Wilanowski ogród deszczowy

1297
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Urszula Włodarska-Sęk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
300 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 120 mkw terenu przy ul. Uprawnej 9/17 (SP nr 169), tworząc ogród deszczowy, pełniący funkcję systemu retencyjnego wraz ze ścieżką sensoryczną i strefą edukacyjno-relaksacyjną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Uprawna 9/17, Powsinek

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na zagospodarowaniu ok. 120 mkw terenu przy ul. Uprawnej 9/17 (SP nr 169), tworząc ogród deszczowy, pełniący funkcję systemu retencyjnego wraz ze ścieżką sensoryczną i strefą edukacyjno-relaksacyjną.
Opis projektu
Ogród zostanie stworzony wg. możliwej dla lokalnych warunków technologii wykonania, zagospodarowując przede wszystkim teren wokół szkolnej części wypoczynkowej oraz wkomponowując się w obecną tamże roślinność.
Ogród będzie składał się z 3 stref:
1) strefy ogrodu deszczowego - obejmującą pojemniki na wodę deszczową (umożliwiające jej wykorzystanie przy podlewaniu) oraz właściwy ogród deszczowy wraz z odpowiednimi podłożem i roślinnością, zaprojektowany tak, by w jak największym stopniu filtrować i zatrzymywać wodę opadową.
2) strefy sensorycznej - prowadzonej po obrzeżach ogrodu naturalistycznej ścieżki sensorycznej, pozwalającej dzieciom doświadczyć bliskiego kontaktu z naturą, stymulującej rozwój zmysłów oraz będącej doskonałą zabawą i wytchnieniem w przerwach między lekcjami.
3) strefy edukacyjno-relaksacyjnej - skomponowanej z małej architektury i roślin, zapewniającej miejsce do odpoczynku, ale także możliwość odbycia plenerowej lekcji.
Istotnym elementem ogrodu będą tablice-stacje edukacyjne z dostosowanym dla dzieci i młodzieży przekazem na temat umiejętności odpowiedzialnego gospodarowania wodą.
Projekt zakłada również możliwość prowadzenia przez nauczycieli lekcji/warsztatów tematycznych związanych z ochroną środowiska i ekologią.
Niezwykłym ogrodu jest jego szeroka rola edukacyjna: zapoznaje dzieci z rozwiązaniami i sposobami ekologicznego gospodarowania wodą oraz uczy dzieci, że ważna jest estetyka krajobrazu oraz jak, prostymi sposobami, można do niej dążyć. Ogród deszczowy korzystnie wpłynie także na mikroklimat najbliższego otoczenia - zwłaszcza w nasilające się upały - będącego miejscem, w którym dzieci spędzają bardzo wiele czasu.
Wilanowski Ogród Deszczowy wpisuje się w warszawską strategię działań proekologicznych i klimatycznych oraz społeczno-edukacyjną rolę placówki oświatowej, w tym zakresie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Żyjemy w czasach, w których liczy się zagospodarowanie każdej kropli wody. To właśnie odpowiednia gospodarka wodą chroni przed powodziami i suszą oraz ogólnie poprawia mikroklimat. Chcemy, aby dzieci od najmłodszych lat współtworzyły, obserwowały i przyswajały umiejętność odpowiedzialnego korzystania z wody. Sposobem na zatrzymanie i wykorzystanie części wody opadowej są ogrody deszczowe oraz pojemniki na deszczówkę.
Ogród deszczowy ma wymiar ekologiczny, społeczny, edukacyjny i ekonomiczny.
Wymiar ekologiczny – ogród zwiększa liczbę miejsc biologicznie czynnych, opartych na przyrodzie, można go zbudować na niewielkiej przestrzeni; nie wymaga nawożenia, jedynie w okresie długotrwałej suszy powinien być nawodniony, co jest niezwykle istotne w przypadku placówki edukacyjnej i możliwości organizacyjnych utrzymania ogrodu. Ogród deszczowy zapobiega skutkom nawałnic i burz, podtopieniom budynków, zbierając napływy wody. Dzięki starannie dobranym roślinom woda opadowa jest oczyszczana przez system korzeniowy z substancji szkodliwych.
Wymiar społeczny – ogród deszczowy nie wymaga dużej powierzchni, a więc może być utworzony przy budynku szkolnym. Ogród deszczowy połączony z akcją edukacyjną będzie inspiracją dla mieszkańców do tworzenia podobnych ogrodów na terenie swoich osiedli czy domów. Dzięki temu sami będą mogli zwiększyć retencję wody i ograniczyć zalewanie miasta podczas gwałtownych opadów. Nie podlewając tym samym ogrodów, często do tych celów używaną, wodą pitną.
Wymiar edukacyjny i ekonomiczny - popularyzacja wiedzy wśród uczniów i mieszkańców o zagospodarowaniu wód opadowych, korzyści wynikających z posiadania takiego rozwiązania, zmianach klimatu, wymieraniu gatunków, bioróżnorodności.
Projekt ma ogromny potencjał do integracji społeczności lokalnej wokół celu społecznego, co ma zarówno walor edukacyjny, jak i wychowawczy.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- projekt (uzgodnienia, mapy do celów projektowych) – 25 000 zł,
- przygotowanie terenu – ewentualne przesadzenie krzewów, demontaż i montaż krzesełek, przygotowanie gruntu do realizacji projektu – 40 000 zł,
- przygotowanie ścieżki sensorycznej (odpowiednio przygotowana nawierzchnia o zróżnicowanych strukturach)- 50 000 zł,
- budowa ogrodu deszczowego w pojemniku/ gruncie oraz przygotowanie instalacji do zbierania wody deszczowej do pojemnika (np. beczki) – 70 000zł,
- przygotowanie strefy edukacyjnej – teren przeznaczony pod strefę znajduje się w sąsiedztwie dużego kasztanowca, z tego powodu w kosztorysie założono ewentualne wykonania tarasów nad korzeniami, tak aby użytkowanie przez dzieci tej części ogrodu nie przyczyniało się do zagęszczania gruntu– 100 000 zł,
- zakup/ wykonanie i montaż elementów małej architektury (siedziska, stoły, tablica do pisania, tablice edukacyjne – projekt i wykonanie) 15 000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu umożliwi rozpoczęcie retencjonowania wody przez szkołę , działanie to wpłynie korzystnie na mikroklimat. Teren zielony zostanie zrewitalizowany - pojawią się nowe rośliny, miejsce do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Tablice edukacyjne, których treść będzie dotyczyć gospodarowania wodą, będą sprzyjać samodzielnej edukacji uczniów przebywającej w tej część ogrodu

Modyfikacje

25.04.2022 07:49
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wilanów
28.04.2022 14:31
Koordynator w Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany