Ratujemy staw przy ul. Spacerowej i młode drzewa w Parku Promenada-Morskie Oko

1794
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Tomek Prucnal
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
750 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt obejmuje remont stawu przy ul. Spacerowej oraz rowu łączącego go ze stawem "górnym" (położonym pomiędzy ul. Dworkową a ul. Chocimską). Celem inwestycji jest zapewnienie stałego poziomu wody w zbiorniku oraz poprawa jego walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i estetycznych. Dodatkowo zostanie zlecona roczna pielęgnacja drzew (głównie podlewanie), która zapewni młodym nasadzeniom prawidłowy rozwój.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Promenada - Morskie Oko w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje remont stawu przy ul. Spacerowej oraz rowu łączącego go ze stawem "górnym" (położonym pomiędzy ul. Dworkową a ul. Chocimską). Celem inwestycji jest zapewnienie stałego poziomu wody w zbiorniku oraz poprawa jego walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i estetycznych. Dodatkowo zostanie zlecona roczna pielęgnacja drzew (głównie podlewanie), która zapewni młodym nasadzeniom prawidłowy rozwój.
Opis projektu
Ze względu na pojawiające się okresowo problemy związane z deficytem wody w zbiorniku przy ul. Spacerowej oraz jego zły stan techniczny, konieczne jest:
- wykonanie opracowania analizującego warunki gruntowo-wodne na terenie Parku Promenada-Morskie Oko,
- przygotowanie projektu wykonawczego remontu czaszy zbiornika i zasilającego go rowu zlokalizowanego na terenie parku,
- sporządzenie projektu nasadzeń roślinności wodnej/nadwodnej,
- uzyskanie niezbędnych opinii, zaleceń oraz decyzji (m.in. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) niezbędnych do realizacji inwestycji,
- przeprowadzenie prac remontowych stawu, rowu i elementów parkowej sieci wodociągowej.
Dodatkowo, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na podlewanie sadzonych drzew w ostatnich latach, środki z projektu zostaną przeznaczone na pielęgnację młodych nasadzeń na terenie Parku Promenada-Morskie Oko. Właściwe utrzymanie drzew pozwoli na poprawę ich kondycji zdrowotnej oraz zapewni właściwy rozwój w kolejnych latach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Park Promenada-Morskie Oko to obiekt wpisany do Rejestru Zabytków, który wymaga szczególnej troski w celu zachowania jego historycznego charakteru. Jednocześnie teren ten stanowi niezwykle cenny obszar zieleni urządzonej wykorzystywanej w celach rekreacyjnych, który pełni liczne usługi ekosystemowe. Projekt zapoczątkowałby działania modernizacyjne w Parku od stawu "dolnego" położonego przy ul. Spacerowej. Ze względu na ograniczone zasilanie (poziom wód w zbiorniku uzależniony jest warunków gruntowych), staw gromadzi okresowo niewielkie ilości wody. W okresach suszy zdarza się, że poziom wód drastycznie spada. Stan ten negatywnie wpływa na jego funkcje przyrodnicze, jak i estetyczne. Problem zostałby rozwiązany poprzez przygotowanie projektu remontu stawu i zasilającego go rowu. Działania obejmowałyby również posadzenie roślinności wodnej/nadwodnej w celu utworzenia naturalnego siedliska dla zwierząt oraz roczną pielęgnację młodych drzew posadzonych na terenie parku.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
1 Remont stawu i modernizacja rowu - 537 000,00 zł
2. Wykonanie nasadzeń i utrzymanie drzew - 19 400,00 zł
Netto RAZEM: 556 400,00 zł
Brutto RAZEM: 681 462,00 zł
+ 10% wzrost kosztów realizacji w 2023 r.
Całkowity koszt = 749 608,20 zł
Po zaokrągleniu przyjęto: 750 000 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
750 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa walorów przyrodniczych, rekreacyjnych i estetycznych stawu oraz terenu wokół niego.
Lepsza kondycja zdrowotna młodych drzew rosnących na terenie Parku Promenada-Morskie Oko oraz właściwy ich rozwój w kolejnych latach.

Modyfikacje

27.04.2022 11:43
Zarząd Zieleni
27.04.2022 13:26
Zarząd Zieleni
01.06.2022 12:12
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany