Wygodna, bezpieczna i zielona przestrzeń publiczna

948
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
4 500 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt polega na wprowadzeniu zieleni w pasie drogowym w kilku dzielnicach, korekcie niektórych ulic celem możliwości zmiany taboru na większy, budowie infrastruktury dla autobusów i poprawie dostępu do stacji kolejowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dz. 24 z obr 30208, ul. Kamionkowska, dz. 1 z obr 30212, ul. Nowogrodzka, al. Zielenicka, ul. Grochowska, ul. Radzymińska, ul. Zamoście, dz 1 i 2 z obr 30514, ul. Widok, ul. Furmańska, Krakowskie Przedmieście, Międzynarodowa, al. Jerozolimskie przy nr 32, Wspólna Droga, Kordeckiego, Przeworska, Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielska, Świętokrzyska, Garibaldiego, rejon serka Sobieskiego i Idzikowskiego (w tym dz. 2/3 z obr 10223), Chodakowska, Łukowska – Zagójska – Majdańska (autobus), Posag 7 Panien i Instalatorów (pętla), Dzierzgońska/Odkryta, Juhasów/Mrówcza, Juranda ze Spychowa/Juranda ze Spychowa, Turbinowa – Spalinowa – Rozłucka (dwukierunkowo autobusem), Izbicka/Zagórzańska, Targowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dz. 24 z obr 30208, ul. Kamionkowska, dz. 1 z obr 30212, ul. Nowogrodzka, al. Zielenicka, ul. Grochowska, ul. Radzymińska, ul. Zamoście, dz 1 i 2 z obr 30514, ul. Widok, ul. Furmańska, Krakowskie Przedmieście, Międzynarodowa, al. Jerozolimskie przy nr 32, Wspólna Droga, Kordeckiego, Przeworska, Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielska, Świętokrzyska, Garibaldiego, rejon serka Sobieskiego i Idzikowskiego (w tym dz. 2/3 z obr 10223), Chodakowska, Łukowska – Zagójska – Majdańska (autobus), Posag 7 Panien i Instalatorów (pętla), Dzierzgońska/Odkryta, Juhasów/Mrówcza, Juranda ze Spychowa/Juranda ze Spychowa, Turbinowa – Spalinowa – Rozłucka (dwukierunkowo autobusem), Izbicka/Zagórzańska, Targowa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na wprowadzeniu zieleni w pasie drogowym w kilku dzielnicach, korekcie niektórych ulic celem możliwości zmiany taboru na większy, budowie infrastruktury dla autobusów i poprawie dostępu do stacji kolejowych.
Opis projektu
Na projekt składa się:
- budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Terespolską a Kobielską przez teren Simfonii Varsovi
- modernizacja chodników na Kamionkowskiej (pomiędzy Mińską a Głuchą) w miejscu występowania kocich łbów oraz wprowadzenie ochrony kasztanowca przy skrzyżowaniu z Gocławską
- budowa chodnika i drogi rowerowej pomiędzy ulicą Przeworską a planowaną stacją PKP Grochów; projekt zakłada budowę wiaty rowerowej
- wytyczenie przejścia dla pieszych przez al. Zieleniecką przy parku i/lub na wprost al. Wedla
- nasadzenia drzew na jezdni środkowej ul. Grochowskiej przy torowisku pomiędzy Wspólną Drogą a Jordanowską z zachowaniem przystanków jako zatok i w miarę możliwości wydzielenie prawoskrętów i/lub lewoskrętów
- poprawa warunków pieszych (poszerzenie chodnika i wprowadzenie nasadzeń roślinności) na Radzymińskej przy Trockiej kosztem pasa, który się kończy przed skrzyżowaniem z Trocką, a więc nie ma żadnego uzasadnienia
- wprowadzenie nowego miejsca nasadzeń drzew na ul. Zamoście zamiast części jezdni
- wprowadzenie nasadzeń drzew w rejonie skrzyżowania Łukowskiej i Białowieskiej wraz z budową chodników i uwzględnienie łącznika rowerowego pomiędzy Filomatów a Łukowską
- wprowadzeniu zieleńców z bylinami i kwiatami wieloletnimi przed budynkiem nr 16, 19 i 22 oraz dawnym Warsie, nasadzeniu drzew przez zamianę parkowania skośnego na równoległe przy planowanym budynku 13/15, a także wprowadzeniu osłupkowania w miejscu zbyt szerokiego pasa ruchu (powoduje to parkowanie na 2 samochody i w konsekwencji brak możliwości przejechania samochodów o większych gabarytach takich jak śmieciarki) jak to zostało zrobione na Ochocie
- powiększenie zieleńca przy Furmańskiej przed szkołą muzyczną oraz korekta drogi rowerowej przy budynku Bednarska 13 w celu utworzenie zieleńca
- uporządkowanie parkowania za pomnikiem Mickiewicza przy Krakowskim Przedmieściu i w rejonie Dziekanki (zabezpieczenie parkowania np. przez donice) – jasne określenie miejsc parkingowych i zabezpieczenie pozostałych przed parkowaniem
- korekcie organizacji ruchu i wprowadzenie zabezpieczenia przed parkowaniem na Nowogrodzkiej pomiędzy Chałubińskiego a Emilii Plater pod kładką oraz w innych miejscach wraz z utworzeniem nowych zieleńców
- wprowadzeniu nasadzeń i zmianie sposobu parkowania wraz ze słupkami pomiędzy budynkami Targowa od nr 16 do 10
- wprowadzeniu nasadzeń i zmianie sposobu parkowania wraz ze słupkami pomiędzy budynkami Grochowska 334 – 308
- wprowadzenie nasadzeń roślinności na Grochowskiej na wybranych fragmentach w oparciu o koncepcję Zielonej Grochowskiej
- likwidacji zawężenia chodnika przy budynku al. Jerozolimskie 32
- wprowadzenie nasadzeń i zabezpieczenie przed parkowaniem na chodniku w rejonie skrzyżowania Wspólna Droga i Kordeckiego (dojście do przystanku tramwajowego)
- wprowadzenie nasadzeń drzew na Świetokrzyskiej przy Nowym świecie zamiast miejsc parkingowych, które regularnie zajmują pas rowerowy oraz przy Prudentialu, w miejscu, w którym nasadzenia się nie mogły odbyć kilak lat temu ze względu na prowadzony remont
- w założeniu utworzeniu wygodnego ciągu pieszego po północnej stronie ulic Kobielska – Osowska, co będzie wiązać się z budową chodnika po stronie północnej Osowska pomiędzy budynkiem nr 88 a nr 84 (na działce miejskiej), wprowadzeniu zmian organizacji ruchu związanego z zabezpieczaniem przed parkowaniem przy budynkach 82 (z uwzględnieniem tego, że pieszy nie może wpadać do stromego parkingu podziemnego i powinien mieć odpowiednią widoczność – częściowo parkowanie równoległe, częściowo odtworzenie zieleni), nr 76c (budynki handlowe – zmiana na parkowanie równoległe) nr 68 (uniemożliwienie parkowania prostopadłego), przy skrzyżowaniu z Serocką (likwidacja parkowania ze względu na bliskość przejść dla pieszych), Hetmańska 22 (obecnie zastawienie całego chodnika na Hetmańskiej i Osowskiej).
- wprowadzenie czytelnej i zgodnej z przepisami organizacji ruchu na Garibaldiego, w tym przede wszystkim określenie miejsca dla pieszych w rejonie pawilonów i zabezpieczenie tego miejsca przed parkowaniem
- wprowadzenie nasadzeń drzew i krzewów na Parkingowej w rejonie Ministerstwa Rolnictwa i likwidację zawężenia chodnika do 1,5 metra
- wprowadzeniu słupków w wybranych miejscach ulic Chrzanowskiego, Kickiego, Kobielskiej i Przeworskiej, w których utrudnione jest przekraczanie ulic i chodnik jest zbyt wąski oraz wprowadzenie w wybranych miejscach tych ulic nasadzeń krzewów i drzew
- nasadzenia drzew przy ul. Sobieskiego w rejonie Idzikowskiego i Witosa w rejonie Idzikowskiego (zgodnie z rysunkiem) – w obszarze tym tradycją było wieszanie kapliczek na drzewach, każde drzewo było traktowane w niezwykły sposób – to wszystko zostało zniszczone i wycięte w drugiej połowie lat 90 i początku XXI wieku
- korekta skrzyżowania Juhasów/Mrówcza, celem umożliwienia kursowania autobusów 12-metrowych (obecnie na 219)
- dostosowanie ciągu ulic Spalinowa – Turbinowa- Rozłucka do kursowania dwukierunkowo autobusów 18 metrowych,
- korekta skrzyżowania Juranda ze Spychowa/Juranda ze Spychowa (wokół są działki miejskie, więc nie ma problemu), aby puścić autobusy większe, w tym 18-metrowe na N14,
- korekta skrzyżowania Izbicka/Zagórzańska i ewentualne poprawki bez wycinania drzew, by puścić autobusy 12 metrowe na tej trasie,
- korekta skrzyżowania ul. Dzierzgońskiej i Odkrytej, aby mogły kursować w relacjach ze skręcaniem autobusy 18 metrowe,
- budowa pętli z ładowarką dla autobusów 18 metrowych przy Posag 7 Panien i Instalatorów,
- dostosowanie organizacji ruchu do obsługi ulicy Łukowskiej, Zagójskiej Majdańskiej jednokierunkowa wozami 12 m
- wprowadzenie nasadzeń kwiatów i bylin na Nowogrodzka na Ochocie (pomiędzy budynkiem nr 76 a Chałubińskiego), zmianie sposobu parkowania i utworzenie jednego szerokiego chodnika po stronie północnej
- wprowadzeniu nasadzeń bylin i drzew i zabezpieczeniu przed parkowaniem na obecnych trawnikach na Chodakowskiej pomiędzy Żupniczą a Mińską
- wprowadzenie udogodnień dla pieszych w rejonie skrzyżowania Nowogrodzkiej i Parkingowej w celu łatwiejszego dojścia przez działkę nr 4/1 z obr 50502 do przejścia dla pieszych
- zamontowaniu w jezdni (aby nie zmniejszać skrajni dla pieszych) słupków przy chodniku po stronie zachodniej w ul. Międzynarodowa pomiędzy Waszyngtona a boiskiem w parku Skaryszewskim – obecnie jest tam zakaz, a parkowanie bardzo utrudnia poruszanie się całych rodzin
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wybrane fragmenty z całego niemal miasta mogą uzyskać nową funkcję i poprawić warunki fitosanitarne oraz bezpieczeństwo pieszych. Część dotycząca komunikacji miejskiej jest z wykazu brygad, w którym operatorzy mają zakaz taborowy – budowa pętli natomiast umożliwia uruchomienie linii na większym taborze, gdzie w dalszym fragmencie obecnych tras jest zakaz taborowy (częściowo wynika z pisma ZTM-OKP.01441.xx.xxxx.xxx).

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Poszczególne elementy projektu są zlokalizowane na działkach niebędących w dyspozycji m.st. Warszawy, kolidują z innymi przedsięwzięciami lub nie są możliwe do realizacji w ciągu roku budżetowego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany