Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja alejek, ławek oraz śmietników. Kontynuacja.

1464
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 101 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Kontynuacja zwycięskiego projektu z roku 2021. Projekt zakłada modernizacje zniszczonych alejek w okolicy Kanału Wystawowego. Wymiana zniszczonych ławeczek. Zamontowanie nowych śmietników z pokrywami, które uniemożliwiają wyjmowanie śmieci przez ptaki. Projekt zakłada nowe nasadzenia.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Kamionkowskie Błonia Elekcyjne, dokładany obszar wskazany na mapie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Kontynuacja zwycięskiego projektu z roku 2021. Projekt zakłada modernizacje zniszczonych alejek w okolicy Kanału Wystawowego. Wymiana zniszczonych ławeczek. Zamontowanie nowych śmietników z pokrywami, które uniemożliwiają wyjmowanie śmieci przez ptaki. Projekt zakłada nowe nasadzenia.
Opis projektu
Alejki oraz dodatkowa infrastruktura będzie poddana gruntownej modernizacji tak aby mogła najlepiej służyć odwiedzającym Kamionkowskie Błonia Elekcyjne. Obecny stan alejek i ławeczek wymaga remontu. Popękane i krzywo ułożone płyty chodnikowe będzie można zastąpić nową równą nawierzchnią. Stare ławeczki będzie można zastąpić nowymi, stylowymi konstrukcjami. Obecne śmietniki będzie można zastąpić estetycznymi śmietnikami z pokrywami które uniemożliwiają wyciąganie śmieci przez ptaki i inne zwierzęta. Projekt zakłada nowe nasadzenia między alejkami i utworzenie kwietników. Opcjonalnie wymiana zniszczonych latarni/oświetlenia.

Realizacja projektu będzie nadzorowana i konsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Fatalny stan nawierzchni alejek, która utrudnia poruszanie się mieszkańców oraz osób ze szczególnymi ograniczamy ruchowymi (osoby niepełnosprawne, osoby starsze). Nawierzchnia jest popękana i nierówna. Zły stan schodów łączących mostek nad Kanałem Wystawowym z wyższą częścią skwerku na Błoniach. Stare i zniszczone konstrukcje ławeczek. Mało estetyczne kosze na śmieci, z których ptaki wyciągają śmieci.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wymiana nawierzchni chodników o długości ok. 960 m - 700 000 zł
Wymiana ok. 15 ławek, ok. 10 koszy na śmieci oraz nasadzenia zieleni - 150 000 zł
Latarnie solarne ok. 10 szt. - 250 000 zł
Utrzymanie i oznakowanie logo budżetu - 1 000 zł
Razem:1 101 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 101 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa jakości przemieszczania się po parku.

Modyfikacje

07.04.2022 10:07
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany