Czy to autyzm? Poradnik jak to sprawdzić

1270
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Magdalena Pazderska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
36 119 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom dzieci, u których podejrzewany jest autyzm jak przejść ścieżkę diagnozy. Będzie pokazywał krok po kroku, gdzie należy się zgłosić, podając dane teleadresowe do placówek i ośrodków m.st. Warszawy zajmujących się problematyką autyzmu.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Poradnik ogólnomiejski.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacja na terenie m.st. Warszawy w wybranych placówkach psychologiczno-wychowawczych

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest udzielenie pomocy rodzicom lub opiekunom dzieci, u których podejrzewany jest autyzm jak przejść ścieżkę diagnozy. Będzie pokazywał krok po kroku, gdzie należy się zgłosić, podając dane teleadresowe do placówek i ośrodków m.st. Warszawy zajmujących się problematyką autyzmu.
Opis projektu
Poradnik będzie zawierał szczegółowy opis, gdzie należy się zgłosić na każdym etapie procesu diagnostycznego, począwszy od podejrzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu do pełnej diagnozy. Dodatkowo poradnik będzie zawierać : wskazówki jak otrzymać orzeczenie o kształceniu specjalnym i orzeczenie o niepełnosprawności a także, dane teleadresowe z podziałem na placówki i ośrodki diagnozujące autyzm w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.Poradnik będzie dostępny elektroniczne, z możliwością pobrania,wersja papierowa będzie dostępna w wybranych placówkach pedagogiczno-psychologicznych, przedszkolach, przychodniach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt może być w pomocny w zakresie diagnostyki autyzmu począwszy od podejrzenia autyzmu, aż do lekarskiej diagnozy popartej stosownym orzeczeniem.
Projekt zgłosiła mama dziecka ze spektrum autyzmu , która przeszła drogę od podejrzenia autyzmu aż do samej diagnozy. Na bazie swoich doświadczeń, autorka borykała się z problemem, szukając różnych rozwiązań na własną rękę.Aby uniknąć podobnych sytuacji mieszkanka zaproponowała stworzenie poradnika w którym krok, po kroku zostaną opisane wskazówki i działania dzięki którym osoby w podobnej sytuacji mogą uniknąć niepotrzebnych nerwów, straty czasu czy poczucia bezsilności. Poradnik ma za zadanie, ułatwić życie opiekunom lub rodzicom. Dzięki niemu dziecko może dostać szansę aby chodzić na terapię blisko przedszkola/szkoły lub miejsca zamieszkania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Opracowanie zawartości poradnika z opieką merytoryczną , koszt jednostkowy 16.000 zł ,prace grafika-projekt okładki 2 strony 600,00 zł, prace grafika -projekt 1 strony 60 zł *15 stron =900,00 zł , prace grafika -1 h prac graficznych 80 zł * ilość 8 = 640 zł , koordynacja projektu 1000,00 zł ilość 1 druk kolor 20 stron, format A-5 miękka okładka 3,50 zł* 3000 = 10.500 zł, dystrybucja (wysyłka pocztą do 470 placówek , przesyłka nierejestrowana koperta bąbelkowa C5 6,80 zł* 470= 3196,00 zł , Razem koszt realizacji projektu = 32.836,00 zł
Rezerwa na nieprzewidziane koszty (10%) inflacja 3283,60 zł .Koszt łączny = 36.119,60 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
36 119,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywną stroną projektu jest ścieżka diagnozy -dla osób które borykają się z problemem autyzmu. Projekt ma również charakter edukacyjny i może zdecydowanie wpłynąć na szybkość diagnozy, oraz pomóc osobom dotkniętym schorzeniem lub ich rodzinie w znalezieniu szybszej ścieżki postępowania. Statystycznie w Polsce autyzmem jest dotkniętych około 300.000 obywateli, z czego około 80% to są dzieci. W związku z tym, projekt zasługuje na uwagę i poradnik oraz jego dystrybucja cyfrowa i analogowa może być ciekawą alternatywą społecznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem. Dzięki poradnikowi istnieje szansa na zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, form terapii i samej diagnozy.

Modyfikacje

25.01.2022 17:16
Autor projektu
21.04.2022 13:39
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
22.04.2022 08:16
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
25.04.2022 12:46
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
25.04.2022 12:47
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami
26.04.2022 10:19
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany