Drzewa pomnikowe

1664
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Współautorzy Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 000 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada sadzenie bardzo dużych drzew w Warszawie. Takie dorosłe już drzewa doskonale definiują przestrzeń. Zyskujemy też gotowe filtry powietrza. Sadzenie dużych drzew jest możliwe, o ile pochodzą one z profesjonalnych szkółek i zajmuje się tym wyspecjalizowana i doświadczona firma. To kosztowne, ale warto spróbować takiej formy nasadzeń w Warszawie!

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Praski - alejka od strony Al. Solidarności (wolna przestrzeń przy rzeźbie białego niedźwiedzia i dalej teren wzdłuż drogi rowerowej) - 9 drzew
dziedziniec Pałacyku Konopackiego - ulica Środkowa - 1 drzewo
skwer przy Zielnej - ulica Marszałkowska (u z biegu z Królewską) - 5 drzew
skwer przy Strzeleckiej 33 - 1 drzewo
pasaż Wiecha (przed pawilonem Zodiak) - 1 drzewo
Targowa 57 - 1 drzewo
Wawelska (pas rozgraniczający pasy jezdni po wschodniej stronie pomnika lotnika) - 3 drzewa
Nowy Świat (u wylotu ulic Foksal, Chmielnej, Ordynackiej i Wareckiej) - 4 drzewa
plac Narutowicza (skwer między Filtrową, Uniwersytecką i Akademicką) - 3 drzewa
Płyta Desantu (tereny zieleni między schodami i pomnikiem upamiętniającym desant I Dywizji WP)- 5 sztuk
Rondo Waszyngtona - 5 drzew
plac Unii Lubelskiej - 3 drzewa
skwer przy Woronicza i Niepodległości - 3 drzewa
zieleniec między jezdniami mostu Świętokrzyskiego i Wybrzeża Kościuszkowskiego - 3 drzewa
plac Wilsona - 3 drzewa
Skwer Wisłockiego - 3 drzewa
Plac Trzech Krzyży - 5 drzew

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada sadzenie bardzo dużych drzew w Warszawie. Takie dorosłe już drzewa doskonale definiują przestrzeń. Zyskujemy też gotowe filtry powietrza. Sadzenie dużych drzew jest możliwe, o ile pochodzą one z profesjonalnych szkółek i zajmuje się tym wyspecjalizowana i doświadczona firma. To kosztowne, ale warto spróbować takiej formy nasadzeń w Warszawie!
Opis projektu
Projekt zakłada sadzenie bardzo dużych drzew w Warszawie - o obwodach pni na wysokości 1 metra minimum 70-80 cm. Preferowane gatunki to dęby lub buki, ale ich ostateczny dobór zależy od wybranych stanowisk. Według tabeli opracowanej przez profesora Longina Majdeckiego, dęby o takich parametrach mają ponad 50 lat!

Takie dorosłe już drzewa doskonale definiują przestrzeń. Nawet pojedyncze nasadzenia pomnikowych drzew dają często lepszy efekt niż nawet kilkanaście małych sadzonek.

Sadzenie dużych drzew jest możliwe, o ile pochodzą one z profesjonalnych szkółek. Drzewa muszą być szkółkowane przez wiele lat. Przycinanie korzeni i gałęzi pozwala osiągnąć sadzonki, które bez większych problemów przyjmują się w miejscu docelowym.

Ważne jest, żeby sadzeniem i pielęgnacją zajmowała się wyspecjalizowana i doświadczona firma. Projekt przewiduje pięcioletnia pielęgnację drzew.

Sadzenie dużych drzew jest kosztowne. Należy przewidzieć 50 tysięcy zł na jedno drzewo (obecnie koszt tak dużej sadzonki wraz z transportem to ok. 5 tysięcy euro, drugie tyle należy zabezpieczyć na sadzenie i pielęgnację. Założony budżet pozwoli na posadzenie 55 "pomnikowych" drzew. W niektórych miejscach należy także doliczyć koszt rozpytywania nawierzchni.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Takie dorosłe już drzewa doskonale definiują przestrzeń. Nawet pojedyncze nasadzenia pomnikowych drzew dają często lepszy efekt niż nawet kilkanaście małych sadzonek.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Istnieje ryzyko niezrealizowania projektu w jednym roku budżetowym. Na chwilę obecną nie ma zgody dla części lokalizacji (opinie BSKZ i BAiPP). W trakcie realizacji projektu wymagane będzie przygotowanie projektów branżowych, uzyskanie dodatkowych opinii, uzgodnień oraz decyzji od jednostek i podmiotów, m.in. ZDM, BAiPP, BSKZ, BFEiPR, Policji i gestorów sieci - co nie było możliwe w krótkim procesie weryfikacji. W przypadku braku odpowiednich zgód w trakcie procesu inwestycyjnego, niemożliwe będzie posadzenie drzew we wskazanych lokalizacjach. Tam gdzie zgody będą uzyskane, wciąż istnieje prawdopodobieństwo utrudnień lub braku możliwości wjazdu sprzętu do sadzenia – o dużym tonażu i gabarytach (tereny zieleni miejskiej, czy też lokalizacje z nawierzchniami ujętymi w GEZ). Wątpliwości budzi też kwestia transportu materiału, która generuje nie tylko ogromne koszty ale także znaczne ilości CO2 do środowiska – znacznie wyższe niż w przypadku organizacji i wykonania nasadzeń o mniejszych obwodach (nawet 35 cm obw.). Drzewa o takich gabarytach nie są dostępne w polskich szkółkach, konieczny jest ich transport z zachodniej Europy np.: Niemiec lub Holandii i też tylko nieliczne gospodarstwa mogą zaoferować tak duże rozmiary. Drzewa o obwodach 70-80 cm transportowane są pojedynczo (tylko jedno drzewo na samochodzie typu TIR).

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Żeby tylko wystarczyło tych milionów na wszystko co potrzebne...
    Mieszkanka29282  21.03.2022 00:26
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany