Ogród meteorologiczny - METEOGRÓD

1367
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Joanna Tylka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
20 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i okolicznych mieszkańców.
Celem projektu jest wzrost zainteresowania meteorologią, geografią, fizyką oraz odnawialnymi źródłami energii poprzez stworzenie Meteogrodu. W Meteogrodzie przez cały rok mogą być prowadzone obserwacje, dokonywane i odczytywane pomiary. Wyniki badań będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych i publikowane on – line.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów przy ul. Kasprzaka 1/3
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i okolicznych mieszkańców.
Celem projektu jest wzrost zainteresowania meteorologią, geografią, fizyką oraz odnawialnymi źródłami energii poprzez stworzenie Meteogrodu. W Meteogrodzie przez cały rok mogą być prowadzone obserwacje, dokonywane i odczytywane pomiary. Wyniki badań będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych i publikowane on – line.
Opis projektu
Celem projektu jest wzrost zainteresowania meteorologią, geografią i fizyką oraz zagadnieniami związanymi z odnawialnymi źródłami energii poprzez stworzenie dydaktycznego ogródka meteorologicznego.
W dydaktycznym ogródku meteorologicznym przez cały rok mogą być prowadzone obserwacje, dokonywane pomiary, odczytywanie wskazania urządzeń pomiarowych. Wyniki badań będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w tym publikowane on – line.
Mini stacja meteorologiczna byłaby ciekawym miejscem obserwacji zjawisk atmosferycznych i służyłaby jako doskonała pomoc dydaktyczna do pracy w grupach w ramach takich zajęć jak geografia, czy przyroda. Meteogród wspierałby zainteresowanych w pozyskiwaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii, atmosferze.
Stworzenie ogródka meteorologicznego w szkolnym ogrodzie – miejsca do dokonywania pomiarów i obserwacji pogodowych Meteogrodu składałaby się z:
- klatki meteorologicznej z kompletem oprzyrządowania: m.in. termometrem, wiatromierzem, deszczomierzem, barometrem.
- automatycznej stacji meteorologicznej służącej do wykonywania bezobsługowych pomiarów elementów meteorologicznych, których wyniki prezentowane są on-line i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
- miejsca obserwacji zachmurzeń i pokrywy śnieżnej oraz organizacji warsztatów naukowych
- miejsca ekspozycji prac uczniów i wyników badań
- punktu do dezynfekcji rąk zapewniającym bezpieczeństwo sanitarne poszczególnym użytkownikom
Etapy pracy:
1. Wyznaczenie i przygotowanie terenu pod ogródek
2. Zakup i zamontowanie urządzeń:
● dydaktyczna drewniana klatka meteo
● termometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe
● termometr ekstremalny
● deszczomierz plastikowy
● wskaźnik kierunku i prędkości wiatru
● maszt umożliwiający instalacje klatki na wysokości około 140cm
● automatyczna stacja meteorologiczna z pomiarem jakości powietrza i komunikatem on-line (dedykowana strona WWW) o charakterystyce:
o mierzone parametry: stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10, temperatura i wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne, opady ciekłe, prędkość i kierunek wiatru, promieniowanie słoneczne i UV;
o komunikat WWW dostępny na urządzaniach mobilnych, komputerach stacjonarnych z możliwością umieszczenia na stronie Szkoły;
o zasilanie 230V;
o instalacja na dedykowanym maszcie stalowym lub aluminiowym na budynku lub w terenie otwartym;
o transmisja danych WiFi, LAN, GPRS.
● kombi tester do pomiaru wilgotności i ph gleby, jak również warunków oświetleniowych
3. Stworzenie miejsca do obserwacji chmur i pokrywy śnieżnej
4. Konfiguracja urządzeń
5. Montaż i zakup ekranu LED do prezentacji danych pomiarowych z automatycznej stacji meteorologicznej. (wymagane zasilanie 230V i dostęp do Internetu).
Ekranu zewnętrzny LED: odporny jest na warunki atmosferyczne, zintegrowanego z automatyczną stacją pomiarową
Zaplanowane działania umożliwią uczniom rozwijanie pasji i uzdolnień, będą alternatywną spędzania czasu w fascynujący sposób. Pracownia zewnętrzna w postaci ogródka meteorologicznego będzie pełnić funkcję integracyjną dla lokalnej społeczności, stając się miejscem otwartych spotkań. Będą odbywały się również pikniki naukowe, Festiwale Nauki, pokazy dla mieszkańców, przybliżające w sposób przystępny tajniki wiedzy.
Meteogród wpisuje się również w najnowsze trendy architektoniczne przenosząc przestrzeń pracy, nauki i spotkań na teren zewnętrzny wykorzystując jego potencjał.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej pracowni wyposażonej w sprzęt meteorologiczny do pomiarów i obserwacji czynników pogodowych.
Z efektów realizacji projektu będą korzystać uczniowie szkół podstawowych dzielnicy Wola, rodzice uczniów oraz mieszkańcy wraz z dziećmi.
Promocja do własnego rozwoju poprzez stworzenie warunków do badań, doświadczeń, praktycznego poszukiwania rozwiązań zagadnień z dziedziny geografii, fizyki i chemii, które sprawią, że uczniowie sami będą aktywnie tworzyli własną wiedzę.
Z punktu widzenia nauk przyrodniczych bardzo ważnym elementem przyswajania wiedzy jest praca badawcza. Poprzez wykonywanie doświadczeń i bezpośredni kontakt z nauką uczniowie będą mieli możliwość podnoszenia wyników nauczania a proponowana forma kształcenia będzie jednocześnie atrakcją.
Zaplanowane w ramach projektu działania umożliwią uczniom rozwijanie swoich pasji, zainteresowań i uzdolnień, są alternatywną spędzania wolnego czasu w interesującej formie. Ogródek meteorologiczny będzie pełnić funkcję integracyjną dla lokalnej społeczności, stając się miejscem otwartych spotkań.
Dzielnica Wola nie ma w swojej ofercie bezpłatnych zajęć dotyczących zgłębiania wiedzy poprzez działania praktyczne: doświadczenia, obserwacje, eksperymenty, prowadzące do formułowania przez uczestników hipotez oraz wyciągania wniosków.
Wspólna nauka poprzez zabawę bez ograniczeń wiekowych, będzie okazją do nawiązywania nowych relacji i integracji środowiska.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup wraz z montażem oraz uruchomieniem urządzeń wchodzących w skład Meteogrodu - 20.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Głównym celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej zewnętrznej pracowni wyposażonej w sprzęt meteorologiczny do pomiarów i obserwacji czynników pogodowych.

Modyfikacje

15.04.2022 15:20
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany