Bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży w Bibliotece na Bemowie

802
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Katarzyna Tarasiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
96 400 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Głównym celem projektu jest organizacja bezpłatnych korepetycji dla dzieci ze szkół podstawowych w bibliotece na Bemowie. Projekt miałby umożliwić im nabycie niezbędnej lub poszerzenie posiadanej wiedzy z takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka, historia oraz języki: polski, angielski oraz hiszpański.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wybrane placówki biblioteczne na terenie dzielnicy Bemowo.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Głównym celem projektu jest organizacja bezpłatnych korepetycji dla dzieci ze szkół podstawowych w bibliotece na Bemowie. Projekt miałby umożliwić im nabycie niezbędnej lub poszerzenie posiadanej wiedzy z takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka, historia oraz języki: polski, angielski oraz hiszpański.
Opis projektu
Realizacja projektu pozwoli ogromnej liczbie zainteresowanych dzieci ze szkół podstawowych bezpłatnie skorzystać z dodatkowych zajęć z przedmiotów takich jak: matematyka, chemia, fizyka, historia oraz języki: polski, angielski oraz hiszpański. Zajęcia będą się odbywać w kilku lokalizacjach bibliotek i wypożyczalni na terenie Dzielnicy Bemowo, gdzie sale przeznaczone na zajęcia będą zabezpieczone przed dostępem do księgozbiorów. Grupy przedmiotowe będą tworzone w zależności od zainteresowania. W sytuacji, gdy z jakiegoś przedmiotu nie będzie chętnych to możliwe będzie zorganizowanie dodatkowych grup z innych przedmiotów bardziej obleganych. Zajęcia odbywałyby się dla chętnych dzieci od klas IV - VIII szkół podstawowych (tj. odpowiednio do etapów edukacji), w grupach nie mniejszych niż 5 osób do max 12 osób. Nie mogą to być korepetycje indywidualne. Godziny zajęć będą dostosowane do potrzeb i zainteresowania, ponieważ placówki biblioteczne mają możliwość udostępniania sal zarówno w godz. przedpołudniowych jak i popołudniowych. Uczestnicy będą podzieleni na grupy zgodnie z etapami edukacji, co umożliwi im pełniejsze korzystanie z tematu zajęć. Tematy poszczególnych zajęć będą określane każdorazowo (na bazie potrzeb zgłaszanych przez rodziców). Każde z zajęć będzie miało określony temat (np. matematyka: układy równań, liczby pierwsze; chemia: kwasy i zasady, pierwiastki; angielski: czasowniki) w taki sposób aby z każdej lekcji mogła skorzystać jak największa ilość dzieci. Doboru niezbędnych materiałów edukacyjnych do każdych zajęć będzie dokonywał prowadzący dostosowując program do potrzeb i zainteresowania uczestników (np. dostęp do niezbędnej literatury, skryptów, podręczników).
Placówki biblioteczne dostosowane są do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dlatego też wszystkie z prowadzonych korepetycji będą otwarte dla nich w pełni dostępne. Informacja o możliwości uczestnictwa w zajęciach będzie szeroko dostępna (w tym również poprzez współpracę ze szkołami oraz Akademią Młodego Bemowiaka), będzie udostępniona przede wszystkim poprzez plakaty znajdujące w szkołach oraz na stronach internetowych szkół, bibliotek oraz na portalu społecznościowym Dzielnicy Bemowo i biblioteki.
W bibliotece zostanie wyznaczony koordynator, który będzie koordynował zapisy, ustalał harmonogram i regulamin zajęć w zależności od potrzeb i zainteresowania. Rekrutacja na zajęcia będzie się odbywała poprzez zgłoszenia do koordynatora.
Projekt przewiduje realizację zajęć od lutego 2023 roku do grudnia 2023 roku (bez okresu wakacyjnego) po 4 razy w miesiącu każdego przedmiotu.
Projekt przewiduje także zakup materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć (np. tablice flipcharty z wyposażeniem tj. flamastry, magnesy oraz papier do tablic, papier biurowy do kopiowania materiałów do ćwiczeń i artykuły piśmienne np. długopisy, ołówki, przybory do zadań matematycznych).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dla większości z nas ogromnym problemem jest pomoc naszym dzieciom w nauce. Nie wynika to z braku chęci, ale czasami z braku specjalistycznej wiedzy w danym zakresie (zmiany programowe w systemie nauczania) oraz małej ilości czasu. Dodatkowym problemem są kwestie finansowe, zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczność korepetycji obejmuje kilka przedmiotów lub kilkoro dzieci. Projekt zakłada, że przy współpracy z bemowską biblioteką nasze dzieci będą mogły bezpłatnie skorzystać z dodatkowych zajęć. Dodatkową wartością jest to, że podczas takich zajęć osoba prowadząca zajęcia będzie w stanie poświęcić czas określonemu problemowi, zarówno w matematyce czy fizyce i rzetelnie wyjaśnić i pomóc go rozwiązać. Materiał z większości przedmiotów jest zbyt obszerny, nie ma czasu na szczegółowe wyjaśnienia, przechodzi się do następnego tematu. Dlatego sądzę, że warto skorzystać z usług doświadczonego korepetytora i ułatwić dziecku lepsze przyswojenie wiedzy zwłaszcza kiedy w szkole jest zdecydowanie zbyt mało zajęć wyrównawczych. Brak wiedzy u naszych dzieci bardzo często wynika również z nauki zdalnej, która w przeciągu ostatnich lat trwała przez prawie cały rok szkolny. Mamy świadomość, że nasze dzieci nie będą orłami z każdego przedmiotu, ale ułatwienie im zdobywania i poszerzanie wiedzy jest naszym rodzicielskim obowiązkiem. Samodzielne finansowanie korepetycji niezwykle obciąża budżet każdej rodziny, dlatego sądzę, że realizacja projektu znacznie przyczyni się do nie tylko nieobciążania rodzinnego portfela, ale również do zwiększania szans naszych dzieci na lepsze radzenie sobie z opanowaniem szkolnej podstawy programowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys projektu:
I. Wynagrodzenia prowadzących:
1. Matematyka: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 250zł (brutto) = 1 000zł
2. Chemia: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 300zł = 1 200zł
3. Fizyka: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 300zł = 1 200 zł
4. Historia: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 250zł = 1 000 zł
5. Język polski:4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 250zł = 1 000zł
6. Język angielski: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 250zł = 1 000 zł
7. Język hiszpański: 4 razy wy w miesiącu (60 minut) x 300zł = 1 200zł
Wynagrodzenie prowadzących za 9 miesięcy: 68 400 zł
II. wynagrodzenie koordynatora za cały projekt 8.000 zł
III. Zakup materiałów oraz innych pomocy niezbędnych do prowadzenia korepetycji: 18 000zł
IV. Promocja zajęć, przygotowanie graficzne plakatów, ulotek m.in. na strony internetowe: 2.000 zł.
Łączny, szacunkowy koszt projektu: 96 400 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
96 400,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Organizacja zajęć w zakresie pomocy dzieciom w ramach korepetycji z różnych przedmiotów pozwoli zrozumieć niektóre zagadnienia, nadrobić zaległości i trudności powstałe z powodu izolacji Covidowej i braku stacjonarnych lekcji.

Modyfikacje

30.03.2022 11:27
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo
01.06.2022 13:36
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany