Underwater = Warszawski Teknival Nadrzeczny

517
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Dariusz Nowak-Nova
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
71 700 zł
Kategoria
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje organizację cyklu wydarzeń prezentujących sety DJ’ów wykonujących elektroniczną muzykę klubową, w efekcie zmianę przestrzeni pod Mostem Łazienkowskim w przestrzeń związaną z tańcem w duchu kultury rave. Projekt zakłada serię wydarzeń w wakacyjne soboty. Podczas 5h zaprezentuje się 3 didżejów. Nabór będzie otwarty, każdy DJ zaprezentuje 90 minutowy DJ-set.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bulwar Flotylli Pińskiej, przestrzeń pod Mostem Łazienkowskim
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działka ewidencyjna nr 6/3 obręb nr 50611
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje organizację cyklu wydarzeń prezentujących sety DJ’ów wykonujących elektroniczną muzykę klubową, w efekcie zmianę przestrzeni pod Mostem Łazienkowskim w przestrzeń związaną z tańcem w duchu kultury rave. Projekt zakłada serię wydarzeń w wakacyjne soboty. Podczas 5h zaprezentuje się 3 didżejów. Nabór będzie otwarty, każdy DJ zaprezentuje 90 minutowy DJ-set.
Opis projektu
Projekt przewiduje zagospodarowanie nieużytkowanej przestrzeni znajdującej się pod Mostem Łazienkowskim, i jej zmianę w przestrzeń aktywności, związanej z ruchem i tańcem w duchu kultury rave. Kultury wyrosłej z muzyki elektronicznej i oferującej wspólnotowe przeżywanie wydarzeń, podczas których uczestnicy przestają być „tylko zbiorem biernych jednostek, które mają niewielki lub żaden wpływ na wydarzenie, lecz są jego integralną częścią” zgodnie z hasłem „You are the party” (A.Brown, „Let’s All Have a Disco? Football, Popular Music and Demoncratization", 1997). Są częścią wydarzenia, ponieważ kultura rave, w której uczestniczą, „jest nieodłącznie związana z muzyką i to właśnie muzyka dała początek tej kulturze" (J.Młynarczyk, „Kultura rave, opis fenomenu społecznego”, 2007).

Muzyka towarzysząca wydarzeniu, określana potocznie jako „muzyka techno” jest elektroniczną muzyką generowaną za pomocą nowoczesnych technologii. „Muzyka techno i związany z nią sposób myślenia, patrzenia na świat, jest wyrazem kulturowej świadomości ludzi z epoki komputerów, informacyjnych autostrad i totalnej konsumpcji” (J.Smuga, „Kultura techno”, 1996). Uczestniczący w takich wspólnych wydarzeniach „odnawiają w trakcie rytuału technoparty nić grupowej wspólnoty, która w dobie cywilizacji technicznej i silnie sformalizowanych stosunków społecznych po prostu zanika” (T.Szlendak, „Techno-dzieci końca ery industrialnej”, 1997). Teknival da możliwość zbudowania aktywnej wspólnoty, którą zwiążą „proekologiczne postawy, sprzeciw wobec konsumpcjonistycznego stylu życia, ideologia DIY (Do It Yourself – zrób to sam).” (M.Kurcwald, „W cieniu czy na piedestale? DJ w kulturze free tekno”, 2018). Pomoże to wzmocnić relacje społeczne młodych mieszkańców Warszawy oraz zbuduje fundament do rozwoju ich twórczego potencjału. Zwiększy również zainteresowanie samoorganizowaniem się i współtworzeniem miejsc aktywności. Finalnie, przyczyni się do zwiększenia zasobu przestrzeni sprzyjających aktywności blisko domu.
Wg przygotowanego na zlecenie MKiDN raportu „Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego”, zainteresowanie szeroko rozumianą muzyką „elektro” (Spotify, pod kategorią „elektro” rozpoznaje takie gatunki jak house, techno, trance, breakbeat) wyraża ok 8% respondentów (IBS, „Kompleksowe badanie polskiego rynku muzycznego”, 2019). Dla tej grupy brak jest w Warszawie jednego miejsca, przestrzeni publicznej, zapewniającego możliwość partycypacji we wspólnym wydarzeniu plenerowym. Przestrzeń znajdująca się na Bulwarze Flotylli Pińskiej, bezpośrednio pod Mostem Łazienkowskim, spełnia takie warunki. Charakteryzuje się ona wyjątkowym potencjałem pozwalając łączyć wydarzenia o charakterze społecznym z zabawą w plenerze w sposób twórczy i praktyczny. Jest dobrze zaprojektowana i przygotowana pod ewentualne wydarzenia, a jednocześnie niewykorzystywana i zaniedbana. Planowany cykl imprez rave pozwoli na jej zaktywizowanie, rozszerzając tym samym ofertę kulturalną bulwarów wiślanych, jako miejsca wydarzeń plenerowych, przesuwając je także w kierunku południowym.
Zgodnie z mapą akustyczną, strefa Mostu Łazienkowskiego znajduje się w strefie wzmożonego hałasu. Nie zachodzi więc zagrożenie związane z nadmiarowym hałasem generowanym przez wydarzenie. Opisywane miejsce znajduje się na działce nr 6/3 obrębu nr 50611, poza granicą obszarów, w których dopuszcza się możliwość wyznaczenia zabudowy śródmiejskiej w planie miejscowym i w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej.

Projekt zakłada zorganizowanie (w miesiącach czerwiec-wrzesień) cyklu 17 wydarzeń prezentujących DJ’ów wykonujących muzykę elektroniczną tj. techno, house, jungle, dubstep, drum and bass, breakbeat, acid, trance, hardstyle, tribal czy ambient.
Nabór DJ będzie otwarty tzn. każda osoba zajmująca się produkowaniem oraz odtwarzaniem i miksowaniem muzyki elektronicznej na żywo będzie mogła zgłosić chęć udziału w wydarzeniu. Rozważane może być powołanie rady programowej, która odpowiedzialna będzie za jakościowy dobór artystów. W składzie rady będą mogli znaleźć się np. przedstawiciele rozgłośni radiowych prezentujących sety DJ-skie lub grających ten rodzaj muzyki (np. Radio Kampus, Radiostacja).
Koncerty w duchu PLUR, na świeżym powietrzu, odbywać się będą w cyklach tygodniowych (sobota x 17). Scena zaaranżowana zostanie w przestrzeni znajdującej się pod Mostem Łazienkowskim, po lewej stronie Wisły, na Bulwarze Flotylli Pińskiej.
Podczas jednego wydarzenia zaprezentowanych zostanie 3 artystów (3 x ok 1,5 godz.). Każdy z DJ zaprezentuje 90 minutowy DJ-set w trakcie którego będzie mógł korzystać z własnego nośnika oraz własnego materiału muzycznego. Pojedyncze wydarzenie trwało będzie 5 godz. (start godz. 17:00, koniec godz. 22:00).
Logistyczną organizacją wydarzenia zajmowała się będzie wyznaczona terytorialnie jednostka miejska odpowiedzialna za kulturę.

Kosztorys:
Honoraria dla DJ (umowa o dzieło) – 1 impreza (150 zł x 3) x 17 = 7650 zł
Zabezpieczenie techniczne (agregat, nagłośnienie, obsługa techniczna) – 2500 zł x 17 = 42500 zł
Zabezpieczenie terenu (ochrona, toi toi) – 1000 zł x 17 = 17000 zł
Uprzątnięcie terenu (ok 1300 m²) – 150 zł x 17 = 2550 zł
Promocja i oznakowanie projektu – 2000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Za realizacją projektu przemawia brak tego typu wydarzeń w przestrzeni publicznej m.st. Warszawy. Istnieje potrzeba skonfrontowania różnych środowisk muzycznych, reprezentujących nurty muzyki elektronicznej, oraz odbiorców takiej muzyki, która stworzy warunki do zawiązania długotrwałej współpracy kulturalnej.
Projekt będzie wspierał amatorski ruch artystyczny, w tym promował twórczość młodych wykonawców skupionych wokół elektronicznej kultury muzycznej. Zapewni wzmocnienie relacji społecznych mieszkańców oraz budowę odpowiedzialnych, w zakresie równości szans i otwartości na różnorodność kulturową, postaw społecznych.
Projekt podejmie działania w kierunku przekształcenia nieużytkowanej do tej pory przestrzeni publicznej znajdującej się na Bulwarach Flotylli Pińskiej, w miejsce aktywności kulturalnej zachęcającej do aktywnego spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania. Będzie także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. Zwiększy zainteresowanie samoorganizowaniem się i współtworzeniem miejsc aktywności oraz ich ofertą.
Wydarzenia będą miały charakter otwarty, z oferty będą mogli skorzystać nieodpłatnie wszyscy zainteresowani mieszkańcy oraz turyści odwiedzający stolicę. Warszawa zaprezentuje się jako to miasto otwarte, śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
71 700,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Lista poparcia jest niepoprawnie wypełniona
Projekt został przyporządkowany do niewłaściwego poziomu

Modyfikacje

07.02.2022 21:14
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany