Nowe drzewa przy ulicy Sady Żoliborskie i przejście dla pieszych

1601
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Michał Rapacki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
50 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wyniesione przejście dla pieszych do parku na wysokości budynku Sady Żoliborskie 9 (prowadzące do wejścia do parku między Pawilonem Kulturalnym a placem zabaw), a także posadzenie przed budynkiem nr 9 drzew i krzewów ozdobnych (w odległości do 10 metrów od przejścia), zgodnie z pierwotnym projektem osiedla Sady autorstwa Haliny Skibniewskiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Sady Żoliborskie 9
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
naprzeciwko wejścia do parku miedzy Pawilonem Kulturalnym a placem zabaw
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wyniesione przejście dla pieszych do parku na wysokości budynku Sady Żoliborskie 9 (prowadzące do wejścia do parku między Pawilonem Kulturalnym a placem zabaw), a także posadzenie przed budynkiem nr 9 drzew i krzewów ozdobnych (w odległości do 10 metrów od przejścia), zgodnie z pierwotnym projektem osiedla Sady autorstwa Haliny Skibniewskiej.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na wprost wejścia do parku Sady między Pawilonem Kulturalnym a placem zabaw (na wysokości budynku Sady Żoliborskie 9). Po stronie budynku po obu stronach przejścia, między chodnikiem a jezdnią, posadzenie dwóch drzew oraz krzewów ozdobnych, tak aby uniemożliwić parkowanie zbyt blisko od przejścia (w odległości do 10 metrów).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Nowe przejście umożliwi bezpieczne dojście z osiedla do parku Sady w najbardziej uczęszczanym punkcie - do placu zabaw i kawiarni.

Ponadto nowe drzewa poprawią estetyki przestrzeni publicznej, wpłyną na zmniejszenie hałasu i poprawę jakości życia mieszkańców. Przy okazji będzie to zabezpieczenie przed niebezpiecznym parkowaniem tuż przy przejściu.

Ponadto nowa zieleń między chodnikiem a jezdnią będzie przywróceniem oryginalnego wyglądu ulicy Sady Żoliborskie, zgodnie z wielokrotnie docenianym projektem Haliny Skibniewskiej.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
50 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt koliduje z realizacją zadań Zarządcy drogi w zakresie organizacji ruchu na drodze publicznej gminnej ul. Sady Żoliborskie. Opracowany został projekt nowej stałej organizacji ruchu dla dróg publicznych gminnych, tj. ulic: Sady Żoliborskie, Braci Załuskich i P. Gojawiczyńskiej ustanawiający na ww. drogach strefę ograniczonej prędkości pojazdów, który obejmuje między innymi wyznaczenie przejścia dla pieszych we wskazanej lokalizacji przy ul. Sady Żoliborskie nr 9. Przedmiotowy projekt został przekazany do zaopiniowania przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową i złożony do zatwierdzenia przez Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy. Projekt został zwrócony w celu naniesienia zmian. Z uwagi na realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich prace związane z wdrażaniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Żoliborza zostały wstrzymane czasowo prace korygujące projekt organizacji ruchu. Planowane jest ponowne złożenie w maju br. do BZRD przedmiotowego projektu w celu jego uzgodnienia. W związku z powyższym nieuzasadniona jest pozytywna opinia dla realizacji zadania wraz z nasadzeniami zieleni. Wykonanie prac w terenie przewidziane jest w latach 2022-2023.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany