Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci – potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne

1014
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Agnieszka Błachnio
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
438 760 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada realizację 35 zróżnicowanych tematycznie warsztatów i działań (spotkania rozwojowe, zajęcia edukacyjne, muzyczne, taneczne, filmowe, rękodzielnicze, teatralne, integracyjne, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, potańcówki, musical) i ma na celu przygotowanie bogatej i kompleksowej, bezpłatnej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Bemowa w każdym przedziale wiekowym, w tym do osób z niepełnosprawnościami.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bemowskie Centrum Kultury, MAL Dwa Jelonki, amfiteatr w Parku Górczewska, Las na Bemowie, MALTANA, MAL OPS Bemowo, OSIR BEMOWO i inne miejsca uzgodnione z projektodawcą.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada realizację 35 zróżnicowanych tematycznie warsztatów i działań (spotkania rozwojowe, zajęcia edukacyjne, muzyczne, taneczne, filmowe, rękodzielnicze, teatralne, integracyjne, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, potańcówki, musical) i ma na celu przygotowanie bogatej i kompleksowej, bezpłatnej oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Bemowa w każdym przedziale wiekowym, w tym do osób z niepełnosprawnościami.
Opis projektu
1. KURS PODSTAW MONTAŻU FILMOWEGO DLA KAŻDEGO. CYKL WARSZTATÓW DLA GRUPY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Projekt polega na realizacji cyklu 7-miesięcznych warsztatów z podstaw montażu filmowego dla 12-osobowej grupy międzypokoleniowej. Działanie odbywać się będzie w MAL Dwa Jelonki i zakłada przeprowadzenie cotygodniowych, 3-godzinnych raktycznych i teoretycznych zajęć z podstaw montażu filmowego w terminie od kwietnia do listopada 2023 (z wyłączeniem miesiąca wakacji). Uczestnicy zajęć w trakcie 25 spotkań będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z montażem filmowym. Ponadto, grupa będzie oglądać krótkie filmy pod kątem analizy montażowej. W pierwszej części kursu uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw montażu filmowego oraz obsługi darmowego programu do montażu filmowego DaVinci Resolve.. Uczestnicy zajęć będą pracować w międzypokoleniowych zespołach pracując wspólnie nad koncepcją na film oraz montażem. Cykl zajęć, poza nauką filmowania, zakłada również stworzenie przestrzeni do doświadczenia mocy współdziałania i potencjału twórczego grupy oraz wymiany poglądów.
Prowadzący, Łukasz Kamil Kamiński jest reżyserem i montażystą filmowym, absolwentem Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Prowadził zajęcia filmowe na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ramach warsztatów z seniorami i młodzieżą.

2. FLORESKOWE INSPIRACJE
1 warsztat - Suszone rośliny - zimowa kompozycja w szkle. 2 warsztat Wiosenne nasadzenia - mały ogródek w domu. 3 warsztat- Kompozycja wiosenna do wazonu. 4 warsztat - Wianki na dużą i małą głowę. 5 warsztat - Jesienny bukiet. 6 warsztat - Eco wieńce na groby naszych bliskich. 7 warsztat - Girlanda na świąteczny stół Warsztaty poprowadzi florystka, miłośniczka lasu, dzikiej przyrody Marta Kalisz (fb Floreska).

3. EKO? ZRÓB TO SAM!
Cykl 8 warsztatów, w czasie których uczestnicy będą zaproszeni do refleksji i dyskusji nad swoim wpływem na środowisko, a także własnoręcznie przygotują przydatne w zmniejszeniu tego wpływu gadżety (myjki, woreczki, woskowijki, itp). Warsztaty adresowane do osób dorosłych, w zależności od tematu od 10 do 20 uczestników
Wersja online: W przypadku braku możliwości przeprowadzenia stacjonarnych warsztatów, zostaną one poprowadzone w formie webinarów z zaproszonymi ekspertami, uzupełnionych o instrukcje na filmikach i w e-bookach.

4. TYLKO DLA OJCÓW
Celem projektu jest wsparcie wszystkich Panów, którzy chcą pogłębić relacje w swoich rodzinach i nauczyć się lepszej komunikacji z dziećmi w różnym wieku. Przed współczesnymi ojcami staje wiele nowych wyzwań. Od ich ""sukcesu"" zależy w dużej mierze sukces ich dzieci i całego społeczeństwa. W ramach projektu planowane są warsztaty dotyczące komunikacji, emocji, relacji z córkami, wspólnego hobby (warsztaty stolarskie, muzyczne, opowiadania baśni lub inne dla ojców z dziećmi) oraz cykliczne spotkania w Ojcowskim Kręgu Mocy, w sumie około 60h zajęć w grupach 12 – 15 osób."

5. BEZPŁATNE WARSZTATY Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH NA BEMOWIE
Projekt zakłada trzy kursy tańca towarzyskiego dla osób dorosłych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 60 minut w godzinach popołudniowych. Kurs będzie trwał przez cztery miesiące. Mieszkańcy będą mogli korzystać z zajęć nieodpłatnie. Osoba prowadząca powinna mieć doświadczenie w pracy z grupami mieszkańców i posiadać papier uprawniający do nauki tańca. Spotkania zwieńczy potańcówka z profesjonalnym DJ dla wszystkich mieszkańców Bemowa.

6. CYKL OTWARTYCH WARSZTATÓW ŚPIEWACZYCH ZAKOŃCZONYCH KONCERTAMI I POTAŃCÓWKĄ Z NAUKĄ TAŃCA DLA MIESZKAŃCÓW BEMOWA
Projekt zakłada cykl otwartych warsztatów śpiewaczych - z folklorem warszawskim i ze śpiewem tradycyjnym a’capella. Warsztaty uwieńczone będą koncertami i potańcówką dla mieszkańców Bemowa oraz całej Warszawy, z nauką tańca. Warsztaty śpiewu są formą integracyjnych działań wielopokoleniowych, przeznaczonych dla dorosłych w każdym wieku, zaś odbiorcami koncertów i potańcówki (w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) będą także rodziny z dziećmi i osoby z niepełnosprawnościami. Powodzenie projektu zapewniają prężnie działające na Bemowie nieformalne amatorskie grupy śpiewacze - Wrzawa i Grupa Śpiewu Tradycyjnego Osiedla Przyjaźń, których członkowie będą jednymi z uczestników warsztatów, pomocą w koordynacji działań i wykonawcami pieśni na koncertach oraz potańcówkach.
Zakładamy:
● 20 otwarte spotkania warsztatowe z folklorem warszawskim we wtorki w godz. 18:00-20:00 w okresie: marzec 2023 – grudzień 2023. 1 potańcówka grupy Wrzawa dla mieszkańców Bemowa i 2 koncerty, w tym 1 kolędowy.
● 10 otwarte spotkania warsztatowe ze śpiewem tradycyjnym a-capella, w niedziele w godz. 11.00-13.00 w okresie marzec 2023 - grudzień 2023. 1 koncert grupy.

7. TERAPIA RĘKI
Terapia Ręki jest funkcjonalnym podejściem do rozwoju małej motoryki, uwzględniając fizyczny i psychiczny rozwój dziecka. Usprawnianie motoryki małej, czyli zdolności manualnych i precyzyjnych dłoni. Wykorzystując polisensoryczne metody, dostosowane do rozwoju i możliwości dziecka. Wykorzystanie zabaw ruchowych, połączonych z aktwynością plastyczno-techniczną.

8. SENSOCZYTANIE
Wspólne czytanie utworów literackich. Uwrażliwienie na słowo pisane. Tworzenie ilustracji do danego utworu, poprzez wykorzystanie różnorodnych metod plastyczno-technicznych tj. malowanie, ozdabianie, wycinanie, szycie, wyklejanie, wydzieranie. Zachęcanie do czytelnictwa poprzez współtworzenie książek.

9. “POMIGAJMY” - PJM - POLSKI JĘZYK MIGOWY DLA DZIECI Z ELEMENTAMI IMPROWIZACJI TEATRALNEJ
Cykl zakłada 10 spotkań dla dwóch grup wiekowych lub poziomu zaawansowania, dla stałej grupy dzieci w wieku szkolnym, na podstawie zapisów.
Każde zajęcia będą składały się z rozgrzewki w formie krótkich ćwiczeń teatralnych, improwizacyjnych oraz zajęć z podstaw Polskiego Języka Migowego.
Dzieci poznają podstawowe zwroty komunikacyjne i słownictwo: rodzina, kolory, zwierzęta, podstawowe czasowniki, liczby, pogoda, opisywanie osoby, zwroty związane z Bożym Narodzeniem, literowanie. Poznają też kulturę Głuchych i zasady savoir vivre w komunikacji z osobami Głuchymi.
Projekt zakłada nagranie materiałów w postaci filmów instruktażowych w PJM oraz nagranie filmu końcowego z piosenką / wierszem w PJM w wykonaniu dzieci.
Uzasadnienie projektu:
PJM to język oparty na gestach rąk i dłoni oraz mimice, bez użycia głosu.

10. ZAJĘCIA PLASTYCZNE PO ANGIELSKU “UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ” DLA DZIECI i MŁODZIEŻY
Kreatywne warsztaty plastyczne “ART & RELAX” to cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży, których głównym celem jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i kreatywności oraz redukcja stresu.
Dodatkowo zajęcia prowadzone są w języku angielskim, co pozwala na naturalną naukę języka obcego poprzez zanurzenie w nim.
Projekt zakłada cykl 10 spotkań dla trzech grup wiekowych (6-9 lat 10 x 1 h, 10-13 lat 10 x 1 h, 14 lat -18 lat 10 x 1,5 h (jednorazowo 10 uczestników). Uczestnictwo w warsztatach na podstawie zapisów.
Każdy warsztat będzie oparty o inną, oryginalną technikę plastyczną (przykładowe techniki: kolaż, monotypia, komiks, ebru), dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać różnorodne formy twórczej ekspresji. Celem warsztatów nie jest doskonalenie konkretnej techniki plastycznej, ale przede wszystkim rozwijanie kreatywności i wrażliwości. Poziom angielskiego będzie dostosowany do umiejętności i wieku uczestników.
Dodatkowo zajęcia pozwolą uczestnikom na redukcję stresu oraz rozwój ich zdolności empatii i autoprezentacji oraz języka angielskiego.

11. WARSZTATY WZMACNIAJĄCE DLA KOBIET 40+
Projekt zakłada cykliczne spotkania dla kobiet w warsztatowej formie. Celem warsztatów jest nauczenie praktycznych zachowań, które ułatwią kobietom funkcjonowanie w sytuacjach codziennych oraz kryzysowych. Główną tematyką warsztatów będzie: 1) skuteczne komunikowanie się, 2) asertywność w kontaktach międzyludzkich, 3) metody radzenia sobie ze stresem i relaksacja 4) budowanie i wzmacnianie relacji romantycznych, 5) wdrażanie zmian życiowych, 6) twórczość w życiu kobiety. Na każde zagadnienie będą poświęcone dwa spotkania, jedno na poziomie podstawowych, drugie pogłębiające temat. Ta rozpiętość tematyczna da kobietą możliwość wyboru obszarów, które chcą w sobie rozwijać. Warsztaty będą prowadzone przez trenera/trenerkę doświadczoną w rozwoju kobiet. Nadrzędnym celem jest wzmacnianie kobiet 40+, odkrywanie ich wartości oraz zasilanie w kobiecą moc. Ważnym elementem projektu jest sieciowanie się kobiet, czyli możliwość nawiązywania relacji między kobietami i kontynuowania poza spotkaniami. Spotkania kobiet będą odbywały się raz w miesiącu po 2 godziny – łączna liczba godzin 24. Zajęcia są przewidziane dla maksymalnie 12 uczestniczek, możliwość wzięcia udziału w całym cyklu lub poszczególnych warsztatach – preferowana stacjonarna forma spotkań.

12. KOBIETA, TO JA! WARSZTATY SAMOROZWOJU DLA KOBIET
W trakcie zajęć z profesjonalnym coachem kobiety zagłębiają się w siebie, odkrywają swoje talenty mocne strony. Uczą się, w jaki sposób się rozwijać, jak odkrywać swoje pasje, codziennie stawać się coraz lepszą, pełną pasji i życia kobietą. We współczesnym świecie brakuje takiego miejsca, czasu, który panie mogłyby poświęcić tylko dla siebie. Cierpliwa praca nad sobą i swoimi trudnościami pozwala wydobyć to, czego kobiety często nie widzą z powodu natłoku domowych zajęć . Nierzadko są zaskoczone tym jak wiele juz osiągnęły i jak daleko zaszły, mimo różnych okoliczności ich życia. Zajęcia z pewnością pozwolą kobietom na poprawę swojej samooceny oraz podniosą wiarę w siebie. Każde spotkanie kończy się warsztatem rękodzielniczym, w trakcie którego kobiety tworzą jedyne w swoim rodzaju projekty artystyczne, DIY, kosmetyki, itp. Możliwość prowadzenia zajęć on line i dostarczenia paczek z materiałami do uczestników

13. DUŻE DZIECI - KREATYWNE WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
Proponowany projekt ma na celu wspomaganie umiejętności manualnych i kreatywnego myślenia u osób dorosłych. Każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, które warto w sobie pielęgnować niezależnie od wieku. Uczestnicy będą wykonywali ciekawe projekty artystyczne oraz doświadczenia, przenosząc się w świat wyobraźni i zabaw. Dzięki udziałowi w warsztatach poprawią swoją pracę mózgu, co przekłada się na wpadanie na lepsze pomysły i odnajdywanie się w świecie, nawiązywanie lepszych relacji.
W każdym z warsztatów może uczestniczyć maksymalnie 12-ro uczestników. Z warsztatów mogą korzystać mieszkańcy Bemowa nieodpłatnie. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy. Możliwość prowadzenia zajęć on line i dostarczenia paczek z materiałami do uczestników.

14. CYKL WARSZTATÓW „NAUKA JEST FAJNA– NAUKOWE ZAJĘCIA KREATYWNE Z ELEMENTAMI TECHNIK ZABAWY UMYSŁOWEJ"
Proponowany projekt ma na celu wspomaganie nauki i kreatywnego myślenia.
Dzieci w nieszablonowy sposób zdobywają informacje z zakresu nauki, kultury i sztuki oraz poznają wiedzę o otaczającym je świecie, wykonując efektowne doświadczenia chemiczne. Dzieci na zajęciach pracują samodzielnie lub w parach, dzięki czemu uczą się współpracy i pracy w grupie. Dzięki wykorzystaniu zabaw umysłowych poprawiają swoją kreatywność i pracę mózgu, co przekłada się na wpadanie na lepsze pomysły i odnajdywanie się w świecie. Na zajęciach wykorzystane będą elementy arteterapii oraz terapii zajęciowej, które pozytywne wpływają na funkcjonowanie dzieci. Zajęcia to połączenia nauki i dobrej zabawy, dzięki czemu bardzo podobają się dzieciom.
W każdym z warsztatów może uczestniczyć maksymalnie 12-ro dzieci. Z warsztatów mogą korzystać mieszkańcy Bemowa nieodpłatnie. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy. Możliwość prowadzenia zajęć on line i dostarczenia paczek z materiałami do uczestników.

15. MAMY CZAS. RODZINNE WARSZTATY BLISKOŚCI - PIKINIKI.
Formuła zawierająca w sobie realizację 2 pikników zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, co da możliwość uczestnictwa jednocześnie całym rodzinom, co korzystnie wpływa na system rodzinny, a także poszerza jednostkową i zbiorową wiedzę. Pikniki mają na celu zaszczepienie w uczestnikach chęci bycia w zgodzie ze sobą, potrzeby polubienia samych siebie, przy jednoczesnym otwarciu się na nowe doświadczenia związane z kulturą i sztuką. Pikniki będą prowadzone przez doświadczonego animatora kultury i kulturoznawcę wspomagającego naukę nieszablonowego i kreatywnego myślenia. Podczas pikniku będą atrakcje dla dzieci, animacje i wspólne gry z rodzicami.

16. OTWÓRZ OCZY
Warsztaty rozwojowe dla rodziców chcących zoptymalizować swoje relacje z dziećmi i samym sobą, przy zastosowaniu różnego rodzaju technik coachingowych, zabaw i ćwiczeń, rozmów w kręgu, technik intencyjnych oraz uwalniania emocji.
Projekt o charakterze warsztatowym angażujący uczestników do pracy nad rozwojem kompetencji rodzicielskich bazującym na dogłębnym poznaniu samego siebie i zaprzyjaźnieniu się ze sobą.
Warsztaty dedykowane rodzicom w każdym wieku, pragnącym poznać bliżej samych siebie, w konsekwencji czego zacieśnić, zrozumieć, pogłębić relację z własnym dzieckiem. Praca oparta na technikach coachingowych oraz na coachingu w piaskownicy (praca z wykorzystaniem naczynia, piasku oraz figurek).
Zajęcia odbywające się raz w tygodniu (1,5 h) dają czas, między sesjami, na przemyślenie, ułożenie i przetrawienie tematu, a jednocześnie utrzymują uczestników w procesie zachodzących zmian i dążenia do osiągania własnych celów.

17. W KRAINIE EMOCJI. WARSZTATY DLA DZIECI
Spotkania traktujące o tym czym w ogóle są emocje, jakie emocje znamy i jak sobie z nimi radzimy. Zajęcia warsztatowe wykorzystujące różnorodne techniki coachingowe, plastyczne, teatralne i ruchowo – przestrzenne.
Godzinne zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 10 lat o bardzo ważnej tematyce – emocjach.
Za pomocą kredki, farb, plasteliny, zwykłych białych kartek przyjrzymy się emocjom, sprawdzimy czy wszystkie są nam potrzebne i jakie dają korzyści/niosą straty.
Wykorzystując literaturę związaną z tą tematyką porozmawiamy o tym, co nas złości a co cieszy i jak rozpoznać emocje u innych.

18. EDUKACJA FINANSOWA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - BIZNES I ZARZĄDZANIE
Realizacja warsztatów ""Edukacja finansowa dla młodzieży i dorosłych - biznes i zarządzanie"". Warsztaty z zakresu:
1. Praca nad budżetem domowym, nauka oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.
2. Informacja o możliwościach i miejscach rozwijania swoich kompetencji z zakresu finansów i zarządzania.
3. Wsparcie w założeniu pierwszego biznesu - możliwości.
4. Plusy i minusy prowadzenia własnego biznesu.

19. KĄPIEL LEŚNA W LESIE BEMOWSKIM
Kąpiel leśna czyli shinrin – yoku, to praktyka, która pomaga zanurzyć się w
atmosferze lasu wszystkimi zmysłami, aby polepszyć samopoczucie oraz czerpać korzyści dla zdrowia. Jest to technika terapeutyczna wywodząca się z Japonii. Kąpiel leśna polega na byciu „tu i teraz”, niespiesznym spacerze w środowisku leśnym- jego odkrywanie i doświadczanie. Jest to aktywność, którą można praktykować bez względu na pogodę, dlatego spotkania będą się odbywały dwa razy w miesiącu przez cały rok.

20. KONCERTY AKUSTYCZNE W HAMAKACH
5 koncertów akustycznych w hamakach mających na celu zredukowanie wysokiego poziomu stresu związanego z życiem prywatnym, jak również zawodowym oraz zmniejszenie tzw. deficytu natury czyli braku wystarczającego kontaktu z naturą. Hamaki rozwieszone pomiędzy drzewami, dające poczucie oderwania się od ziemi, ale jednocześnie dające bezpośredni kontakt z przyrodą, pozwalają stworzyć idealne warunki do kontemplacji nie tylko natury, ale też muzyki. Na zajęciach
będzie obecny animator, który wprowadzi uczestników w odpowiednią narrację, zapewni wsparcie w zakresie technik relaksacyjnych oraz aktywności manualnych mających na celu połączenie przyrody z muzyką z wykorzystaniem materiałów papierniczych. Koncerty dwugodzinne będą się odbywały w Lesie Bemowskim (52°15'57.4""N 20°52'42.2""E ) lub w Parku Górczewska raz w miesiącu od kwietnia do października włącznie. Instrumenty m.in. harfa, wiolonczela, gitara, skrzypce – jeden na każde spotkanie.

21. WISZĄCE CHOINKI ZERO WASTE
Dwa warsztaty dla różnych grup wiekowych polegające na wykonaniu
wiszących choinek z patyczków i sznurka, przystrojonych ozdobami z materiałów z drugiego obiegu – kartonów, kartek, resztek ubrań, itp. jak również z elementów naturalnych takich jak patyki, szyszki czy owoce. Taka choinka z pewnością będzie się dobrze prezentować na ścianie. Jest to świetna alternatywa dla choinki naturalnej, bo zrobiona w większości z materiałów, które można znaleźć w domu lub lesie czy parku.

22. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI
Projekt zakłada prowadzenie cotygodniowych zajęć z języka angielskiego dla Bemowskich rodzin z dziećmi przy udziale lektora w okresie od marca do listopada 2023. To nowatorska formuła – 75 minutowa lekcja rozpoczyna się częścią dla dzieci(20-30 min), po której następuje część dla opiekunów. Wprowadzenie elementów Business English, Marketing English, Financial English oraz gramatyki angielskiej w formie ćwiczeniowej nadzorowanej przez prowadzącego (stacjonarnie lub w postaci webinarium, spotkań online) pomaga podnieść poziom znajomości języka oraz przełamać bariery i nabrać płynności w wypowiedziach.
Dzieci uczą się przez gry interaktywne, piosenki, czytanie książek, zabawy ruchowe oraz przez naśladowanie rodziców.
Dorośli korzystają ze światowych platform internetowych, które dają dostęp materiałów omawiających najświeższe wydarzenia w Polsce i na świecie. Grupa jest otwarta, nabór ogłaszany jest w mediach społecznościowych.

23. BAŚNIOWE WARSZTATY
Uczestnicy 8 warsztatów zdobędą podstawy wiedzy z kompozycji obrazu oraz sztukę łączenia barw. Ponadto stworzą oryginalne przedmioty: ""Baśniowy obraz z fakturą"" oraz "" Zegar ukryty w obrazie"". Stworzone przedmioty nadadzą wnętrzom niepowtarzalny charakter lub mogą stać się wyjątkowym prezentem dla bliskich osób. Obydwa warsztaty bazują na przedmiotach z recyklingu min.: guziki , koronki, kaszę , nitki, skrawki materiałów, koraliki itd oraz: farby, szablony, woski, pasty strukturalne, dekory.

24. WYMIANA KSIĄŻEK
Mieszkańcy przynoszą przeczytane ksążki i wymieniają na inne. Raz na kwartał odbywa się duża wymiana książek z zaangażowaniem wolontariuszy ze szkół podstawowych. Dla najmłodszych animacje.

25. BEMOWSKI KLUB KSIĄŻKI
Książki rozwijają wyobraźnię i pozwalają przeżywać różnorakie emocje, powiększają także zasób słownictwa i wiedzę ogólną. Pomimo tego, czytelnictwo nie jest najchętniej wybieraną rozrywką. Spotkania i dyskusje o książkach są doskonałą okazją do poznania innych ludzi i zainspirowania się różnorodną literaturą. Celem spotkań, dyskusji, warsztatów i spotkań autorskich będzie promocja czytelnictwa, poszerzanie wiedzy o literaturze, a także integracja mieszkańców.
Projekt będzie obejmował:
- comiesięczne spotkania klubu książki oraz jego promocję
- spotkania z autorami książek,
- wykłady o literaturze organizowane
- warsztaty książkowe/czytelnicze organizowane

26. POZA KANONEM
Spotkania czytelnicze dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat
Cykl spotkań ze współczesnymi pisarzami, pisarkami, ilustratorami. Cykliczne spotkania młodych ludzi ze współczesnymi twórcami pozwolą na bezpośredni kontakt czytelnik-autor. Sprawią, że dziecko przeżyje, doświadczy spotkania z osobą, która stoi za fikcyjnym światem wykreowanym na kartach książki. Ten pozytywny bodziec wpłynie na poziom i jakość czytelnictwa. Forma spotkania może mieć różny charakter: wywiad, warsztaty,mini-wykład. Uatrakcyjnieniem tej formuły spotkań będzie konkurs dla uczniów na recenzję współczesnej książki. W planach przewidziano cykl 7 spotkań.

27. KINO PLENEROWE
Kino plenerowe i pokazy filmów w MAL-ach na Bemowiei w plenerze. Pokaz 15 filmów w tym minimum trzy w plenerze.

28. WARSZTATY SZYCIA NA MASZYNIE
Cykl warsztatów, na których uczestnicy będą mogli nauczyć się szyć od samych podstaw do średnio zaawansowanych projektów. Założeniem warsztatu jest powstanie samodzielnej grupy która będzie mogła spotykać się ze sobą i po pewnym czasie uczyć się od siebie nawzajem jak i uczyć nowe osoby. W projekcie powinny powstać 2 grupy po 8 osób. Warsztaty dla każdej grupy trwać będą 20h. Warsztaty obejmują też spotkanie z projektantem mody. Zakupione powinny zostać maszyny overlock, z których po zakończeniu projektu grupy będą mogły korzystać. Warsztaty powinny być prowadzone w duchu zero waste - nie kupujemy gotowych materiałów, przerabiamy ubrania. Każdy z uczestników (w miarę możliwości) przynosi materiały, którymi może się podzielić z grupą.

29. PRACOWNIA POD SOSNĄ – CZYLI SĄSIEDZKIE TWORZENIE NA BEMOWIE
W założeniu warsztaty mają mieć charakter plenerowy, kilku godzinny w formie spotkań w plenerze. Pozwoli to na uczestnictwo w nich większej grupy sąsiadów.
Każdy warsztat będzie tak przygotowany, że uczestniczyć w nim będą mogły osoby dorosłe jak i przygotowane zostaną stanowiska do działań dziecięcych. 0-100 lat☺
OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada stworzenie cyklu warsztatów otwartych plenerowych w otoczeniu szumiącego lasu skierowanego do sąsiadów z Bemowa
Wspólne tworzenie jak już pokazały inne nasze działania szalenie integruje, pozwala spotkać się, poznać, porozmawiać. Planuje się aby na każde z wydarzeń przygotować wspólnie stół z lemoniadą, poczęstunkiem, włączyć w te działania lokalne drużyny harcerskie. Jedyny warsztat z ograniczoną ilością miejsc i zapisami – to wiklina ze względu na skomplikowanie procesu i określoną ilość materiałów. Pozostałe wydarzenia będą mieć formę otwartą.

30. MINDFULNESS NA BEMOWIE
Mindfulness czyli po polsku uważność to fenomen naszych czasów. Prozdrowotne programy oparte na rozwijaniu uważności zyskują coraz więcej zwolenników. Dlaczego? Praktykowanie uważności dobroczynnie wpływa na każdy poziom ludzkiego doświadczenia- od fizycznego przez emocjonalny po psychiczny. Ilość badań naukowych dokumentujących wpływ praktyki uważności na funkcjonowanie człowieka wzrasta z każdym rokiem jasno pokazując możliwości samoregulacyjne naszego umysłu. Projekt Mindfulness na Bemowie zakłada zorganizowanie regularnych zajęć mindfulness .prowadzonych przez certyfikowanego trenera MBS. Ich celem jest przekazanie wiedzy o uważności, praktyka ćwiczeń oraz zainspirowanie uczestników do działań wzmacniających uważność w codziennym życiu. Przykładowe tematy spotkań: co to jest uważność, uważny ruch, radzenie sobie ze stresującymi myślami i emocjami, uważna komunikacj

31. SZKOLENIA DLA EDUKATORÓW POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA RODZIN Z DZIEĆMI
W ramach modułu odbędą się szkolenia dla edukatorów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, animatorów, psychologów i specjalistów pokrewnych kierunków. Będą to szkolenia np. z metody Bati Strauss, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, prowadzenia zajęć sensorycznych, umuzykalniających, ruchowych itp. Uczestnicy po odbyciu szkolenia przeprowadzą zajęcia dla rodzin z dziećmi związane z tematyką kursu, co stworzy bezpłatny cykl wydarzeń rozwojowych i edukacyjnych w Dwóch Jelonkach dla najmłodszych i ich rodzin.
Zajęcia będą miały na celu budowanie pozytywnej relacji z rodzicem/opiekunem, budowanie relacji i integracji młodych mam, które mogę być dla siebie wsparciem w początkach macierzyństwa, dzielić się problemami i radościami. Są inspiracją pokazującą jak bawić się ze swoim dzieckiem oraz tworzą możliwość spotkania innych dzieci.

32. NATURA MIEJSCEM PRZYGÓD
Zorganizowane, cykliczne spotkania dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym z edukatorami połączone ze spacerami po Lesie Bemowskim. Spotkania prowadzone będą w formie aktywnej mającej na celu zaciekawienie dzieci rodzimą przyrodą, propagowanie spędzania czasu w lesie o każdej porze roku. Każde spotkanie będzie składało się z czasu zorganizowanego, prowadzonego przez edukatora, w tym kręgu oraz czasu na swobodne zabawy dzieci. Spacery będą odbywały się w każdej porze roku.
Przykładowe tematy spotkań: muzyka lasu; leśny teatr; budowanie szałasów; rośliny jadalne i trujące; ślady i tropy zwierząt; naturalni artyści; ptaki w naszym lesie; gry i zabawy w terenie, naturalne ścieżki sensoryczne; i inne. Spotkania będą trwały od 2 do 4 godzin w zależności od tematu. Łącznie w projekcie założono 2 cykle, po 7 spotkań czyli około 14 spotkań (w tym spotkania wprowadzające do cyklu, które mogą odbyć się on-line).

33. SPOTKANIA Z TEATREM KAMISHIBAI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI
8 spotkań z japońskim Teatrem Kamishibai dla dwóch różnych grup wiekowych – łącznie 16 spotkań. Każde spotkanie to wprowadzenie w magiczny świat teatru kamishibai. Kamishibai, to tradycyjna japońska sztuka opowiadania, z wielowiekową tradycją. Podstawowym elementem jest drewniana skrzynka butai, mająca formę rozkładanego teatrzyku. Wewnątrz umieszczone są karty z ilustracjami. Każda karta to kolejny fragment opowieści. Osoba prowadząca przekłada kolejne ilustracje kontynuując jednocześnie narrację. Na spotkaniach większości opowieści będzie towarzyszyła muzyka i śpiew. Po teatrzyku odbędą się warsztaty twórcze.

34. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA - 2 PIKNIKI SĄSIEDZKIE
Realizacja 2 pikników zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, co przyczyni się do wspólnego aktywnego spędzenia czasu całej rodziny. Piknik ma na celu zaszczepienie w uczestnikach chęci spędzania czasu na wolnym powietrzu. Podczas pikniku będą atrakcje dla dzieci, wspólne gry z rodzicami i konkursy z nagrodami, poczęstunek.

35. CHÓR MAM NA BEMOWIE
Chór Mam, to cotygodniowe, otwarte warsztaty śpiewacze dla mam dzieci do 3 lat. Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalną dyrygentkę. Mamy rozwiną swoje umiejętności wokalne, poznając repertuar krótkich utworów na chór żeński (niektóre we własnych aranżacjach) oraz społeczne przez uczestnictwo w grupie oraz występy na forum dzielnicy. Dzieci podczas zajęć eksponowane są na muzykę na żywo, co pozytywnie wpływa na ich rozwój, nawiązują też pierwsze relacje w gronie rówieśników. W zajęciach ""na żywo"" jednocześnie może brać udział do 15 mam wraz z dziećmi, z możliwością uczestnictwa on-line bez limitu. Jeśli nie będzie możliwości organizacji zajęć stacjonarnych, próby będą odbywały się on-line bez limitu uczestniczek.


BUDŻET PROJEKTU
Łączny koszt realizacji projektu wynosi:438 760,00 zł

Podział budżetu projektu w podziale na warsztaty wraz z opisem co zawiera budżet:

1. Jeden instruktor x 25 zajęć x 3 godziny x 200 zł brutto = 15 000 zł brutto - napoje i przekąski dla uczestników zajęć = 900 zł brutto - 2 x projekt materiałów promocyjnych (plakat na nabór na zajęcia) 1000 zł brutto wydruk materiałów promocyjnych na nabór oraz podsumowanie projektu = 100 zł
BUDŻET: 17 000,00 zł

2. Cykl 7 spotkań
Budżet 6000 zł
grupy 10-12 osobowe
BUDŻET: 6 000,00 zł

3. Osiem warsztatów x 1000 zł (koszty poszczególnych mogą się różnić ze względu na różne stawki prowadzących i koszty materiałów)
BUDŻET: 8 000,00 zł

4. 60h x 160 zl =9600 – wynagrodzenie trenera
2400 zł – materiały i poczęstunek w czasie całodniowych warsztatach
3000 zł brutto – koordynacja warsztatów
BUDŻET: 15 000,00 zł

5. Wynagrodzenie instruktora:1 instruktor x 48 godzin x 200zł = 9 600,00 zł brutto
promocja: ulotki wydruk + projekt 600zł+ kolportaż 1100 zł= 1700zł brutto
potańcówka: DJ 1400zł+ oświetlenie 1000zł+ medyk 250zł+zaiks 500zł+ochrona 650zł+ sprzątanie 200zł+ochrona bhp 500zł+sala 2500zł= 7000zł
BUDŻET: 18 300,00 zł

6. Jeden instruktor akordeonista 40 godziny x 225 zł = 9 000,00 zł brutto
1 instruktor śpiewu 20 godzin x 200 zł = 4000,00 zł brutto
3 koncerty, 1 potańcówka
wynagrodzenie dla muzyków (koncerty) = 7000 x 3 = 21 000,00 zł
wynagrodzenie dla muzyków i wodzireja (potańcówka) = 5 000,00 zł
BUDŻET: 39 000,00 zł

7. I grupa: 5 000 zł
II grupa: 5 000 zł
w tym w każdej grupie
1 instruktor x 20 godzin x 250 zł = 5 000 zł brutto
materiały: nakładki, nożyczki, układanki lewopółkulowe, materiały plastyczne, sprzęt rehabilitacyjny tj. piłki, wałki, gumy = 2500 zł brutto
BUDŻET: 12 500,00 zł

8. Jeden instruktor x 20 godzin x 250 zł = 5 000,00 zł brutto
materiały: drukarka, laminarka, bindownica, maszyna tłocząco-wycinająca, materiały plastyczne, chusta animacyjna= 2500,00 zł brutto
BUDŻET: 7 500,00 zł"

9. Wynagrodzenie instruktora 2 x 15 h x 260 zł brutto =7 800,00 zł brutto
- filmiki instruktażowe / pokaz 10 x 250 zł butto = 2,500 zł
BUDŻET: 10 300,00 zł

10. - materiały 30 spotkań x 100 zł = 3,000 zł brutto
- koszt instruktora 260 h brutto (total) x 35 h = 9,100 zł brutto
BUDŻET: 12 100,00 zł

11. 24 godziny x 250 zł/h eksperta = 6000 zł brutto
12 godzin x 100 zł/h koordynatora = 1200 zł brutto
1200 zł na promocję/ rok
600 zł na poczęstunek/ rok
1000 zł na materiały (mazaki, kartki, wydruki, opracowania, tj. podsumowania warsztatów)
BUDŻET: 10 000,00 zł

12. Dwóch instruktorów x 200 zł/h x 2h x 8 spotkań= 6 400,00
Materiały potrzebne na zajęcia, np. farby, flamastry, kartki, kleje, serwetki, pędzle, inne materiały kreatywne
3600,00 brutto na zakup materiałów, certyfikatów dla uczestników
BUDŻET: 10 000,00 zł

13. Jeden instruktor x 6h x 200 zł/h = 1200
Materiały potrzebne na zajęcia, np. farby, flamastry, kartki, materiały do eksperymentów, materiały kreatywne
4800 zł brutto na zakup materiałów, certyfikatów dla uczestników,promocja i inne
BUDŻET: 6 000,00 zł

14. Jeden instruktor x 18 spotkań x 200 zł/h x 2h = 7200zł brutto
Materiały potrzebne na zajęcia, np. farby, flamastry, kartki, materiały do eksperymentów, lupy i inne materiały kreatywne
6300 zł brutto na zakup materiałów, certyfikatów dla uczestników i inne
BUDŻET: 13 500,00 zł

15. dwa pikniki
koszt: 5000 zł w tym (animator + koszty materiałów).
BUDŻET: 10 000,00 zł

16. Koszt: 4000 zł (instruktor + koszty materiałów)
cykl 7 spotkań warsztatowych po 1,5 h
BUDŻET: 4 000,00 zł

17. Koszty: 1500 zł (instruktor + koszty materiałów)
cykl 4 spotkań
BUDŻET: 1 500,00 zł

18. 15 warsztatów po 2 godziny-1000,00 zł - 1 warsztat (wynagrodzenie specjalisty -prowadzącego, marteriały), 1000,00 zł -promocja, 5 000,00 -koordynacja projektu)
BUDŻET: 21 000,00 zł

19. Wynagrodzenie – 8 wyjść x 4h x 100 zł = 6 400 zł
Materiały – 1 000 zł
BUDŻET: 7 400,00 zł

20. CZAS TRWANIA: 2 h
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW PODCZAS koncertu – 10. Koszt 1 koncertu 900,00 zł plus koszt materiałów (500,00 zł)
BUDŻET: 5 000,00 zł

21. Wynagrodzenie – 2h x 2 x 240 = 960 zł
Materiały – 400 zł
BUDŻET: 1 360,00 zł

22. Wynagrodzenie dla instruktora/instruktorki prowadzącej zajęcia z nauki angielskiego dla mam z dziećmi – 42 zajęć x 200 zł/1 h x 1,25h (75 min) BUDŻET: 10 500,00 zł

23. Koszt organizacji 1 warsztatu 2h: 500,00 zł, plus 3 000,00 zł koszt materiałów.
BUDŻET: 7 000,00 zł

24. 3 spotkania (koszt materiałów, poczestunek, koszt animatorów dla dzieci, nagrody w konkursach).
BUDŻET: 5 000,00 zł

25. 4 spotkania z autorami - 4000,00 zł w tym wynagrodzenie dla autora plus koordynacja
BUDŻET: 14 000,00 zł

26. 1 spotkanie - koszt 3 200,00 zł (wynagrodzenia dla autora plus koszt promocji)
BUDŻET: 22 400,00 zł

27. 15 filmów x 1000 zł licencja plus ZAIK 2000,00 zł, zakup popcornu, leżaków -2 000,00 zł.
BUDŻET: 20 000,00 zł

28. 1 grupa - 20 h x 300,00 zł = 6 000,00 zł
Konserwacja maszyn - 1600,00zł
1000,00 zł pokaz i nagroda za najlepiej uszytą rzecz.
BUDŻET: 14 600,00 zł

29.Makrama
INSTRUKTORZY:
2 instruktorów x 5 godziny x 150 zł = 1500zł brutto
MATERIAŁY: Sznurki w kolorach pastelowych , Koraliki, Grzebienie, Nożyczki -SUMA: 1500zł Ceramika
2 instruktorów x 5 godziny x 150 zł = 1500zł brutto
MATERIAŁY: Sznurki w kolorach pastelowych , Koraliki, Grzebienie, Nożyczki
SUMA: 1500zł
MATERIAŁY: Glina 50kg, Angoby, Wykałaczki, szpatułki itd. -SUMA: 1200zł
WYPAŁY: 2 wypały wraz z obsługą pieca – 600zł
3 SITODRUK
2 instruktorów x 10 godziny x 150 zł = 3000zł brutto (5 godzin trwa warsztat, 2 przygotowań
3 przygotowań sit i materiałów wyjściowych do warsztatu)
1 grafik – przygotowanie elementów graficznych do wzorów – 500zł
MATERIAŁY: Torby bawełniane ok. 150 szt, Farby malarskie, Grzebienie
Nożyczki SUMA: 1500zł
1 LISTOPADA BEZ PLASTIKU -2 instruktorów x 5 godziny x 150 zł = 1500zł brutto
Wynajem Sali w szkole – 75*6h = 450zł . MATERIAŁY (duża część materiałów pochodzić będzie z ogrodów i lasu): Kwiaty suszone, Druty, Skatory, Gąbki florystyczne, Dodatkowe elementy florystyczne SUMA: 2000zł
5 WIKLINA : 3 instruktorów x 6 godziny x 150 zł = 2700zł brutto (godzina przygotowania wikliny poza warsztatem)
MATERIAŁY: Wiklina SUMA: 1500zł
Dodatkowe koszty: Obsługa graficzna całego cyklu – wymyślenie 1 projektu plakatu i potem opracowanie każdego do kolejnych działań w oparciu o schemat: 500zł
Wydruki materiałów promocyjnych – 500zł
BUDŻET: 22 100,00 zł

30. 1 instruktor x 40 godzin x 155 zł = 6 200,00 zł brutto
1 instruktor x 4 godzin x 500 zł=2000 zł brutto
materiały dydaktyczne+ promocja: 2.000,00 zł
Koordynacja projektu: 1 500,00 zł
BUDŻET: 11 700,00 zł

31. Koordynacja: 8 000 zł, koszt szkoleń: 12 000 zł, materiały (na szkolenia i na zajęcia): 5 000 zł
BUDŻET: 20 000,00 zł

32. Koordynacja: 3 500 zł, Prowadzenie spotkań: 300 zł x 2 prowadzące x 14 = 8 400 zł, Materiały: 3 100 zł
BUDŻET: 15 000,00 zł
"
33. Proszę też o dokładniejszą rozpiskę budżetu, czyli podział na konkretne koszty, np.
Koordynacja: 3000 zł, wynagrodzenia: 180 zł x 2 prowadzących x 16 = 5760 zł materiały: 1 240 zł
BUDŻET: 10 000,00 zł

34. 1 piknik (animatorzy, poczęstunek, materiały, promocja) koszt: 5000 zł.
BUDŻET: 10 000,00 zł

35. instruktorka/dyrygentka: 16 640 zł, koordynacja projektu: 3000,00 zł
BUDŻET: 21 100,00 złProjektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych – każdy znajdzie coś dla siebie – dzieci w różnym wieku, młode mamy i ojcowie, całe rodziny, młodzież, dorośli, seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami.
Działania proponowane w projekcie są różnorodne i mają na celu przygotowanie kompleksowej, i bogatej oferty kulturalnej.

Proponowane warsztaty i działania mają na celu SPOTKANIE – spotkanie z innymi, z samym sobą, ze swoim dzieckiem, partnerem, sąsiadem, czy innym mieszkańcem. Ważnym celem jest integracja mieszkańców, poczucie bycia we wspólnocie.

Wartością projektu są również walory edukacyjne – na każdym etapie rozwoju, rozwój przez całe życie. Mieszkańcy mogą spróbować czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty, spędzić czas w ciekawy sposób. Dzięki uczestnictwie w zajęciach podniosą także swoje kwalifikacje, będą mieli możliwość namysłu nad sobą, światem, byciem uważnym na to co nas spotyka i otacza.

Istotnym elementem projektu jest również poznawanie historii swojej małej ojczyzny, pielęgnowanie jej i przekazywanie innym. Kontakt z kulturą i udział w zajęciach z profesjonalistami.
Osoby w nowej dla siebie sytuacji życiowej (m.in. młode mamy i ojcowie, osoby dorosłe wkraczające w dojrzałość) otrzymają wsparcie, zostaną wysłuchane, spotkają mieszkańców w podobnej sytuacji, mogących mieć podobne trudności, radości, przeżycia. W codziennym życiu często brakuje czasu i okoliczności w których można by swobodnie porozmawiać o tym co się czuje, myśli i o tym, co po prostu wydarza się w naszym życiu.

Niektóre działania skierowane są do całych rodzin, co pomoże pogłębić relacje w rodzinie, wzmocnić i zacieśnić więzi.

Ważnym elementem projektu są również działania w przyrodzie i spędzanie czasu w naturze.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys do projektu 1014 (wersja uproszczona, szczegółowy w załączeniu)
1. KURS PODSTAW MONTAŻU FILMOWEGO DLA KAŻDEGO. CYKL WARSZTATÓW DLA GRUPY MIĘDZYPOKOLENIOWEJ - BUDŻET: 17 000,00 zł

2. FLORESKOWE INSPIRACJE Cykl 7 spotkań - BUDŻET: 6 000,00 zł

3. EKO? ZRÓB TO SAM! 8 warsztatów - BUDŻET: 8 000,00 zł

4. TYLKO DLA OJCÓW - BUDŻET: 15 000,00 zł

5. BEZPŁATNE WARSZTATY Z TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH NA BEMOWIE
BUDŻET: 18 300,00 zł

6. CYKL OTWARTYCH WARSZTATÓW ŚPIEWACZYCH ZAKOŃCZONYCH KONCERTAMI I POTAŃCÓWKĄ Z NAUKĄ TAŃCA DLA MIESZKAŃCÓW BEMOWA - BUDŻET: 39 000,00 zł

7. TERAPIA RĘKI; 2 grupy - BUDŻET: 12 500,00 zł

8. SENSOCZYTANIE - BUDŻET: 7 500,00 zł

9. POMIGAJMY” - PJM - POLSKI JĘZYK MIGOWY DLA DZIECI Z ELEMENTAMI IMPROWIZACJI TEATRALNEJ - BUDŻET: 10 300,00 zł

10. ZAJĘCIA PLASTYCZNE PO ANGIELSKU “UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ” DLA DZIECI i MŁODZIEŻY - BUDŻET: 12 100,00 zł

11. WARSZTATY WZMACNIAJĄCE DLA KOBIET 40+ BUDŻET: 10 000,00 zł

12. KOBIETA, TO JA! WARSZTATY SAMOROZWOJU DLA KOBIET - BUDŻET: 10 000,00 zł

13. DUŻE DZIECI - KREATYWNE WARSZTATY DLA DOROSŁYCH - BUDŻET: 6 000,00 zł

14. CYKL WARSZTATÓW „NAUKA JEST FAJNA– NAUKOWE ZAJĘCIA KREATYWNE Z ELEMENTAMI TECHNIK ZABAWY UMYSŁOWEJ" - BUDŻET: 13 500,00 zł

15. MAMY CZAS. RODZINNE WARSZTATY BLISKOŚCI – 2 PIKNIKI - BUDŻET: 10 000,00 zł

16. OTWÓRZ OCZY - cykl 7 spotkań warsztatowych po 1,5 h - BUDŻET: 4 000,00 zł

17. W KRAINIE EMOCJI. WARSZTATY DLA DZIECI - 4 spotkania - BUDŻET: 1 500,00 zł

18. EDUKACJA FINANSOWA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH - BIZNES I ZARZĄDZANIE15 warsztatów BUDŻET: 21 000,00 zł

19. KĄPIEL LEŚNA W LESIE BEMOWSKIM - BUDŻET: 7 400,00 zł

20. KONCERTY AKUSTYCZNE W HAMAKACH 9 koncertów - BUDŻET: 5 000,00 zł

21. WISZĄCE CHOINKI ZERO WASTE BUDŻET: 1 360,00 zł

22. NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA RODZICÓW Z MAŁYMI DZIEĆMI - 42 zajęcia
BUDŻET: 10 500,00 zł

23. BAŚNIOWE WARSZTATY - 8 koncertów BUDŻET: 7 000,00 zł

24. WYMIANA KSIĄŻEK - 3 spotkania BUDŻET: 5 000,00 zł

25. BEMOWSKI KLUB KSIĄŻKI - 4 spotkania BUDŻET: 14 000,00 zł

26. POZA KANONEM 7 spotkań BUDŻET: 22 400,00 zł

27. KINO PLENEROWE - 15 BUDŻET: 20 000,00 zł

28. WARSZTATY SZYCIA NA MASZYNIE - 2 grupy BUDŻET: 14 600,00 zł

29. PRACOWNIA POD SOSNĄ – CZYLI SĄSIEDZKIE TWORZENIE NA BEMOWIE
Makrama ,Ceramika,3 SITODRUK, 1 LISTOPADA BEZ PLASTIKU, WIKLINA - BUDŻET: 21 950,00 zł
30. MINDFULNESS NA BEMOWIE - BUDŻET: 11 700,00 zł

31. SZKOLENIA DLA EDUKATORÓW POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA RODZIN Z DZIEĆMI - BUDŻET: 20 000,00 zł

32. NATURA MIEJSCEM PRZYGÓD - BUDŻET: 15 000,00 zł

33. SPOTKANIA Z TEATREM KAMISHIBAI POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI - BUDŻET:
10 000,00 zł

34. JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA - 2 PIKNIKI SĄSIEDZKIE
35. CHÓR MAM NA BEMOWIE - BUDŻET: 21 100,00 zł

BUDŻET PROJEKTU
Łączny koszt realizacji projektu wynosi: 438 710,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
438 760,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Kontakt z kulturą i udział w zajęciach z profesjonalistami, a przede wszystkim integracja mieszkańców, poczucie bycia we wspólnocie. Wartością projektu są walory edukacyjne - na każdym etapie życia. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi podniesienie kwalifikacji, poznanie historii kraju, będzie wsparciem psychologicznym. Niektóre działania skierowane są do całych rodzin, co pomoże pogłębić relacje w rodzinie, wzmocnić i zacieśnić więzi. Ważnym elementem projektu są również działania w przyrodzie i spędzanie czasu w naturze.

Modyfikacje

04.04.2022 09:13
Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo
19.04.2022 12:40
Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo
22.04.2022 10:34
Wydział Kultury dla Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany