Społeczna odpowiedzialność biznesu - cykl warsztatów dla przedstawicieli firm deweloperskich oraz urzędników odpowiadających za wydawanie pozwoleń na budowę w Warszawie

1708
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Dominika Rybarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
38 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma na celu ukazanie przykładów szkodliwych poczynań firm developerskich na terenie Warszawy w ostatnich dekadach, wskazanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako kierunku przyszłych działań.
Ma umożliwić debatę między biznesmenami z branży budowlanej a organizacjami NGO, którym leży na sercu piękno Warszawy oraz dobro jej mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ośrodki kultury i sale konferencyjne urzędów dzielnic - łącznie 18 placówek

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu ukazanie przykładów szkodliwych poczynań firm developerskich na terenie Warszawy w ostatnich dekadach, wskazanie społecznej odpowiedzialności biznesu jako kierunku przyszłych działań.
Ma umożliwić debatę między biznesmenami z branży budowlanej a organizacjami NGO, którym leży na sercu piękno Warszawy oraz dobro jej mieszkańców.
Opis projektu
Warszawa jest miastem, które w przeszłości było niszczone przez wrogie wojska szwedzkie, niemieckie, przez socrealizm czy wschodzący kapitalizm lat 90-tych.
Miastem, które przed II Wojną Światową zachwycało swoim blaskiem i pięknem.
Dziś jest sukcesywnie szpecone i kaleczone przez chaotyczną zabudowę, naginanie przepisów budowlanych oraz brak planów zagospodarowania przestrzennego w wielu dzielnicach.
W wyniku takich działań na całym obszarze Warszawy powstają kolejne, wielkie osiedla mieszkaniowe, szeregowce zajmujące każdy skrawek zieleni, a wiele z nich zupełnie nie przystaje do otaczającej je zabudowy. Tworzy się z tego coraz większy koszmar architektoniczny, który zostanie z nami na kolejne dziesięciolecia. A wszystko w imię zysku i bogacenia się firm deweloperskich.
Jeżeli nie zaczniemy nad tym panować, to Warszawa stanie się miastem brzydkim, chaotycznym i nawet jej urocze dziś rejony, takie jak Saska Kępa, Żoliborz, czy Białołęka Dworska staną się szpetne i nieprzyjemne.
Czy tego chcemy?
Wierzę, że nie i że uda się wspólnie rozpocząć debatę publiczną na temat współpracy deweloperów z samorządem lokalnym, na temat społecznej odpowiedzialności ich działań i decyzji.
Wspólnie ze specjalistami - architektami, planistami, urbanistami i miłośnikami Warszawy postaramy się ustalić plan i kierunek działań, które mogłyby zatrzymać samowolkę i chaos oraz przekonać inwestorów, że odpowiedzialność i dbałość o miasto może się opłacać.
Projekt przewiduje organizację osiemnastu warsztatów (ok 2,5h każdy) w każdej z dzielnic Warszawy, a salach urzędów dzielnic lub ośrodków kultury - z udziałem działających tam deweloperów, pracowników urzędów niezależnych specjalistów, działaczy społecznych oraz zwykłych mieszkańców.
Na koszty projektu składają się przede wszystkim koszty wynajmu sal w ośrodkach kultury i urzędach dzielnic, koszty promocji wydarzenia, rejestracji i transmisji video oraz przygotowania filmu podsumowującego wydarzenie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Warszawa jest zabudowywana w sposób coraz bardziej intensywny i chaotyczny, co czyni z niej miasto coraz brzydsze. Potrzebna jest debata publiczna oraz idące w ślad za nią konkretne działania, by zatrzymać ten trend i zabezpieczyć interesy miasta i jego mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
38 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
By projekt mógł być zrealizowanym przez m.st. Warszawa, musi zostać w istotny sposób zmodyfikowany, co zaproponowano Zgłaszającemu: Cykl warsztatów powinien zakładać udział przedstawicieli firm deweloperskich, urzędu miasta/urzędów dzielnic, NGOsów i mieszkańców. Adresowanie go do „urzędników odpowiadających za wydawanie pozwoleń na budowę w Warszawie” mogłoby wskazywać, że w swoich decyzjach urzędnicy mają kierować się jakimiś wypracowanymi podczas warsztatów wytycznymi, podczas gdy każda taka decyzja jest wydawana na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Wszystkie grupy interesariuszy musiałyby mieć w warsztatach jednakową pozycję i szansę wypowiedzi, podczas, gdy z opisu projektu może wynikać, że gospodarzami spotkań miały by być organizacje pozarządowe, a firmy deweloperskie i urzędnicy mieliby być jedynie uczestnikami. Należałoby określić zasady rektutacji/zapraszania do udzialu w warsztatach. Autorce zaproponowano cykl 7 otwartych spotkań (po 2-3 dzielnice w zależności od wielkości i umiejscowienia na mapie Warszawy) kierowanych do developerów, organizacji pozarządowych, grup aktywistów, urzędników i wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Celem spotkań mialoby być zdefiniowanie wzajemnych oczekiwań i szukanie takich rozwiązań, które pozwolą wyjść naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i możliwościom wszystkich tych grup. Efektem cyklu spotkań zamiast filmu piętnujacego inwestycje mieszkaniowe w Warszawie mógłby być raport, który pokazałby dobre praktyki i możliwości wspólnego kształtowania przestrzeni miejskiej. Ponieważ przeprowadzenie warsztatów, wpisujacych się w formułę konsultacji społecznych nie może być jedynym elementem projektu, Zgłaszającej zaproponowano rozbudowanie projektu. Zgłaszająca nie odniosła się do propozycji zmian.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Dużo w tym projekcie racji a i cena niewysoka jak na inne zgłoszenia.
    Mieszkanka29282  21.03.2022 00:37
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany