Jeziorko Czerniakowskie - wspólnie zadbajmy o jego otoczenie

1000
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Marek Maliszewski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
904 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych terenu i budynku znajdującego się pod adresem ul. Jeziorna 4, który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jeziorna 4
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 2 Nr obrębu - 10520
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych terenu i budynku znajdującego się pod adresem ul. Jeziorna 4, który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów.Opis projektu
W południowej części Jeziorka od kilku już lat stał opuszczony budynek, po byłej bazie Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z planami jak i podjętymi już działaniami związanymi z modernizacją tego miejsca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów, proponuję przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z modernizacja tego, tak szczególnego dla wszystkich mieszkańców miejsca.
Przewidywany zakres prac do wykonania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej (ok. 107 800,00 zł)
W zakres opracowań wchodzą następujące prace i dokumenty:
1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
2 Wykonanie badań geologicznych gruntu i określenie poziomu wody gruntowej oraz jej agresywności.
3 Wykonanie oceny stanu izolacji pionowej i izolacji fundamentów budynku.
4 Wykonanie badań i oceny zawilgocenia i zasolenia ścian fundamentowych budynku.
5 Wykonanie koncepcji technologii remontu celem uzyskania akceptacji Instytucji Wojewódzkiego Inspektora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, Wydziału Architektury m.st. Warszawy.
6 Wykonanie projektu modernizacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu.
7 Wykonanie projektu zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniem wody i wilgoci gruntowej.
8 Wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej.
9 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej.
10 Wykonanie projektu instalacji gazowej z instalacją pieca dwu funkcyjnego.
11 Wykonanie projektu instalacji ZW, CW i CO.
12 Wykonanie projektu instalacji kanalizacyjnej.
13 Wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej, mechanicznej i grawitacyjnej.
14 Wykonanie projektu ciągów komunikacyjnych i rozwiązań wewnątrz budynku zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
15 Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku.
16 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
17 Wykonanie przedmiary prac ( Kosztorys ślepy do celów postępowania przetargowego).


• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami (ok. 108 000,00 zł.),

• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji miejsca spotkań lokalnej społeczności.
Może to być „CENTRUM EDUKACYJNE”” – przeznaczone do propagowania idei ochrony przyrody (wystawy, lekcje przyrody, spotkania edukacyjne itp.)
Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami stawianymi dla pomieszczeń służących do organizacji spotkań lokalnej społeczności i prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. lekcji przyrody, różnych kursów i spotkań mieszkańców). Minimalny program użytkowy to otwarta sala do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla uczestników zajęć. ( ok. 176 000,00 zł.),

• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełna mineralna, tynk mineralny, trzecia warstwa drewniana ozdobna okładzina. (ok. 231 000,00 zł),

• Remont dachu z ociepleniem (46 200,00 zł),

• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową
i CCTV ( ok.78 500 zł.),

• Na poziomie: ”-1” - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni (gazowy piec dwufunkcyjny CO i CW. Wymiana drzwi i bramy garażowej
(ok. 57 200,00 zł),

• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego (na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "STYLOWEJ" DREWNIANEJ BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE"
(ok. 96 800.00 zł)

• Wykonania i montaż TABLICY INFORMUJĄCEJ, że projekt został zrealizowany w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 2023 rok.( ok. 2 500 zł. )

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wykonanie żywopłotu od strony ul. Jeziornej zapewni większy komfort wszystkim korzystającym z uroków plaży i kąpieliska (oddzieli jezdnie i samochody znajdujące się na parkingu od części rekreacyjnej).
Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych spowoduje większą dostępność obiektu oraz otworzy nowe możliwości dla tej społeczności korzystającej z uroków Jeziorka Czerniakowskiego.
Budynek znajdujący się pod adresem JEZIORNA 4 z uwagi na postępowanie sądowe ulegał stopniowej dewastacji. Po przekazaniu terenu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w administrowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji ulega on stopniowej rewitalizacji.
Powstanie „CENTRUM EDUKACYJNEGO” pozwoli propagować ideę ochrony przyrody (wystawy, lekcje przyrody, spotkania edukacyjne itp.) jak również powstanie miejsce spotkań lokalnej społeczności.
Remont elewacji, ocieplenie istniejącego budynku oraz wymiana w nim drzwi znacznie wpłynie na atrakcyjność tego miejsca.
Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników programów edukacyjnych i uczestników spotkań podniesie komfort użytkowników różnego rodzaju spotkań organizowanych w „CENTRUM EDUKACYJNYM” – JEZIORNA 4.

Zagospodarowanie, tej południowej części Jeziorka jest zgodne z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ROZP. R.D.O.Ś z dnia 8 V 2012 r. (Lp.3, OBSZAR "1")
Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
• Wykonanie dokumentacji projektowej (ok. 107 800,00 zł)
• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami (ok. 108 000,00 zł.),

• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji miejsca spotkań lokalnej społeczności.
Może to być „CENTRUM EDUKACYJNE”” – przeznaczone do propagowania idei ochrony przyrody (wystawy, lekcje przyrody, spotkania edukacyjne itp.)
Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami stawianymi dla pomieszczeń służących do organizacji spotkań lokalnej społeczności i prowadzenia zajęć dydaktycznych (np. lekcji przyrody, różnych kursów i spotkań mieszkańców). Minimalny program użytkowy to otwarta sala do prowadzenia zajęć dydaktycznych, pomieszczenie gospodarcze, toaleta dla uczestników zajęć. ( ok. 176 000,00 zł.),

• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełna mineralna, tynk mineralny, trzecia warstwa drewniana ozdobna okładzina. (ok. 231 000,00 zł),

• Remont dachu z ociepleniem (46 200,00 zł),

• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową
i CCTV ( ok.78 500 zł.),

• Na poziomie: ”-1” - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni (gazowy piec dwufunkcyjny CO i CW. Wymiana drzwi i bramy garażowej
(ok. 57 200,00 zł),

• Przy wejściu głównym na teren OSiR-u. po lewej stronie od budynku wykonanie częściowego (na długość ok. 10/20 metrów) drewnianego "stylowego" ozdobnego płotu, a po prawej stronie budynku (tam gdzie są schody prowadzące nad Jeziorko) wykonanie "STYLOWEJ" DREWNIANEJ BRAMY. Na tych elementach mogą być zamontowane TABLICE INFORMACYJNE, które będą informować, że wchodzimy na teren REZERWATU PRZYRODY - "JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE"
(ok. 96 800.00 zł)

• Wykonania i montaż TABLICY INFORMUJĄCEJ, że projekt został zrealizowany w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 2023 rok.( ok. 2 500 zł. )
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
904 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa dostępnej infrastruktury sportowej dla mieszkańców

Modyfikacje

27.04.2022 16:22
Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Mokotów
28.04.2022 09:02
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów
02.06.2022 09:18
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (6)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • To ważne miejsce dla okolicznych mieszkańców. Na Sadybie to namiastka prawdziwej przyrody i jak najbardziej warto zadbać o jak najlepszą estetykę i walory edukacyjne!
  Mieszkanka30203  06.02.2022 10:49
 • A co z zapleczem dla ratowników i sprzętu?
  Mieszkaniec15760  25.02.2022 13:56
 • Świetny pomysł. „Woprówka” marnieje i zaczyna straszyć, a tyle rzeczy można by tam zrobić! Może się przysłużyć mieszkańcom
  Mieszkaniec23707  04.06.2022 10:10
 • Od kiedy to Budżet Obywatelski ma finansować ma remonty budynków miejskich ?
  To powinno być robione z normalnego budżetu Warszawy, natomiast BO powinien służyć prawdziwie obywatelskim inicjatywom, na które nie ma miejsca w normalnym miejskim budżecie (np. nauka pływania dla chętnych w czasie wakacji, tablice informujące o zwierzętach i roślinach).
  Mieszkaniec3389  27.06.2022 08:23
 • Po realizacji tego projektu powstanie ładny budynek w zdziczałej okolicy. Lepiej rewitalizować plażę i jej okolice. Wydzielić miejsce do plażowania, rekreacji, bo teraz to jest dziki teren. Drewniana brama go nie upiększy. Budynkiem powinno się zająć miasto.
  Mieszkaniec32312  30.06.2022 09:58
 • Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto Ogród Sadyba w tym roku zachęcało do głosowania na ten projekt. Ważne jest aby budynek odratować bo niszczeje. Wprowadzając funkcję edukacji ekologicznej umożliwi prowadzenia zajęć. Obecność kulturalnej wspólnoty lokalnej miejmy nadzieję ucywilizuje zachowania odwiedzających mniej kulturalnych na terenie OSiR przy jeziornej 2.
  Jerzy Piasecki  04.07.2022 18:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany