Warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży

1211
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Justyna Janik-Kot
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
110 800 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
  • wsparcie psychologiczne
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Warsztaty psychologiczne dotyczą budowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, domu i grupie rówieśniczej. Warsztaty dotykają takich tematów jak: przemoc, uzależnienia od urządzeń elektronicznych, umiejętności społeczne, obniżenie samooceny i depresja.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe zlokalizowane na terenie Ursynowa i/lub inne miejsca wskazane przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warsztaty psychologiczne dotyczą budowania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole, domu i grupie rówieśniczej. Warsztaty dotykają takich tematów jak: przemoc, uzależnienia od urządzeń elektronicznych, umiejętności społeczne, obniżenie samooceny i depresja.
Opis projektu
Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów o udokumentowanym doświadczeniu w pracy z dziećmi i młodzieżą, t.j. osób mających ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia i/lub pedagogika, certyfikat ukończenia szkoły psychoterapii oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w roli psychoterapeuty dzieci i/lub młodzieży.
W trakcie warsztatów młodzież uczęszczająca do ursynowskich szkół (klasy IV-VIII SP oraz I-III LO - zajęcia dostosowane do grupy wiekowej) nauczy się technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach jakimi są m.in.:
1. przemoc rówieśnicza / cyberprzemoc/ w rodzinie;
2. stres o różnym podłożu;
3. uzależnienia behawioralne / od substancji psychoaktywnych;
4. brak umiejętności budowania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji;
5. obniżenie samooceny i nastroju.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają własne schematy reagowania ora ich konsekwencje dla relacji, dla siebie i dla innych osób, nauczą się funkcjonalnych, konstruktywnych sposobów reagowania i radzenia sobie. Każda grupa będzie stanowiła jedocześnie grupę wsparcia dla osób o podobnych trudnościach oraz grupę treningową do ćwiczenia nowo nabytych umiejętności. Taka formuła warsztatów stworzy przestrzeń do uzyskania psychologicznego wsparcia w ważnych dla uczestników kwestiach dotyczących funkcjonowania w różnych środowiskach. Stąd, preferowana liczebność każdej z grup to 10-12 uczniów.

Projekt obejmuje przeprowadzenie w okresie od marca do grudnia 2023 r. łącznie 10 cykli warsztatów obejmujących wszystkie 5 tematów, przy czym każdemu zagadnieniu będą poświęcone 4 dwugodzinne spotkania (łącznie: 10 cykli x 5 tematów x 4 spotkania x 2 godziny = 400 godzin warsztatowych).
Warsztaty będą realizowane w godzinach pozalekcyjnych tj. będą się rozpoczynały najwcześniej pomiędzy godz. 16:00 a 16:30 w dni powszednie, albo będą realizowane w soboty i w niedziele (w zależności od warunków pozyskanej zgody na realizację warsztatów na terenie danej placówki szkolnej) – umożliwiając tym samym uczestnictwo w nich zainteresowanej młodzieży ze wszystkich ursynowskich szkół.

Promocja projektu: kompletna informacja na temat warsztatów i zapisów na nie wraz z projektem graficznym plakatu/ulotki zostanie rozesłana przez Wykonawcę do wszystkich ursynowskich szkół z prośbą o publikację w Dziennikach Elektronicznych, jak również przekazana do Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy celem publikacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Rekrutacja na warsztaty - w oparciu o zapisy mailowe i telefoniczne uruchomione przynajmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego z cykli warsztatowych i po publikacji stosownej informacji dla rodziców uczniów w Dziennikach Elektronicznych. Zgłoszenia dzieci i młodzieży niepełnoletniej na warsztaty będą wymagały pisemnej zgody na udział udzielonej przez rodzica.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Z pracy psychologów i psychoterapeutów wynika, że dzieci i młodzież często zgłaszają podobne problemy dotyczące opisanych wyżej tematów: przemocy, braku realnych więzi rówieśniczych, uzależnień od komputera/telefonu/tabletu oraz spadków nastroju prowadzących do depresji lub agresji skierowanej do siebie (samookaleczenia) lub do innych (przemoc). Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego młodzieży częściowo wynika z okoliczności nauki zdalnej oraz pandemii. Warsztaty poszerzą świadomość uczestników i nauczą, że można funkcjonować inaczej, przyczyniając się do podniesienia jakości życia uczestników i ich bliskich.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
przygotowanie merytoryczne warsztatów: 3 wersje (dzieci z klas IV-V, młodzież z klas VI- VIII, młodzież licealna) x 1 000 zł = 3 000 zł
wynagrodzenia specjalistów prowadzących warsztaty: 400 godzin x 200 zł brutto = 80 000 zł
obsługa administracyjna, rekrutacja, koordynacja i ewaluacja projektu: 8 m-cy x 800 zł = 6 400 zł
projekty graficzne, publikacje i promocja projektu: 2 000 zł/całość projektu
księgowość projektu: 8 m-cy x 500 zł = 4 000 zł
ubezpieczenia OC = 2 000 zł/całość projektu
superwizje dla prowadzących warsztaty: 8 m-cy x 3 godz. x 350 zł brutto = 8 400 zł
zakupy do projektu, materiały na warsztaty (art. biurowe, woda, kubki, środki dezynfekcji, platforma do zajęć online itp.) = 5 000 zł/całość projektu
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
110 800,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Podniesienie świadomości i kompetencji miękkich dzieci i młodzieży, psychoedukacja, przeciwdziałanie występowaniu następujących zjawisk i patologii: uzależnienia, przemoc rówieśnicza, przemoc w rodzinie, zaburzenia psychorozwojowe.

Modyfikacje

31.03.2022 10:58
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
22.04.2022 15:26
Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
28.04.2022 09:10
Koordynator w Dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany