Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!

1711
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
511 900 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Dzięki Waszym głosom ruszyła pierwsza edycja - dzieci skorzystają z realnej pomocy. Zróbmy to jeszcze raz, wesprzyjmy więcej osób!

Bezpłatna pomoc dla dzieci i młodzieży przeżywającej trudne doświadczenia, kryzysy, potrzebującej wsparcia. Indywidualne oraz grupowe spotkania z psychoterapeutami / psychologami: niesienie ulgi, wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Prelekcje dla dzieci, młodzieży i opiekunów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
Punkt Zagospodarowania Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Spraw Społecznych dla Dzielnicy Mokotów
Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
Służewski Dom Kultury
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dokładne rozlokowanie poszczególnych elementów projektu w ww. lokalizacjach zostanie ustalone w trakcie realizacji.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dzięki Waszym głosom ruszyła pierwsza edycja - dzieci skorzystają z realnej pomocy. Zróbmy to jeszcze raz, wesprzyjmy więcej osób!

Bezpłatna pomoc dla dzieci i młodzieży przeżywającej trudne doświadczenia, kryzysy, potrzebującej wsparcia. Indywidualne oraz grupowe spotkania z psychoterapeutami / psychologami: niesienie ulgi, wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Prelekcje dla dzieci, młodzieży i opiekunów.
Opis projektu
Sytuacja dzieci i młodzieży jest alarmująca, tymczasem dostępność bezpłatnej pomocy jest ograniczona. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych doświadczającej trudnych sytuacji życiowych, depresji, czy kryzysów, aby starać się towarzyszyć im i nieść ulgę w ich zmaganiach.

Projekt obejmuje:

1. Indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży z psychoterapeutami/psychologami: 1500 godzin konsultacji. Docelowa liczba konsultacji powinna zależeć od indywidualnej sytuacji dziecka i decyzji psychoterapeuty/psychologów i opiekunów. W konsultacjach mogą brać udział rodzice i opiekunowie, adekwatnie do wieku dziecka i stosowanej praktyki.

2. Grupy edukacyjno-rozwojowe / warsztaty terapeutyczne - 6 grup po ok.8-12 osób w grupie, cykl 10-u spotkań każdej grupy.
Tematyka grup będzie określona przez koordynatora merytorycznego we współpracy z pozostałymi psychoterapeutami/psychologami zatrudnionymi w projekcie - priorytetem są najistotniejsze potrzeby dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej ocenie, jaka tematyka może być skutecznie poruszana w takiej formule.

4. 16 prelekcji (min. 25 miejsc + transmisja online) dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od sytuacji.

Konsultacje

Celem projektu jest, aby dzieci i młodzież mogły uzyskać "pierwszą pomoc" w doświadczanych sytuacjach, pytaniach, trudnościach, czy kryzysach. Wraz z rodzinami będą mogły skorzystać z cyklu spotkań z certyfikowanym psychoterapeutą/psychologiem z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

W projekcie zatrudniani są w pierwszej kolejności certyfikowani psychoterapeuci z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dopuszcza się zatrudnienie również psychologów, jeśli ich kompetencje i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą odpowiadają na zapotrzebowanie pacjentów. Oceny kompetencji (tak jak w przypadku pozostałych specjalistów) dokonuje koordynator merytoryczny (w razie potrzeby i możliwości przeprowadzając rozmowę rekrutacyjną).
Zespół wraz z koordynatorem i superwizorem czuwają nad kierowaniem do specjalisty odpowiadającego sytuacji dziecka.
W ramach zespołu mogą być zatrudniani także specjaliści świadczący pomoc w języku ukraińskim i/lub rosyjskim - w związku z zamieszkiwaniem w Warszawie dzieci i młodzieży, która opuściła Ukrainę w wyniku toczącej się wojny.

Zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego opieka nie może być dłuższa niż kilkumiesięczny czas realizacji projektu.
Jeśli w ocenie specjalisty może być potrzebna pomoc wychodząca poza ramy czasowe i możliwości projektu (np. dłuższa terapia), specjaliści udzielają

- wsparcia w poszukiwaniu docelowej formy pomocy (rozpoznanie sytuacji dziecka, porady co do możliwości dalszego postępowania, informacje o placówkach świadczących pomoc, rozmowa o wątpliwościach i obawach) oraz
- opieki na czas oczekiwania na docelową pomoc.

Prelekcje

Dodatkowym elementem projektu jest cykl szesnastu otwartych spotkań o charakterze prelekcji lub warsztatów, prowadzonych przez psychoterapeutów, psychologów i psychiatrów. Dopuszczalny jest współudział także "ekspertów przez doświadczenie" (osoby, które pokonały kryzys), aby pogłębić zaangażowanie odbiorców.

Proponowana tematyka spotkań:
1) Spotkania dla rodziców i opiekunów - Zobacz. Bądź (8)
- jak zauważyć, że dziecko potrzebuje wsparcia
- jak rozpoznać, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko
- jak towarzyszyć dzieciom w przeżywanych doświadczeniach, jak im pomóc i czego unikać
- obalanie najczęstszych mitów i niejasności o doświadczeniu kryzysu
- wsparcie dla rodziców i opiekunów
- jakie mogą być przyczyny, że dotychczasowe formy wsparcia nie okazały się wystarczające - zapobieganie zniechęceniu

2) Spotkania dla dzieci i młodzieży (8)
- jak radzić sobie w codzienności
- jak przetrwać kryzys, kiedy i gdzie szukać pomocy
- omówienie najczęstszych problemów młodzieży i podstawowych strategii radzenia sobie z nimi
- uwrażliwienie młodzieży na problemy kolegów i koleżanek - jak rozpoznać ich trudności i co można zrobić w takiej sytuacji
- jakie mogą być przyczyny, że dotychczasowe formy wsparcia nie okazały się wystarczające - zapobieganie zniechęceniu

Wskazane tematy są propozycjami, możliwy jest także dobór innych tematów, które mogą pojawić się w czasie realizacji projektu i w wyniku konsultacji ze specjalistami. W przypadku spotkań z dziećmi tematyka i przekaz ściśle dostosowany do wieku odbiorców. W razie potrzeby można przesuwać liczbę wykładów, np. więcej wykładów dla dzieci i młodzieży lub więcej dla dorosłych wedle zapotrzebowania.

Dodatkowo spotkania będą miały na celu przyczynienie się do przełamywania wciąż istniejącego tabu z przeżywania kryzysów, czy korzystania z pomocy terapeutycznej bądź psychiatrycznej. Mają uwrażliwiać rodziców, opiekunów, ale i rówieśników na dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, które potrzebują pomocy i zrozumienia, nie stygmatyzacji.

Broszura
Każdy uczestnik prelekcji otrzyma broszurę, zawierającą informacje o miejscach świadczących pomoc, telefonach udzielających pomocy i podstawowe wskazówki, co robić w sytuacji kryzysu bądź dostrzeżenia go u drugiej osoby. Każdy uczestnik będzie także informowany o możliwościach dalszego postępowania, jeśli sytuacja wymaga niezwłocznej pomocy, a np. napotyka na brak terminów czy zajęte telefony pomocowe.
Wszystkie dane kontaktowe są weryfikowane pod kątem ich aktualności, zaś wszystkie informacje merytoryczne opracowuje koordynator merytoryczny w trosce o ich najwyższą jakość.

Edukacja online
Prelekcje będą w miarę możliwości transmitowane online oraz rejestrowane. Aby mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób, nagrania spotkań oraz cyfrowa wersja broszury zostaną także udostępnione w Internecie, co najmniej na czas trwania projektu z możliwością swobodnego powielania i rozpowszechniania przez wszystkie osoby zainteresowane.

Standardy:
W tej niezwykle delikatnej i ważnej materii kluczowa będzie dbałość o najwyższą jakość projektu. Przewiduje on stanowisko koordynatora merytorycznego obejmowane również przez certyfikowanego psychoterapeutę/psychologa z doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Odpowiada on za:
- rekrutację specjalistów (certyfikowani psychoterapeuci/psycholodzy z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą) - w zakresie aspektów merytorycznych (ocena kwalifikacji, selekcja chętnych, w razie potrzeby rozmowa kwalifikacyjna)
- ocenę merytoryczną założeń, w tym:
- podziału środków na pomoc indywidualną i grupową,
- konsultację zasad zapisów,
- opracowanie treści broszury przekazywanej uczestnikom projektu
- konsultację treści materiałów promocyjnych,
bieżącą optymalizację założeń, zależnie od rozwoju projektu
- tematykę prelekcji i rekrutację prelegentów
- przeszkolenie obsługi z zakresu pierwszego kontaktu z dziećmi i rodzicami (np. co zrobić w przypadku podejrzenia bezpośredniego zagrożenia życia rozmówcy, jak prowadzić rozmowę, gdy zgłosi się osoba wahająca się, dziecko, jak przedstawić inne możliwości w przypadku braku miejsc w projekcie itp. - zakres szkolenia do ustalenia przez koordynatora). Chcemy aby osoby, które nie wezmą udziału w konsultacji, również dostały wyczerpujące informacje o dostępnych możliwościach, co zwiększy szanse, że sięgną po pomoc.
Ekspert z doświadczeniem w obszarze może zidentyfikować możliwości korekty założeń, przyczyniające się do poprawy jakości i skuteczności pomocy dzieciom i młodzieży oraz je wprowadzić.

W projekcie zatrudniony będzie także superwizor psychoterapeuta. Celem zapewnienia jak najlepszej jakości pomocy, będzie on udzielał superwizji psychoterapeutom/psychologom zatrudnionym w projekcie. Zakłada się 150 godzin pracy superwizora, wymiar może ulec zmianie zgodnie ze stosowaną praktyką. Stanowisko koordynatora merytorycznego i superwizora może objąć jedna osoba.

Zgłoszenie się po pomoc jest bardzo ważnym i często trudnym krokiem - dlatego konieczne jest niepozostawienie bez pomocy żadnego ze zgłaszających się. Każda osoba jest traktowana z najwyższą troską o udzielenie jej pomocy, również jeśli nie można tego zrobić bezpośrednio w ramach projektu,

W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości projektu, każdy zgłaszający otrzymuje bazową pomoc:
jeśli są jeszcze dostępne miejsca: pojedynczą konsultację, gdzie otrzyma porady i wskazówki, jakie są dalsze możliwości (wraz z broszurą z adresami i telefonami do miejsc świadczących pomoc lub (w miarę dostępności) zaproszenie na spotkanie grupowe, jeśli odpowiada jego potrzebom
jeśli nie ma już miejsc - otrzymuje wyczerpującą informację o innych ośrodkach świadczących pomoc wraz z broszurą informacyjną. Za przekazanie tych informacji odpowiada osoba realizująca zapisy, przeszkolona w tym zakresie przez psychoterapeutę. Dysponuje ona na bieżąco aktualizowaną bazą z terminami oczekiwania w innych placówkach, którą prowadzi obsługa logistyczna projektu. Dzięki temu udziela rzetelnych informacji, gdzie najszybciej można uzyskać pomoc.

Zasady naboru:

Nabór na konsultacje indywidualne: otwarte zapisy telefoniczne i mailowe na bazie kolejności zgłoszeń. W razie możliwości, po zasięgnięciu opinii koordynatora merytorycznego i przy większej liczbie chętnych - kwalifikacja na podstawie wywiadu (np. po pojedynczej konsultacji - pierwszeństwo dla osób w najtrudniejszych sytuacjach i nie objętych inną formą pomocy). Brak możliwości pojawienia się na spotkaniu należy zgłosić min. 2 dni robocze wcześniej. W przypadku niepojawiania się na wizytach bez ich odwołania, uczestnik może zostać wykreślony z projektu - decyzję podejmuje specjalista opiekujący się uczestnikiem z uwzględnieniem jego sytuacji.

Możliwość kontynuacji przez uczestników pierwszej edycji, jeśli trwa jeszcze oczekiwanie na stałą formę pomocy - do decyzji psychoterapeutów/psychologów w porozumieniu z opiekunami.

Rekrutacja na prelekcje: otwarta (obowiązują zapisy - decyduje kolejność zgłoszeń). Transmisja online bez limitu miejsc.

Promocja:
Plakaty i ulotki w placówkach miejskich, informacje na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Zakres promocji elastyczny, dopasowany do zainteresowania. W przypadku zbyt małej świadomości o istnieniu akcji i zbyt małej liczbie zgłoszeń intensyfikacja promocji. Projekt zakłada także komunikację z innymi instytucjami świadczącymi stałą pomoc - mogą one także przekierowywać osoby pod opiekę specjalistów z projektu, na czas oczekiwania na stałą pomoc w ww. instytucjach.

Obsługa logistyczna:
W projekcie wyznaczona jest osoba, która prowadzi zapisy telefoniczne oraz e-mailowe, prowadzi kalendarz konsultacji, zleca i nadzoruje przygotowanie materiałów promocyjnych, odpowiada za ich dystrybucję. Prowadzi kontakt z placówkami udostępniającymi lokalizacje w ramach projektu oraz z instytucjami pozarządowymi i publicznymi realizującymi zadania w obszarze pomocy psychologicznej. Prowadzi i aktualizuje bazę innych instytucji świadczących pomoc i terminów oczekiwania.

Uwagi dodatkowe:
Istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie naboru - osobom dołączającym pod koniec projektu możliwy będzie do zaoferowania bardzo ograniczony czas udziału. Zakłada się start naboru najpóźniej w marcu.

W przypadkach, gdy w ocenie psychoterapeuty/psychologa lepiej będzie służył dziecku inny rodzaj pomocy niż oferowany przez projekt i/lub zakres projektu nie może w wystarczający sposób zrealizować potrzeb dziecka (np. opieka ambulatoryjna, interwencja kryzysowa wykraczająca poza ramy projektu, terapia trwająca dłużej niż czas projektu), terapeuta wraz z pacjentem / rodzicami podejmuje decyzję o ewentualnej zmianie udziału w projekcie na inną formę (jeśli jest dostępna) lub o udziale w projekcie przy jednoczesnym zapisaniu dziecka przez opiekunów na listę oczekujących na docelową formę pomocy poza projektem.

Jest to druga edycja projektu, zakłada się wykorzystanie w maksymalnym możliwym stopniu doświadczeń i materiałów z pierwszej edycji (np. materiały promocyjne - wystarczy aktualizacja, brak konieczności nowych projektów graficznych, jeśli poprzednie spełnią swoją rolę).


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt wychodzi naprzeciw trudnej, niekiedy dramatycznej sytuacji dzieci i młodzieży przeżywającej kryzysy i inne bolesne doświadczenia. Takie zmagania same w sobie odbierają radość życia, a także mogą prowadzić do samobójstw. Pandemia dodatkowo zwiększyła skalę problemów, które mogą pozostawić po sobie skutki także po jej zakończeniu, obecnie zaś dodatkowym źródłem napięć jest wojna w Ukrainie. Statystyki wskazują na alarmującą sytuację dzieci i młodzieży, a dostępność bezpłatnej opieki jest ograniczona. Wierzymy, że warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby zatroszczyć się o jedne z najważniejszych potrzeb - towarzyszyć dzieciom i młodzieży w ich zmaganiach i pomóc dzieciom i młodzieży odkryć nadzieję na zmiany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Psychoterapeuci/psychologowie (indywidualni) - wynagrodzenie: 180 zł x 1500 godzin: 270 000 zł,
Psychoterapeuci/psychologowie (grupy): 300 zł x 2 prowadzących x 10 sesji x 1,5 h x dla 6-ciu grup: 54 000 zł,
Superwizor psychoterapeuta: 300 zł x 150 godzin: 45 000 zł,
Koordynator merytoryczny: 180 zł x 100 godzin; 18 000 zł,
Materiały promocyjne: 10 0000 zł,
Materiały biurowe i do prowadzenia zajęć, poczęstunek podczas spotkań: 10 000 zł,
Wykłady - wynagrodzenie prelegentów: 19 200 zł (łącznie za 16 spotkań, ok. połowa współprowadzona przez min. dwóch prelegentów),
Rejestracja spotkań: 16 000 zł,
Abonament Zoom (roczny): 700 zł,
Media, środki czystości: 6000 zł,
Broszury: 12 000 zł,
Eksploatacja sal na prelekcje: 13 000 zł,
księgowość: 10 000 zł,
Obsługa logistyczna (zapisy, sprawy organizacyjne): 18 000 zł,
Dostępność cyfrowa, informacyjno-komunikacyjna, architektoniczna – 10000 zł.
Przy realizacji projektu kwoty w ramach w/w pozycji mogą się zmieniać (nie wpłynie to na całościowy koszt projektu), w zależności od uzyskania konkretnej wyceny realizatora w 2023 roku.
W sumie 511 900 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
511 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Potencjalnie może pojawić się brak zainteresowania wykładami. Wówczas można dopuścić organizację warsztatów tematycznych. Liczba 25 osób/wykład również może być trudna do osiągnięcia zarówno stacjonarnie jak i on-line. Może pojawić się trudność w zebraniu się odpowiedniej liczby osób na grupy edukacyjne, a co za tym idzie na realizację 6 grup. W razie braku dostępności specjalistów, np. pozyskania niewystarczającej liczby konsultantów pozycje w projekcie mogą być przesuwane. Uczestnicy mogą nie odwoływać w porę umówionych wizyt. Należy ustalić zasady umawiania się na wizyty i ich odwoływania.

Modyfikacje

25.01.2022 23:53
Autor projektu
25.01.2022 23:58
Autor projektu
21.04.2022 15:40
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
22.04.2022 10:22
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów
27.04.2022 09:32
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • 180 zł za godzinę pracy koordynatora?
  Mieszkanka31576  22.06.2022 12:16
  • Dzień dobry,

   w założeniach projektu koordynatorem merytorycznym jest certyfikowany psychoterapeuta / psycholog z doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Ma on odpowiadać za szereg zadań przekładających się na kształt i jakość projektu (np. rekrutację specjalistów, tematykę prelekcji, ocenę podziału środków na pomoc indywidualną i grupową, informacje w broszurze dla uczestników oraz inne, wskazane w opisie projektu). Może zidentyfikować możliwości korekty założeń, przyczyniające się do poprawy jakości i skuteczności pomocy dzieciom i młodzieży oraz je wprowadzić.

   Ze względu na to, że koordynator jest psychoterapeutą / psychologiem oraz ze względu na jego duży wpływ na jakość projektu, przyjęto taką stawkę, jak dla psychoterapeutów / psychologów udzielających konsultacji. Jeśli ma Pani dane rynkowe umożliwiające weryfikację tej kwoty, chętnie się z nimi zapoznam.

   Z pozdrowieniami,
   Autorka
   Mieszkanka  26.06.2022 21:42 Autor projektu
 • UWAGA: Załączona grafika jest nieaktualna w punkcie "konsultacje z lekarzami psychiatrami", których nie będzie w projekcie (wykreślone na etapie oceny merytorycznej, brak możliwości zrealizowania konsultacji lekarskich w projekcie). Pozostają konsultacje psychoterapeutyczne i prelekcje oraz grupy edukacyjno-rozwojowe.
  Mieszkanka  28.06.2022 10:36 Autor projektu
  • Jeśli koordynatorem będzie certyfikowany psychoterapeuta kwota wydaje się uzasadniona.
   Mieszkanka31576  30.06.2022 10:54
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany