Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty

774
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce), a także kaczek krzyżówek i łysek oraz wiewiórek w parkach i pozostałej zieleni Dzielnicy Ochota - w przeciągu pierwszego oraz czwartego kwartału 2023 r. Karmą - zdrową dla wymienionych zwierząt - będzie słonecznik pastewny - czyli pokarm naturalny, wysokoenergetyczny i lubiany przez ptaki, zaś pszenica zostanie zakupiona dla ptactwa wodnego. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Szczęśliwicki, Park im. Zasława Malickiego, Park im. M. Skłodowskiej - Curie (przy Instytucie Onkologicznym), skwer im. Dobrego Maharadży przy ul. Opaczewskiej, Park (fosa) przy ul. Korotyńskiego, skwer im. A. Grotowskiego przy ul. Starynkiewicza, pozostałe tereny zieleni - gdzie ptactwo będą dokarmiać wolontariusze, w tym Park Wielkopolski

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje prowadzenie regularnego zimowego dokarmiania drobnych ptaków (sikory, wróble, mazurki, dzwońce), a także kaczek krzyżówek i łysek oraz wiewiórek w parkach i pozostałej zieleni Dzielnicy Ochota - w przeciągu pierwszego oraz czwartego kwartału 2023 r. Karmą - zdrową dla wymienionych zwierząt - będzie słonecznik pastewny - czyli pokarm naturalny, wysokoenergetyczny i lubiany przez ptaki, zaś pszenica zostanie zakupiona dla ptactwa wodnego. Wykluczone będzie stosowanie w dokarmianiu pieczywa i wszelkich odpadków spożywczych.
Opis projektu
Projekt służy poprawie warunków bytowania ptaków (w tym - owadożernych - np. sikor, wróbla, mazurka i dzwońca), jak również wiewiórek - w okresie zimowym (styczeń - marzec oraz listopad - do połowy grudnia 2023 r.), bytujących w tym czasie licznie we wskazanych parkach i w pozostałej zieleni dzielnicy. Polega na:
- dokonaniu przeglądu technicznego i napraw około 22 karmników, rozmieszczonych w przeszłości w wymienionych parkach Ochoty - w styczniu 2023 r.,
- prowadzeniu regularnego dokarmiania w karmnikach (wyłącznie słonecznikiem - zakupionym ze środków firmy) przez podmiot mający w tym zakresie niezbędne doświadczenie - w taki sposób aby utrzymać ciągłość tego zabiegu, niezbędną w trudnych dla ptactwa warunkach pogodowych zimą,
- umyciu 8 szt. dużych karmników parkowych przed rozpoczęciem dokarmiania (wysypywania ziarna)
- dodatkowym zakupie odpowiedniego ziarna – 1.500 kg słonecznika pastewnego, 150 kg łuskanego - spożywczego, 2.000 kg pszenicy, spożywanej chętnie przez ptactwo wodne - dla wolontariuszy, w tym szkół Ochoty - którzy od lat dokarmiają zimą dzikie ptactwo, także poza parkami wymienionymi w projekcie.
Chleb i wszelkie odpadki spożywcze - ewentualnie umieszczone w karmnikach przez publiczność parkową - będą usuwane przez osobę obsługującą te karmniki.
Karmniki znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, z których miłośnicy ptaków będą mogli je bez trudu obserwować z daleka, bez niepożądanego płoszenia tych zwierząt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W okresie zimowym, w warunkach krótkiego dnia świetlnego i przy niesprzyjającej dla drobnych ptaków pogodzie (np. mgły, oszronienie konarów, opady deszczu i/lub śniegu) – bardzo ważnym jest odpowiednie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej. Środowisko młodych parków Ochoty, w szczególności ich drzewostan - nie zapewnia wystarczającej bazy pokarmowej dla drobnego ptactwa, licznego w parkach dzięki zawieszeniu skrzynek lęgowych. Zimą brakuje tutejszym sikorom ich naturalnego pokarmu - owadów i innych drobnych bezkręgowców. Podczas zimy cierpią także ptaki odżywiające się regularnie nasionami chwastów (np. wróble, mazurki i dzwońce). Brak leszczyny powoduje iż nie zapadające w mieście w sen zimowy wiewiórki - zdane są w omawianym czasie wyłącznie na pomoc człowieka. Wobec powyższego fachowo i regularnie prowadzone zimowe dokarmianie ptaków, zgodnie z założeniami niniejszego projektu - zapewni większą przeżywalność pożytecznych i lubianych przez mieszkańców gatunków, które wiosną zachwycają swoim urokliwym śpiewem. Podkreśla się, że projekt ten będzie stanowił kontynuację poprzednich tego typu - co zapewni utrzymanie w osiągniętego w ubiegłych latach efektu ekologicznego. Ponadto przedstawione działanie poszerzy wiedzę mieszkańców o ptakach zimujących w mieście i ich potrzebach - gdyż najłatwiej można z bliska obserwować te zwierzęta -właśnie w porze zimowej - przy karmnikach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup ziarna dla ptaków do rozdania Mieszkańcom (z uwzględnieniem wzrostu cen)- około 20 000,00 zł
Uzupełnianie karmników parkowych (wraz z zapewnieniem karmy dla ptaków/ narzędzi/materiałów) oraz umycie i drobne naprawy karmników- 15 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywnym skutkiem projektu będzie uzupełnienie zasobów pokarmowych ptaków przebywających w zieleni parkowej.

Modyfikacje

11.04.2022 12:38
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany