Ursynowskie ImprOpowieści - historie Ursynowa opowiedziane w formie teatru komedii

1563
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Łukasz Szymanek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
131 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt to stworzenie 3 autorskich spektakli teatralnych z muzyką na żywo i cykl 3 warsztatów teatru opowieści dla mieszkańców Ursynowa, którzy przywołując i opowiadając własne historie wpłyną na kształt przedstawień. Inspiracją będą też książki m.in. "Bloki w słońcu" - L. Pańko, ”Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa” - M. Mazur oraz "Ursynowskie anegdoty" - J. Krawczyk

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Polska/woj. mazowieckie/Warszawa/dzielnica Ursynów

Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy
Adres: ul. Indiry Gandhi 9,
02-776 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dlaczego Ursynowskie Centrum Kultury Alternatywy Cechy miejsca: Prestiżowe. W środku Ursynowa. Blisko metra. Sala widowiskowa na około 300 osób. Nowoczesny budynek i wszechstronna nowatorska działalność pracowników wpisuje się w założenia koncepcyjne projektu "Ursynowskie ImprOpowieści". Łączenie metod i technik teatralnych, muzycznych z wiedzą historyczną o miejscu i żyjących tam ludziach pozwala nam uwierzyć w powodzenie całego projektu. Informacja ze strony UCK ALTERNATYWY. "Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” to nowoczesna, wyczekiwana przez mieszkańców dzielnicy instytucja kultury. Inauguracja działalności nastąpiła 17 września 2021 roku. Misją „Alternatyw” jest promowanie istotnych zjawisk z obszaru muzyki, filmu, teatru, literatury i sztuk wizualnych, a także szeroko pojęta edukacja kulturalna skierowana do wszystkich grup wiekowych. Nazwa instytucji, wybrana przez mieszkańców Ursynowa, nawiązuje do słynnego serialu Stanisława Barei „Alternatywy 4”, jednak oznacza też bogatą i przekrojową ofertę kulturalną, dającą liczne możliwości spędzania czasu wolnego i osobistego rozwoju".
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt to stworzenie 3 autorskich spektakli teatralnych z muzyką na żywo i cykl 3 warsztatów teatru opowieści dla mieszkańców Ursynowa, którzy przywołując i opowiadając własne historie wpłyną na kształt przedstawień. Inspiracją będą też książki m.in. "Bloki w słońcu" - L. Pańko, ”Czterdziestolatek. Historie z Ursynowa” - M. Mazur oraz "Ursynowskie anegdoty" - J. Krawczyk
Opis projektu
"Ursynowskie ImprOpowieści" to projekt teatralny o charakterze lokalnym. Opiera się na metodach improwizacji teatralnej, z założenia kładący nacisk na wartość społeczną i integracyjną z uwzględnieniem życia kulturalnego i dziedzictwa historycznego dzielnicy Ursynów. Podstawą i jego główną częścią jest próba dotarcia do mieszkańców w szczególności seniorek i seniorów, przeprowadzenie warsztatów teatru opowieści i zebranie ich historii jako podstawę stworzenia
3 scenariuszy spektakli.
Udział w warsztatach i wstęp na spektakle jest BEZPŁATNY.

Projekt dedykowany w szczególności tym mieszkańcom, którzy pragną podzielić się swoimi doświadczeniami i historiami życia na Ursynowie. Nowym/Przyjezdnym mieszkańcom dzielnicy, którzy będą mieli szansę poznać legendarne miejsca i zaskakujących bohaterów Ursynowa. Całym rodzinom, którym bliska jest wartość przekazywania opowieści, podań i legend z pokolenia na pokolenie. Osobom, które funkcjonują w społecznościach wykluczonych, niemających kontaktu z teatrem i kulturą w ogóle. Uczestnicy projektu poprzez przywoływanie opowieści o legendach, mieszkańcach, sąsiadach, wpływają realnie na kształt przedstawień.

Projekt oparty jest na technikach opowiadania historii (storytelling), które są źródłem, edukacji, ochrony dóbr kultury i zaszczepieniem moralnych wartości metodami improwizacji teatralnej, jednej z najatrakcyjniejszych i niepowtarzalnych scenicznie metod łączenia gatunków sztuki na świecie. W improwizowanych spektaklach aktor i widz mierzą się z materią teatralną tu i teraz. „Impro” uczy zrozumienia i tworzenia struktury dramatycznej widowiska, kształtuje osobowość, pobudza do kreatywnego myślenia, integruje grupę, uczy współpracy i wytrwałości. Nowoczesna improwizacja miała swój początek w zajęciach prowadzonych przez Keitha Johnstone'a (szkoła brytyjska) w latach pięćdziesiątych XX wieku. Ten rodzaj teatru społecznościowego z ogromną dozą spontaniczności i humoru zdobywa sobie coraz większe grono entuzjastów na całym świecie. Warsztaty będą opierać się na rozmowach, wywiadach, wizytach studyjnych i spotkaniach oraz otwartych dyskusjach z mieszkańcami Ursynowa.

Wykonawcami spektakli i prowadzącymi warsztaty będą członkowie grupy Poławiacze Pereł Improv Teatr z Lublina. Od ponad pięciu lat występują regularnie na scenie warszawskiego klubu Centrum Zarządzania Światem i są dobrze znani tutejszej publiczności. Zespół zrealizował z powodzeniem podobne projekty społecznościowe metodami improwizacji teatralnej i storytellingu na terenie m.in. Lublina, Opola i Nowego Dworu Gdańskiego. Projekty pt: "ImprOpowieści Lubelskie", ImprOpowieści Dominikańskie", "Legenda o Czarciej Łapie" czy "Pieśń o Leszku Czarnym" realizowano w formie interaktywnych spektakli teatralnych, których podstawą była wiedza historyczna i opowieści mieszkańców miasta.

Wnioskodawca:
Łukasz Szymanek - Ursynowianin

Aktor. Improwizator. W 2017 roku zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu. W 2006 debiutował w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie w sztuce „Kordian” w reż. J. Wiśniewskiego. W latach 2008-2013 występował w Teatrze Kameralnym w Lublinie, gdzie zagrał wiele ról m.in. Adama Cisowskiego w „Szatanie z siódmej klasy”. Współpracował z Teatrem Ziemi Chełmskiej w którym wcielił się Johna Smitha, głównego bohatera komedii „Mayday” R. Cooneya. Od 2010 roku występuje solo (monologi - "Spotkanie z Aktorem", "Zawodowo", "Videoblog" za który dostał nagrodę: III miejsce - Mazurskie Lato Kabaretowe, Mulatka 2016 i wyróżnienie – Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry w 2016). Organizator wielu wydarzeń komediowych w Lublinie m.in. cyklu spotkań „Przygotowanie do druku czyli kabaret na luzie” oraz „Poligonów kabaretowych”. Wspólnie z Kabaretem Świerszczychrząszcz zaadaptował na scenę „Czarną Żmiję” – brytyjską komedię. W latach 2014-15 prowadził audycję "Rozrywka po lubelsku" w Radiu Freee, a od roku 2015 występuje w grupie improwizacyjnej Poławiacze Pereł Improv Teatr, która wystawia sztuki teatralne o historii miast m.in. "Legenda o Czarciej Łapie", "ImprOpowieści Lubelskie”, „Legendy Dawnego Miasta” oraz organizuje szkolenia dla firm i instytucji kultury z technik improwizacji praktycznej i scenicznej. Uczestnik festiwalu improwizacji „Improfest” w Krakowie, „3⁄4 sceny Impro” w Lublinie oraz szkolenia improwizacji teatralnej prowadzonej przez Lee White – kanadyjskiego improwizatora. Z teatrem improwizacji „No Potatoes” tworzył m.in. „Letnią Scenę Impro” w Lublinie. Jako aktor współpracuje z reżyserem Arkiem Ziętkiem, wieloletnim instruktorem w Interkunst w Berlinie.

Reżyseria
Przemysław Buksiński

Aktor. Animator. Organizator działań artystycznych i performatywnych. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Prezes Fundacji Poławiacze Pereł Improv Teatr. Specjalizuje się w technikach i metodach teatralnych. Z reżyserem teatralnym Konradem Dworakowskim oraz Teatrem Poddańczym w Białymstoku, Teatrem Pinokio w Łodzi, Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu i Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani w Łodzi, współtworzył projekty dla lokalnych społeczności wykluczonych artystycznie m.in. „Bramaturgia”, Wjeżdżamy w bramy”, „Luftujemy podwórka”, "Staropolescy. Sezon Pierwszy" Z Poławiaczami Pereł Improv teatr realizuje projekty łączące historię miejsc i ludzi z technikami improwizacji teatralnej: „ImprOpowieści Lubelskie i Dominikańskie”,„Legendy Dawnego Miasta”, "Pieśń o Leszku Czarnym", "Legenda o Czarciej Łapie" czy "Matejko Foto Challange".

Zespół aktorski i prowadzenie warsztatów.
Przemysław Buksiński wraz z aktorami Łukaszem Szymankiem, Marcinem Wąsowskim, Michałem Łysiakiem z Kabaretu Świerszczychrząszcz oraz Mirkiem Urbanem – psychologiem, pasjonatem żonglerem, którzy staną przed publicznością i korzystając z jej sugestii wykreują świat chwilowego i niepowtarzalnego teatru.
Projekty Poławiaczy Pereł: https://polawiaczeperel.pl/projekty/
O Poławiaczach Pereł: https://polawiaczeperel.pl/co-robimy/

Zespół muzyczny.
Muzykę na żywo przygotuje i zrealizuje Damian Szymczak oraz Piotr Tomala, czyli Orkiestra Ludwika Sarskiego z Warszawy. Artyści, którzy z łatwością łączą takie style jak early jazz, ragtime, tango, swing czy klezmer, komponują autorską muzykę do filmów niemych na żywo. Dużą wartością projektu jest multiplikowalność działań, tj. po zakończonym projekcie na Ursynowie, te same działania można zrealizować w innych dzielnicach m.st. Warszawy, a także miastach i krajach z uwzględnieniem ich własnej historii i tożsamości kulturowej.
O Orkiestrze: https://www.instagram.com/orkiestraludwikasarskiego/

Wstępny harmonogram działań:
Dz. I - Przygotowanie projektu (01.01–31.01.2023 r.) Zostaną podjęte czynności przygotowawcze np. nawiązanie współpracy z NGO, domami kultury, urzędem dzielnicy Ursynów, klubami seniora, w celu ustalenia szczegółów dot. realizacji
projektu: miejsca, terminów, rekrutacji uczestników na warsztaty, promocji i zachęcania do udziału w warsztatach i spektaklach.

Dz. II – 3 spotkania/warsztaty opowieści (01.02-30.04.2023 r.). Ponieważ improwizacja teatralna z założenia angażuje publiczność, projekt zakłada udział mieszkańców w tworzeniu fabuły spektakli. Zorganizowane będą 3 spotkania/warsztaty po 5 grup po 3 godziny. Każdorazowo podczas warsztatu nastąpi podział na grupy 5 grup po 15 osób + jeden prowadzący. Łącznie 45 godzin warsztatów i w 1 warsztacie może wziąć udział 75 osób x 3 spotkania warsztatowe to 225 osób. Warsztaty odbędą się w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”. Warsztaty będą uzupełnieniem ww. publikacji i książek i wzbogacą ich treść o więcej faktów dot. miejsc, ludzi i wydarzeń z różnych perspektyw. Uczestnikami będą wszyscy chętni mieszkańcy, a szczególnie seniorki i seniorzy, którzy opowiedzą, jak pamiętają np. początek budowy metra, Barek na Wyżynach czy Nawiedzony dom.

Dz. III – Próby muzyczne i teatralne do 3 spektakli (01.05 - 31.05.2023). (6 próby x 8 godz. to 48 godzin prób) Do każdego przedstawienia zrealizowane zostaną dwie próby. Pierwsza to wybranie przez zespół opowieści tworzonych na warsztatach i włączenie ich do scenariusza spektaklu. Druga część to próby aktorsko muzyczne Poławiaczy Pereł i Orkiestry Ludwika Sarskiego.

Dz. IV – Prezentacje 3 spektakli metodami improwizacji teatralnej odbędą się w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” na Ursynowie (01.06 - 30.06.2023) (3 spektakl x 1,5 godz.). Liczba widzów jednego spektaklu to 300 osób x 3 przedstawienia to łącznie 900 widzów. W wydarzeniu wezmą udział: uczestnicy warsztatów, rodziny i mieszkańcy dzielnicy Ursynów. Tematyką interaktywnych spektakli będą historie, legendy i opowieści związane z Ursynowem. Wykonawcą będzie Grupa „Poławiacze Pereł Improv Teatr" a scenariusz oparty będzie o treści zebrane podczas warsztatów oraz reportaże opisane m.in. przez M. Mazura, L. Pańko oraz J. Krawczyka, Połączenie różnych historii i perspektyw o dzielnicy pozwoli stworzyć każdorazowo 90-minutową opowieść, której twórcami będą wszyscy zaangażowani mieszkańcy.

Dz. V – Podsumowanie zadania (01.07–31.07.2023 r.). Odbędą się dwa spotkania z mieszkańcami oraz 1 dla realizatorów, którzy podsumują działania oraz sporządzą dokumentację do sprawozdania.

Wstępny kosztorys projektu.
1. Wynajem sali na spektakle wraz z obsługą 2000 PLN x 3 spektakle = 6000 brutto
2. Wynajem sal na 3 spotkania/warsztaty 3 x 2000 = 6000 brutto
3. Wynajem sal na próby 6 prób x 8h 6000 brutto
4. Projekt i wykonanie 3 infografiki do 3 warsztatów/spotkań. 3 plakatów do 3 spektakli 4000 brutto
5. Wydruk 300 szt. plakatów. 3000 brutto
6. Przygotowanie informacji prasowych, prowadzenie strony wydarzenia na portalach społecznościowych UCK "Alternatywy", Poławiaczy Pereł Improv Teatr - 4000 brutto
7. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, po warsztatowe spotkania zespołu i analiza zebranych historii do scenariusza 5000 x 3 scenariusze 15000 brutto
8. Reżyseria trzech spektakli 10000 zł brutto
9. Wynagrodzenia aktorskie za przygotowanie roli do trzech przedstawień 1 aktor 5000 brutto x 5 aktorów 25000 brutto
10. Wynagrodzenia za przygotowanie aranżacji/kompozycji muzycznych do trzech spektakli 5000 x 2 muzyków 10000 brutto
11. Wynagrodzenie za udział/role w spektaklach aktorów i muzyków 1000 zł brutto osoba za spektakl. 7 osób (5 aktorów + 2 muzyków) x 1000 = 7000 netto x 3 spektakle to 21000 zł brutto
12. Koszt dojazdu 2000 aktorów z Lublina
13. Koszt zakwaterowania na czas warsztatów i spektakli. Przerwy kawowe dla uczestników i 14. prowadzących warsztaty i spektakle 8500 zł brutto
14. Koordynator merytoryczny projektu przez cały okres trwania od stycznia 2023 do sierpnia 2023 (7 miesięcy) 7000 brutto
15. Obsługa finansowa projektu (7 miesięcy) 3500 zł bruttoProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uzasadnienie.
Projekt uzupełni ofertę kulturalną w miejscach jego prezentacji podnosząc znaczenie tych miejsc na lokalnej mapie kultury.
Czas pandemii spowodował ograniczenia w relacjach międzyludzkich. Zauważamy kilka ważnych problemów, które wynikają z tej sytuacji i mogą mieć wpływ na przyszłe pokolenia.
Problemy te dotyczą:
1. Ograniczenia kontaktów ze światem zewnętrznym.
2. Braku kontaktu z żywą sztuką.
3. Braku aktywnego udziału w wydarzeniach artystycznych (spektaklach, koncertach, wystawach, festiwalach).
4. Ograniczonych relacje z rówieśnikami na podwórkach, placach zabaw, w szkołach.
5. Zatrzymania naturalnego środowiska w którym kształtują się umiejętności przydatne w życiu ( twórcze i kreatywne myślenie, akceptacja, podejmowanie decyzji, koncentracja, spostrzegawczość, uważność, spontaniczne i umiejętne reagowanie na sytuacje nowe i nieznane, pokonywanie zaskakujących barier w komunikacji, odwagę do podejmowania decyzji). Przeniesienia kontaktów do spotkań w internecie nie zastąpi nam naturalnych relacji z drugim człowiekiem.

Realizacja projektu ma na celu upowszechnienie improwizacji teatralnej oraz metod teatru opowieści (storytelling) jako formy ekspresji artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego przekazywanego z pokolenia na pokolenie, wprowadzenie i upowszechnienie technik improwizacji jako innowacyjnej formy uczestniczenia w aktywność i twórczej możliwość rozwoju intelektualnego , a przede wszystkim stworzenie z mieszkańcami warszawskiej dzielnicy Ursynów potencjału kultury i możliwość jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego i zrównoważonego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym.

Cele szczegółowe
1. Promocja wiedzy historycznej oraz przypowieści, podań, klechd wśród mieszkańców Ursynowa, turystów przybyłych z kraju i z zagranicy.
2. Upowszechnienie improwizacji teatralnej jako formy ekspresji artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury.
3. Wprowadzenie i upowszechnienie technik improwizacji jako innowacyjnej formy uczestniczenia w aktywności twórczej i możliwości rozwoju intelektualnego.
4. Stworzenie naturalnego zapotrzebowania na tego typu działania kulturalne wśród mieszkańców Ursynowa.
5. Tworzenie z mieszkańcami dzielnicy Ursynów potencjału kultury i możliwości jego wykorzystania do kreatywnego, wielostronnego i zrównoważonego rozwoju w wymiarze osobistym i wspólnotowym.
6. Budowanie otwartego, aktywnego i kreatywnego społeczeństwa poprzez improwizację jako innowacyjną technikę edukacji kulturalnej i artystycznej.
7. Rozwijanie potrzeb i umiejętności kontaktu z kulturą i uczestnictwa w niej osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz seniorów, a także wzmacnianie kompetencji twórców i animatorów.
8. Promocja dzielnicy Ursynów.
9. Zapraszanie i umożliwienie uczestnictwa osobom wykluczanym z kultury ze względu na trudną dostępność przedsięwzięć.
10. Integrowanie lokalnej społeczności i tworzenie poprzez uczestnictwo w kulturze dobrosąsiedzkich relacji wśród mieszkańców Ursynowa oraz kształtowania postaw otwartości i zrozumienia.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Wynajem sali na spektakle wraz z obsługą 2000 PLN x 3 spektakle = 6000 brutto
2. Wynajem sal na 3 spotkania/warsztaty 3 x 2000 = 6000 brutto
3. Wynajem sal na próby 6 prób x 8h 6000 brutto
4. Projekt i wykonanie 3 infografiki do 3 warsztatów/spotkań. 3 plakatów do 3 spektakli 4000 brutto
5. Wydruk 300 szt. plakatów. 3000 brutto
6. Przygotowanie informacji prasowych, prowadzenie strony wydarzenia na portalach społecznościowych UCK "Alternatywy" - 4000 brutto
7. Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, po warsztatowe spotkania zespołu i analiza zebranych historii do scenariusza 5000 x 3 scenariusze 15000 brutto
8. Reżyseria trzech spektakli 10000 zł brutto
9. Wynagrodzenia aktorskie za przygotowanie roli do trzech przedstawień 1 aktor 5000 brutto x 5 aktorów 25000 brutto
10. Wynagrodzenia za przygotowanie aranżacji/kompozycji muzycznych do trzech spektakli 5000 x 2 muzyków 10000 brutto
11. Wynagrodzenie za udział/role w spektaklach aktorów i muzyków 1000 zł brutto osoba za spektakl. 7 osób (5 aktorów + 2 muzyków) x 1000 = 7000 netto x 3 spektakle to 21000 zł brutto
12. Koszt dojazdu 2000 aktorów z Lublina
13. Koszt zakwaterowania na czas warsztatów i spektakli. Przerwy kawowe dla uczestników i 14. prowadzących warsztaty i spektakle 8500 zł brutto
14. Koordynator merytoryczny projektu przez cały okres trwania od stycznia 2023 do sierpnia 2023 (7 miesięcy) 7000 brutto
15. Obsługa finansowa projektu (7 miesięcy) 3500 zł brutto

Całkowity koszt 131 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
131 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zaangażowanie mieszkańców w działania kulturalne realizowane w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, podniesienie poziomu świadomości scenicznej i aktywności kulturalnej.

Modyfikacje

21.04.2022 14:22
Koordynator w dzielnicy Ursynów
28.04.2022 15:00
Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany