Chronimy jerzyki i wróble na Bielanach- konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków

813
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
62 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego 250 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości na ścianach 15 budynków komunalnych Bielan, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie – zostaną zawieszone nowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
budynki komunalne, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany, o następujących adresach: Hajoty 25, 48, 51, Pęcicka 23, Wrzeciono 30, 65A, 65B, Conrada 3A, 3B, Nocznickiego 13A, Gdańska 16, Skalbmierska 19, Rudzka 12/14, Szegedyńska 13A, Przybyszewskiego 28.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego 250 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości na ścianach 15 budynków komunalnych Bielan, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie – poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków – które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie – zostaną zawieszone nowe.
Opis projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie pożytecznych, owadożernych jerzyków, jak również korzystających też często ze skrzynek umieszczonych na budynkach wróbli.

W projekcie przewidziano przeprowadzenie – w okresie od połowy października do końca listopada 2023r. kontroli 250 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli zawieszonych w 2018r. na ścianach zewnętrznych 15 budynków Kontrola ta obejmie:
- sprawdzenie stanu technicznego każdej skrzynki, w szczególności jej stanu przymocowania (kotwienia) do ściany budynku,

- ponowne mocowanie skrzynki na ścianie – poprzez jej zakotwienie, w tym także wymianę kotw – w przypadkach jeżeli okaże się, że dotychczasowe mocowanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (= skrzynka chwieje się lub odstaje od ściany bloku) – co nie powinno mieć miejsca. W takich okolicznościach ubytki w ścianie po wyjęciu starych kotw zostaną uzupełnione tynkiem,

- oczyszczenie skrzynek ze starych gniazd wróbli, mazurków lub szpaków – w szczególności jeżeli okaże się, że nasłany przez te ptaki materiał gniazdowy wypełnia całkowicie skrzynkę, co blokuje miejsce na założenie kolejnych gniazd. W zamian za usunięte gniazda do kontrolowanej skrzynki wsypane będą trociny – które zachęcają jerzyki do jej zajęcia. UWAGA – w przypadku potwierdzenia w skrzynce gniazd jerzyków – nie zostaną one usunięte, gdyż są wykorzystywane przez ten gatunek przez wiele lat. Dowodem przeprowadzenia kontroli będzie każdorazowo wykonane zdjęcie – przedstawiające stan budki po jej otworzeniu,

- wykonaniu (lub zakupie) oraz zawieszeniu nowych 30 skrzynek dla jerzyków – na ścianach (głównie – szczytowych) – przede wszystkim w zamian za stare skrzynki, które nie będą nadawały się do naprawy lub – jeżeli takowych nie będzie – nowe budki zostaną rozmieszczone na nieruchomościach wskazanych przez jednostkę Miasta, która będzie realizować niniejszy projekt. Szczegółowe zasady i wymiary skrzynki typu „J” dla jerzyka – zostały podane w załączniku do niniejszego projektu,

- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, wraz z dokumentacją fotograficzną nt. zajęcia przez ptaki każdej z kontrolowanych skrzynek, z wyszczególnieniem skrzynek poddanych naprawom, zajęcia skrzynek na gniazdowanie przez jerzyki, wróble, szpaki, ewentualnie także inne gatunki, których gniazda zostały znalezione lub nietoperze, wraz z opracowaniem wniosków z tego typu czynnej ochrony jerzyków/wróbli na Bielanach.

Kontrola skrzynek w okresie poza-lęgowym, jak również powieszenie 30 nowych skrzynek (w zamian za zużyte technicznie – lub w nowych lokalizacjach) – przeprowadzane będzie z użyciem podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem pracy alpinistów.

Powyższe działania będą prowadzone pod nadzorem specjalisty – ornitologa, pełniącego rolę nadzoru inwestorskiego, niezależnego od głównego wykonawcy projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymóg kontroli prawidłowości mocowania omawianych skrzynek na ścianach zewnętrznych budynków wynika z potrzeby dalszego bezpiecznego ich użytkowania przez ptaki, jak również – z drugiej strony – z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wymagających okresowego sprawdzenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów budowli. Ponadto – skrzynki te, powieszone w 2018r., nie były dotychczas oczyszczane – co sprawia, że w przeciągu pięciu ostatnich lat nagromadził się w ich większości przyniesiony przez wróble obfity materiał gniazdowy, który w najbliższym czasie może zablokować wnętrza omawianych budek. To z kolei – uniemożliwi zajęcie skrzynek w przyszłości nie tylko przez wróble lecz przede wszystkim – przez jerzyki, dla których zostały one przede wszystkim przeznaczone.

Jerzyk jest gatunkiem niezmiernie pożytecznym w środowisku miejskim, gdyż odżywia się wyłącznie owadami, w tym także krwiopijnymi, uciążliwymi latem dla ludzi. Ptak ten wymaga w Warszawie szczególnej ochrony – przede wszystkim z uwagi na postępujące w miejsce termo-modernizacje ścian zewnętrznych budynków, podczas których są likwidowane ich tradycyjne miejsca lęgowe – ukrycia we wnękach i/lub pęknięciach elewacji tych ścian, czy też znajdujące się w tak zwanych stropodachach, zakrywanych od zewnątrz przez administratorów bloków kratkami. Prawidłowe i sprawne wykonanie omawianego projektu zapewni sprawowany przez specjalistę – ornitologa nadzór inwestorski, który będzie niezależny instytucjonalnie od głównego wykonawcy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- koszty przeglądu technicznego i napraw 250 skrzynek zawieszonych na budynkach w przeszłości – przy użyciu podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem pracy alpinistów – 45000 zł,

- koszt wykonania (zakupu) oraz zawieszenia na ścianach zewnętrznych budynków 30 nowych, drewnianych skrzynek dla jerzyków – 7000 zł,

- koszty nadzoru inwestorskiego, sprawowanego przez specjalistę ornitologa – 7000 zł,

- koszt sporządzenia końcowego sprawozdania wykonawcy projektu z działań przeprowadzonych w projekcie, wraz z dokumentacją fotograficzną – 3000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
62 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Brak negatywnych skutków przedmiotowego projektu.

Modyfikacje

24.01.2022 15:13
Koordynator w Dzielnicy Bielany
28.04.2022 11:02
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany