Ratujemy rzeźby plenerowe na Gocławiu, Grochowie i Saskiej Kępie

1148
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Ewa Karkut
Współautorzy Tadeusz Rudzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
219 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje wyeksponowanie 2 rzeźb z terenu z Saskiej Kępy oraz opublikowanie informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach znajdujących się na terenie Pragi-Południe wraz z naniesieniem obiektów na mapę m. st. Warszawy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
• 2 rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje wyeksponowanie 2 rzeźb z terenu z Saskiej Kępy oraz opublikowanie informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach znajdujących się na terenie Pragi-Południe wraz z naniesieniem obiektów na mapę m. st. Warszawy.
Opis projektu
Wyeksponowanie 2 poniższych rzeźb:

Saska Kępa (rzeźby usytuowane w pobliżu budynku przy al. Stanów Zjednoczonych 26A - nr działki 1, obręb 30120):
• marmurowa rzeźba „Matka Ziemia” (stojąca) autorstwa Ryszarda Wojciechowskiego z 1979 roku;
• marmurowa rzeźba bez ustalonego tytułu (leżąca) autorstwa Ewy Pietras z 1980 roku.

Przy każdej z rzeźb pojawi się tabliczka z tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora oraz datą powstania rzeźby. Informacje zostaną zweryfikowane z historykiem sztuki oraz z konserwatorem zabytków.

Dodatkowo, projekt zakłada zgromadzenie i publikację informacji o ok. 50 pozostałych rzeźbach rozsianych na terenach Pragi-Południe (okolice m.in. następujących ulic: Szaserów, Osowska, Ateńska, Saska, Międzynarodowa, Al. Stanów Zjednoczonych, Ostrobramska, Waszyngtona, Os. Młodych, Os. Gocław). Spis obejmie informacje takie jak: imię i nazwisko autora, tytuł i rok powstania dzieła, użyty materiał, wymiary, stan zachowania, krótki opis, dokładna lokalizacja oraz aktualny właściciel obiektu i terenu. Każdej pracy przypisane zostaną wytyczne konserwatorskie/rewitalizacyjne. Ponadto każda z rzeźb zostanie sfotografowana.

Obiekty zostaną także dodane do mapy m. st. Warszawy na stronie http://mapa.um.warszawa.pl (w zakładce „Warszawa dzisiaj” zostanie dodana opcja „Rzeźby plenerowe”). Wykorzystane zostaną dane zgromadzone już przez historyków sztuki, autorów publikacji na temat rzeźb, opracowania dostępne w urzędach (do weryfikacji np. w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – „karty inwentaryzacyjne” oraz w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe – „inwentaryzacja rzeźb”) oraz informacje zgromadzone dzięki projektom finansowanym ze stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Dane zawarte w opracowaniu (w szczególności dotyczące tytułów i autorów prac) zostaną skonsultowane z autorami rzeźb. Opracowanie (spis rzeźb wraz z ich danymi + fotografie) zostanie opublikowane na licencji CC-BY-SA 4.0 w pliku PDF na stronie Urzędu Dzielnica Praga-Południe w zakładce „Informacje o Pradze-Południe” - https://pragapld.um.warszawa.pl/oblicze-pragi-poludnie – dzięki temu informacje będą mogły łatwo posłużyć w przyszłości dla autorów np. szlaku tematycznego, opracowania naukowego czy też publikacji popularyzującej temat rzeźb wśród mieszkańców i turystów.

Skutki realizacji:
Realizacja projektu wyeksponuje rzeźby plenerowe.
Inwentaryzacja pozwoli na zgromadzenie i przedstawienie mieszkańcom interesujących informacji o rzeźbach plenerowych, zapomnianych, a stanowiących dużą wartość artystyczną.

Budżet:
Zmiana lokalizacji rzeźby "Matka Ziemia" (rzeźba zlokalizowana jest przy ogrodzeniu parkingu, w pobliżu placu zabaw i obok słupa z reklamami), oczyszczenie i pełna konserwacja rzeźb, zagospodarowanie terenu wokół rzeźb - 115 000,00 zł
Utrzymanie - 2 000,00 zł
Tabliczki opisowe 2 x 1000 zł - 2 000,00 zł
Zebranie i opracowanie danych dotyczących rzeźb i dokumentacja fotograficzna, konsultacja z architektem krajobrazu, koszty ogłoszeń prasowych (ustalenie własności) - 100 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: ok. 219 000,00 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymienione rzeźby plenerowe od lat pozostają zaniedbane, nierzadko wręcz straszą lub są zupełnie niezauważalne i nie mogą doczekać się należytej opieki. Przywrócenie ich mieszkańcom wpłynie nie tylko na estetykę przestrzeni publicznej, ale i przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności miejsca stanowiąc o jego oryginalnym charakterze.

Jest to trzecie zgłoszenie projektu, mamy nadzieję, że tym razem pomyślne - w poprzedniej edycji BO zabrakło zaledwie 90 głosów, aby projekt wygrał!

Należy mieć świadomość, że wspomniane rzeźby są w naszym otoczeniu niemal od pół wieku (powstały głównie w latach 70. XX stulecia w ramach plenerów rzeźbiarskich). Ich autorami często są osoby, które w późniejszym okresie stały się wyróżniającymi artystami. Symboliką niekiedy nawiązują do pierwotnego charakteru terenów, na jakich się znajdują, jak w przypadku Gocławia, który pierwotnie pełnił funkcję lotniska.

Zachowane prace stanowią część unikalnego dziedzictwa, które wyróżnia naszą dzielnicę i powinno być powodem do dumy. Stanie się tak jedynie, gdy o to dziedzictwo zadbamy – przywrócimy mu tytuły, przypomnimy ich autorów, a także doprowadzimy do stanu na jaki zasługują. Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego na pewno zostanie doceniona przez mieszkańców, tak jak stało się to w przypadku rzeźb na Witolinie (http://www.wiadomoscisasiedzkie.pl/news/154/n/12364 ).

Projekt należy więc traktować jako kolejny element działań mieszkańców na rzecz rzeźb plenerowych rozsianych w całej dzielnicy. W ostatnich latach mieszkańcy zwrócili uwagę na rzeźby przy Międzynarodowej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/14426 ) oraz przy Ostrobramskiej (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/4471 ). Podobnie działo się w innych dzielnicach, np. na Ursynowie (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/10504) czy na Bielanach (https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/11500 ). W kolejnych latach możliwe jest utworzenie projektów obejmujących kolejne prace na terenie dzielnicy i np. stworzenie szlaku tematycznego lub wydanie publikacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że temat wyjątkowej wartości, a wręcz konieczności ratowania rzeźb plenerowych wielokrotnie pojawiał się w licznych głosach podejmowanych przez mieszkańców i różne instytucje. Warto przytoczyć choćby kilka z nich:
- artykuł „Humanizacja przestrzeni miejskiej. Rzeźba plenerowa w Warszawie w latach 70. XX wieku” autorstwa dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery zawarty w publikacji pokonferencyjnej pt. „Rzeźba w architekturze”
- artykuł w portalu „Saska Kępa z pasją”: https://www.saskakepa.waw.pl/saska-kepa/szlak-zapomnianych-rzezb
- artykuł "Ukryte rzeźby wzbudziły zainteresowanie" - "Saska Kępa. Periodyk Mieszkańców Warszawy", nr 4 (17), Październik 2014
- spacer „4 x rzeźba – rzeźba między blokami” zrealizowany przez Muzeum Warszawy w 2014 roku
- wniosek Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy ws. konieczności opieki nad rzeźbami plenerowymi: http://www.kepa.waw.pl/interpelacje/2015_interpelacje_i_pisma_i_odpowiedzi/201506_rzezby_plenerowe_pismo.pdf
- audycja w Radiu Dla Ciebie z 7 maja 2021 na temat inicjatywy ratowania rzeźb: https://www.rdc.pl/podcast/polak-potrafi-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-beda-ratowac-rzezby-po-prawej-stronie-wisly
- audycja w Radiu Dla Ciebie z 14 maja 2021 na temat historii rzeźb: https://www.rdc.pl/podcast/polak-potrafi-czeslaw-kozanowski
- relacja z konferencji "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021" w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku: https://rzezba-oronsko.pl/praktyka-dnia-codziennego

Zadbajmy więc wspólnie o piękno naszej przestrzeni!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zmiana lokalizacji rzeźby "Matka Ziemia" (rzeźba zlokalizowana jest przy ogrodzeniu parkingu, w pobliżu placu zabaw i obok słupa z reklamami), oczyszczenie i pełna konserwacja rzeźb, zagospodarowanie terenu wokół rzeźb - 115 000,00 zł
Utrzymanie - 2 000,00 zł
Tabliczki opisowe 2 x 1000 zł - 2 000,00 zł
Zebranie i opracowanie danych dotyczących rzeźb i dokumentacja fotograficzna, konsultacja z architektem krajobrazu, koszty ogłoszeń prasowych (ustalenie własności) - 100 000,00 zł

Projektując budżet wzięto pod uwagę rosnącą inflację, która znacząco wpływa na ceny usług i materiałów.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
219 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zewidencjonowanie plenerowych rzeźb na terenie Dzielnicy Praga-Południe oraz ich popularyzacja.

Modyfikacje

25.04.2022 11:04
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany