Symbole narodowe i symbole Warszawy – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży

640
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
168 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych obywatelsko-historyczno-varsavianistycznych na temat symboli narodowych i warszawskich dla dzieci i młodzieży. Projekt adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przynajmniej z 3 dzielnic. Działania będą dostosowane do różnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-7, szkoły ponadpodstawowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Warszawie, przestrzenie miejskie
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży będą się odbywać na terenie Warszawy w przynajmniej 3 dzielnicach, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zrekrutowanych do projektu lub w salach udostępnionych przez domy kultury, biblioteki, ogrody jordanowskie czy miejsca aktywności lokalnej itd.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych obywatelsko-historyczno-varsavianistycznych na temat symboli narodowych i warszawskich dla dzieci i młodzieży. Projekt adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przynajmniej z 3 dzielnic. Działania będą dostosowane do różnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-7, szkoły ponadpodstawowe.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych obywatelsko-historyczno-varsavianistycznych na temat symboli narodowych i warszawskich dla dzieci i młodzieży. Projekt adresowany do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych przynajmniej z 3 dzielnic. Działania będą dopasowane do różnych grup wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-7, szkoły ponadpodstawowe. Będą to m.in. warsztaty, gry miejskie, debaty, konkursy, spacery historyczne i varsavianistyczne itp. w zależności od preferencji zrekrutowanych klas/grup. Założeniem projektu jest prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży na temat historii symboli narodowych i symboli Warszawy, ich roli i znaczeniu w ważnych wydarzeniach z naszej historii czy współczesnych, w upamiętnianiu szczególnych wydarzeń z naszych dziejów. Uczniowie dowiedzą się jak obchodzić się z symbolami m.in. kiedy i w jaki sposób wywieszać flagę, czy Warszawa ma swój hejnał, jak należy śpiewać hymn Polski, jak można uczcić rocznice ważnych wydarzeń w historii Polski i Warszawy itp. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych m.in. wywieszania flag.
Pojedyncze zajęcia będą trwały 1 godzinę lekcyjną lub dłużej w zależności od grupy wiekowej i rodzaju aktywności, będą prowadzone przez 2 doświadczone osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Projekt zakłada przeprowadzenie łącznie 100 aktywności dla różnych grup wiekowych.
Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Uczestnikami mogą być całe klasy/grupy szkolne lub grupy złożone z indywidualnych osób. Zajęcia będą prowadzone w szkołach zrekrutowanych do projektu w ramach godzin lekcyjnych (np. historia, wiedza o społeczeństwie, godzina wychowawcza) lub poza godzinami lekcyjnymi, a także poza szkołą np. domach kultury, bibliotekach, miejscach aktywności lokalnej, przestrzeniach miasta itd.
Działania rekrutacyjne i promocyjno-informacyjne będą prowadzone z wykorzystaniem internetu, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej. Realizator na bieżąco będzie aktualizował harmonogram zajęć oraz listę rezerwową szkół i grup warsztatowych.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch cyklach: marzec- czerwiec 2023 oraz wrzesień-grudzień 2023
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczestnicy projektu dowiedzą się jakie są zasady obcowania z symbolami narodowymi i warszawskimi, jak dzieci i młodzież obecnie mogą robić dla czczenia i upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń w historii Polski i Warszawy. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych (np. wywieszania flag).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Scenariusze dla 3 grup wiekowych dla różnych aktywności - 3 x 2 000 zł = 6 000
Prowadzący zajęcia (różne aktywności) z przygotowaniem – średnio 2 x 100 zajęć x 400 zł = 80 000 zł
Materiały warsztatowe (np. druk materiałów i pomocy dydaktycznych, art. papiernicze warsztatowe, drobne nagrody, materiały dla uczestników, woda itp.) średnio 100 x 400 zł = 40 000 zł
Koszt udostępnienia sal/innych miejsc na zajęcia średnio 100 x 150 zł = 15 000 zł
Koordynacja, rekrutacja, promocja, księgowość – 15 000 zł
Ubezpieczenie – 2 000 zł
Oznaczenie - materiały promocyjne – 4 000 zł
Koszty zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – ryczałt 6 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
168 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Uczestnicy projektu dowiedzą się jakie są zasady obcowania z symbolami narodowymi i warszawskimi, jak dzieci i młodzież obecnie mogą robić dla czczenia i upamiętnienia ważnych postaci i wydarzeń w historii Polski i Warszawy. Uczestnictwo w projekcie przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych (np. wywieszania flag).

Modyfikacje

14.04.2022 13:10
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany