Zadbajmy o wiekowe bielańskie drzewa. Poprawmy im warunki siedliskowe

1127
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Bogusława Matulaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
557 420 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • ochrona dziedzictwa narodowego
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt obejmuje wykonanie:
+ Zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem wzdłuż wybranych ulic Bielan | ok. 250mb
+ Mulczowania gleby pod starszymi drzewami Bielan | ok. 750 m2
+ Rozluźnienia gleby pod starszymi drzewami Bielan | ok. 400 m2
+ Zaszczepienia mikoryzy drzewom rosnącym na terenie Bielan | ok. 122 drzew
+Zastosowania biostymulatorów dla starszych topól i lip przy ul. Marymonckiej | ok. 122 drzew

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice: Broniewskiegi, Dzierżoniowska, Kasprowicza 62, Marymoncka, Przybyszewskiego i in.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Bielany
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje wykonanie:
+ Zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem wzdłuż wybranych ulic Bielan | ok. 250mb
+ Mulczowania gleby pod starszymi drzewami Bielan | ok. 750 m2
+ Rozluźnienia gleby pod starszymi drzewami Bielan | ok. 400 m2
+ Zaszczepienia mikoryzy drzewom rosnącym na terenie Bielan | ok. 122 drzew
+Zastosowania biostymulatorów dla starszych topól i lip przy ul. Marymonckiej | ok. 122 drzew
Opis projektu
Projekt obejmuje:
1. Założenie zabezpieczeń przed nielegalnym parkowaniem | ok. 250mb wygrodzeń o wzorze zgodnym z zastosowanym w ramach przebudowy ul. Świętokrzyskiej | Lokalizacje: m.in. ul. Przybyszewskiego i Broniewskiego - dokładne lokalizacje zostaną wybrane przez ogrodników ZZW odpowiedzialnych za pielęgnację zieleni na terenie Bielan na terenach zarządzanych przez ZZW
2. Rozluźnienie gleby, mulczowanie i szczepienie mikoryzą dwóch dębów znajdujących się przy ul. Kasprowicza 62 | 2szt., ok 40 m2 |
3. Mulczowanie pod starymi drzewami rosnącymi przy ulicy Dzierżoniowskiej oraz przy wybranych drzewach rosnących wzdłuż ulic Bielan na terenach zarządzanych przez ZZW | ok. 710 m2 | Po za drzewami na ulicy Dzierżoniowskiej drzewa zostaną wybrane przez ogrodników ZZW odpowiedzialnych za pielęgnację terenów zieleni na terenie Bielan
4. Rozluźnianie gleby przy wybranych drzewach rosnących wzdłuż ulic Bielan na terenach zarządzanych przez ZZW | ok. 400 m2 | Drzewa zostaną wybrane przez ogrodników ZZW odpowiedzialnych za pielęgnację terenów zieleni na terenie Bielan
5. Zaszczepienie mikoryzy w bryłach korzeniowych wybranych drzew rosnących wzdłuż ulic Bielan na terenach zarządzanych przez ZZW | ok. 120 szt. | Drzewa zostaną wybrane przez ogrodników ZZW odpowiedzialnych za pielęgnację terenów zieleni na terenie Bielan
6. Zastosowanie biostymulatorów dla topól i lip rosnących przy ul. Marymonckiej | ok. 120 szt. – drzewa oraz rodzaje biostymulatorów zostaną wybrane przez ogrodników ZZW odpowiedzialnych za pielęgnację terenów zieleni na terenie Bielan

Długość życia drzew rosnących w mieście jest o połowę krótsza niż tych, które miały szczęście wykiełkować wśród pól i lasów. Przyczyniają się do tego niewielkie spłachetki gleby, które im pozostawiamy (projekt ten zakłada powiększenie mis).
Na obszarach zurbanizowanych drzewa, za pomocą systemów korzeniowych, pobierają z gleby i dezaktywują związki metali ciężkich. Dodatkowo towarzyszące roślinom bakterie powodują rozkład szeregu szkodliwych związków organicznych.
Woda (wraz z rozpuszczonymi w niej pierwiastkami, niezbędnymi do życia drzewa) pobierana jest przy pomocy strefy włośnikowej korzeni i dalej transportowana pniem do korony.
Utrata części korzeni powoduje usychanie korony i osłabienie pnia. Przy dużych uszkodzeniach korzeni (np. w wyniku prowadzonych wykopów) drzewo może wpaść w spiralę niekorzystnych zmian, prowadzących do jego śmierci. Przyjmuje się, że drzewa mogą tolerować utratę do 20% systemu korzeniowego. Ich reakcja będzie zależeć jednak od jakości siedliska. Ten projekt ma na celu poprawę warunków siedliskowych naszych drzew, m.in. poprzez rozluźnienie i mulczowanie gleby.
Korzenie rozrastają się przez całe życie drzewa, tworząc rozległą sieć. W warunkach naturalnych ich zasięg jest zazwyczaj znacznie większy niż rzut korony i może obejmować teren nawet kilkuset m2. Drzewa wyrosłe w mieście, ograniczone nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, podziemnymi sieciami i fundamentami budynków, muszą się często zadowolić bardzo skromnymi systemami korzeniowymi, co hamuje ich rozwój.
Zniszczenie strefy włośnikowej korzeni, wywołane zagęszczeniem gleby w wyniku parkowania lub poruszanie się pojazdów w obrębie zasięgu systemu korzeniowego, uniemożliwia roślinie pobór dostatecznej ilości wody (projekt ten zakłada otoczenie tej części płotkami). Często objawem w takich przypadkach jest zamierający wierzchołek korony. Korzenie włośnikowe są bardzo wrażliwe zarówno na przesuszenie, jak również niedobór tlenu, co może doprowadzić do zaduszenia korzeni i śmierci całego drzewa. Nie dopuśmy do tego - zadbajmy o nasze stare, bielańskie drzewa.

Każde drzewo na wagę złota! Dziękujemy za każdy głos oddany na ten projekt.

Załączone ilustracje pochodzą od Stowarzyszenia Przyjeciele Drzew i Fundacji Ekorozwoju.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawiając warunki siedliskowe drzew, przedłużamy ich życie i poprawiamy kondycję. Dzięki temu dłużej będziemy mogli korzystać z ich usług ekosystemowych.
DRZEWA:
+ PEŁNIĄ KLUCZOWĄ ROLĘ W PRODUCJI O2 I REDUKCJI CO2
W procesie fotosyntezy wykorzystują one dwutlenek węgla, w zamian uwalniając życiodajny tlen. Jedno dojrzałe drzewo wytwarza rocznie ok. 118kg O2, pochłaniając przy tym niemal 400kg CO2 . Dla porównania 1. dorosły człowiek zużywa około 176kg O2/rok.
+ SPOWALNIAJĄ WZROST TEMPERATURY
Dobroczynny wpływ zieleni na temperaturę powietrza wynika z procesów transpiracji, czyli parowania wody poprzez niewielkie pory znajdujące się na liściach. Ilość wody uwolnionej w ten sposób przez 1. drzewo może wynieść od 200 do nawet 400L/24h. Proces parowania, zgodnie z prawami fizyki, pochłania ciepło, dlatego w sąsiedztwie drzew w upalny dzień temperatura może się obniżyć nawet o 11°C. Działanie chłodzące 1. drzewa można przyrównać do wydajności 5. przeciętnej wielkości klimatyzatorów, pracujących całą dobę! Z tego względu tak chętnie odpoczywamy w czasie letnich upałów w cieniu bielańskich drzew.
+ REDUKUJĄ SMOG, co ma znaczenie przy wzmożonym ruchu samochodowym na Bielanach.
Liście działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi, bądź absorbując je na powierzchni liści. Drzewa działają z zaskakującą skutecznością, ograniczając zapylenie w mieście nawet o 75%. Na ulicach, które pozbawione są drzew, jest 3–4 razy więcej zanieczyszczeń pyłowych niż w miejscach, gdzie rosną drzewa przydrożne.
+ REGULUJĄ GOSPODARKĘ WODNĄ
Ilość opadów w krótkim czasie może prowadzić do występowania tzw. powodzi błyskawicznych, bo woda zamiast wsiąkać w grunt, spływa po utwardzonych nawierzchniach, a kanalizacja burzowa nie nadąża z jej odprowadzaniem. Duże drzewo ma możliwość zmagazynowania w swojej koronie do 450L H2O w zależności od rozmiarów i budowy oraz od gwałtowności i wielkości opadów. To ogranicza i spowalnia spływ wody deszczowej, a tym samym zmniejsza obciążenie kanalizacji deszczowej, co zapobiega występowaniu powodzi błyskawicznych lub minimalizuje ich skutki.
+ Zmniejszają erozję gleby
+ Dają schronienie mchom, porostom, owadom, ptakom, małym ssakom (bioróżnorodność!)
+ Zapewniają cień i ochłodę w upalne dni
+ Tłumią hałas
+ Wpływają korzystnie na zdrowie, jakość życia oraz kondycję psychiczną mieszkańców i mieszkanek
+ Są najtańszym i najprostszym sposobem na zahamowanie kryzysu klimatycznego
+ Troska o drzewa to troska o następne pokolenia i cały ekosystem
Stare drzewa to dobro wspólne, część dziedzictwa narodowego, które powinno podlegać ochronie, np. przed rozwijającą się na Bielanach deweloperką.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie mikoryzowyania dla drzew 'dojrzałych' 122 szt. x 2 102,56 zł = 256 512,56 zł
Biostymulatory 122 szt. x 270,60 zł = 33 013,20 zł
Rozluźnienie gleby 400 m2 x 324,72 zł = 129 888,00 zł
Mulczowanie 750 m2 x 48,71 zł = 36 531,00 zł
Postawienie zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem (płotki) 250 mb x 405,90 zł = 101 475,00 zł

RAZEM: 557 419,76 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
557 419,76 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wykonanie projektu wpłynie na poprawę warunków siedliskowych starszych drzew na terenie użytkowanym przez mieszkańców.
Mulczowanie gleby zmniejszy utratę wody, zmniejszy amplitudę temperatur, zwiększy zasób gleby w próchnicę i ograniczy jej erozję, wpłynie także pozytywnie na rozwój drobnoustrojów działających pozytywnie na glebę.
Rozluźnianie zagęszczonej miejskiej gleby umożliwi na wniknięcie w głębsze warstwy podłoża wody i powietrza, które są niezbędne dla drzew do przetrwania.
Mikoryza zwiększy powierzchnię systemu korzeniowego tym samym pozwalając drzewu na wydajniejsze pobieranie wody i związków pokarmowych. Dodatkowo mikoryza chroni system korzeniowy przed patogenami obecnymi w glebie.
Biostymulatory wpłyną pozytywnie na procesy życiowe drzew, wzmocnią ich rozrost i funkcje obronne przeciwko patogenom i niesprzyjającym warunkom miejskim.
Postawienie zabezpieczenia przed nielegalnym parkowaniem zabezpieczy glebę w psach zieleni przed nadmiernym zagęszczeniem gleby i miażdżeniu korzeni przez ciężar zaparkowanych samochodów.

Modyfikacje

22.04.2022 10:54
Dział Koordynacji Ogrodniczej w Zarządzie Zieleni
22.04.2022 11:43
Dział Koordynacji Ogrodniczej w Zarządzie Zieleni
22.04.2022 13:42
Dział Koordynacji Ogrodniczej w Zarządzie Zieleni
01.06.2022 10:54
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany