabiegów możliwych do wykonania:

1/ rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby (aeracja)
Rozluźnienie gleby wokół korzenia drzewa sprężonym powietrzem, przy pomocy urządzenia AirSpade, poprawia jej własności fizyczne i chemiczne, przywraca naturalną wymianę gazową oraz ułatwia dotarcie wody opadowej do korzeni.

2/ ściółkowanie
To zabieg często stosowany w przypadku drzew przyulicznych. Poprawia strukturę i wilgotność gleby, niweluje jej zbytnie zagęszczenie, przeciwdziała erozji, a także poprawia wzrost i witalność roślin działając jak naturalny nawóz.

3/ wzmocnienie drzew za pomocą wiązań
Technika ta pozwala zapewnić bezpieczeństwo ludzi bez konieczności wycinki. W przypadku złamania, elastyczne taśmy podtrzymują konary drzewa nie pozwalając im spaść na ziemię.

4/ „przyogródki”
Przyogródki są to strefy ochronne wokół drzew, poprawiające warunki ich życia i zapobiegające rozdeptywaniu systemów korzeniowych. Strefy obsadza się niską roślinnością okrywową (np. bluszcze) i odgradza żywopłotem (np. berberysem), ewentualnie mała architekturą. Kiedy jesienią opadają liście , nie są wygrabiane, a wiatr ich nie rozwiewa, dzięki czemu roślina ma zapewnioną naturalna ściółkę i substancje odżywcze. Stosując tę metodę oszczędzamy na grabieniu i wywożeniu liści oraz na nawożeniu gleby. ograniczamy zużycie plastikowych worków.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma za zadanie przekonać, że piła to ostateczność, a pewne obiegowe opinie prowadzą do wycinek, których mogłoby nie być. Bywa, że drzewa w miastach są przedwcześnie wycinane, bo tak nakazują względy bezpieczeństwa. Nowoczesna arborystyka podpowiada, jak zachować najstarsze i nawet częściowo martwe drzewa bez zagrożeń dla naszego zdrowia i życia. tradycyjna pielęgnacja, polegająca na drastycznym przycinaniu, czy nawet ogławianiu drzew, powoduje ich przedwczesne obumieranie. Drzewa w miastach żyją w ekstremalnie trudnych warunkach. Są narażone na zanieczyszczenia i zasolenie, systemy korzeniowe - serce drzew- są rozjeżdżane, rozdeptywane, zalewane asfaltem; liście wokół pni doszczętnie wygrabiane, co zakłóca obieg materii i pozbawia drzewa naturalnych substancji odżywczych. W dobie dotkliwego dla nas wszystkich ocieplenia klimatu i galopującego kryzysu różnorodności biologicznej, każde drzewo winniśmy otoczyć jak najlepsza opieką. Im drzewo starsze, tym większą ma wartość ekosystemową. Nasadzenia zastępcze rekompensują stratę ilościowo, a nie jakościowo; swój potencjał osiągają dopiero za kilkadziesiąt lat, o ile przetrwają.

Celem projektu jest odwrócenie tej sytuacji: chcemy ofiarować drzewom pakiet zdrowotny, który poprawi ich kondycję i zapewni przetrwanie w ekstremalnie trudnym środowisku miejskim. Przekonamy, że piła to ostateczność, a pewne obiegowe opinie prowadzą do wycinek, których mogłoby nie być. Ocena stanu drzew i zabiegi pielęgnacyjne będą prowadzone według zasad nowoczesnej arborystyki.

Nauka zna dziś metody godzące funkcjonowanie drzew w otoczeniu infrastruktury. Wiadomo już, jak zachować nawet najstarsze i częściowo martwe drzewa bez ryzyka dla naszego bezpieczeństwa. Sędziwe drzewa są ostoją wielkiej różnorodności biologicznej, siedliskiem ptaków, drobnych ssaków (jeży, nietoperzy), owadów, grzybów i bakterii, a wszystkie te organizmy biorą udział w obiegu materii organicznej i wpływają na budowanie przyjaznego dla człowieka mikroklimatu.

Nie bójmy się starych drzew.

Drzewa w mieście żyją w warunkach ekstremalnych: są narażone na zanieczyszczenia i zasolenie. Systemy korzeniowe – serce drzew – są rozjeżdżane, rozdeptywane, zalewane betonem; liście wokół doszczętnie wygrabiane, co pozbawia drzewa naturalnych składników odżywczych. Przedwczesne obumieranie drzew powoduje niejednokrotnie tradycyjna "pielęgnacja", polegająca na drastycznym przycinaniu, czy nawet ogławianiu drzew.

Projekt odpowiada założeniom miejskiej Polityki Ochrony Drzew http://zzw.waw.pl/2019/05/20/pracujemy-nad-polityka-ochrony-drzew/

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Prowadzenie spacerów, promocja wydarzenia - 10 000,00 zł;
2) Specjalistyczne badania arborystyczne, wykonanie prac zaleconych oraz raport dendrologiczny - 190 000,00 zł;
3) Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z oznaczeniem geolokalizacji drzew wraz z wprowadzeniem do miejskiego systemu informacji mieszkańców - 50 000,00 zł;
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
250 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Rozszerzenie wiedzy przyrodniczej dotyczącej zasobów parku. Zapewnienie środków finansowych na niezbędne badania dendrologiczne.

Modyfikacje

25.01.2022 23:21
Autor projektu
06.04.2022 14:47
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
28.04.2022 09:55
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany