Chronimy jeżyki i wróble na Ochocie – konserwacja, w tym oczyszczenie ze starych gniazd, skrzynek lęgowych dla tych ptaków.

824
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Wiesław Nowicki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
22 480 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego około 43 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości (2017-2018 r.) na ścianach budynków komunalnych Ochoty, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie — poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków — które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie — zostaną zawieszone nowe.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły i przedszkola publiczne – przy ul. Rokosowskiej 2 (Przedszkole nr 70), ul. Trzech Budrysów 24 (Przedszkole nr 176), ul. Trzech Budrysów 32 (Szkoła Podstawowa Nr 175), ul. Skorochód — Majewskiego 17 (Szkoła Podstawowa Nr 264), ul. Szczęśliwickiej 50/54 (Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2), oraz budynek administrowany przez ZGN dla Dzielnicy Ochota — przy ul. Szczęśliwickiej 27.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wykonanie przeglądu technicznego około 43 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości (2017-2018 r.) na ścianach budynków komunalnych Ochoty, koniecznych napraw tych skrzynek oraz ich oczyszczenie — poprzez usunięcie starych gniazd wróbli i/lub szpaków — które mogą blokować skrzynkę dla jej dalszego zajęcia przez ptaki, w szczególności przez jerzyki. W miejsce skrzynek zużytych technicznie — zostaną zawieszone nowe.
Opis projektu
Realizacja projektu posłuży skutecznej ochronie pożytecznych, owadożernych jerzyków, jak również korzystających też często ze skrzynek umieszczonych na budynkach wróbli.
W projekcie przewidziano przeprowadzenie — w okresie od połowy października do końca listopada 2023 r. kontroli około 43 sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli zawieszonych na ścianach zewnętrznych budynków komunalnych na Ochocie — głównie na tamtejszych szkołach i przedszkolach. Kontrola ta obejmie:
- sprawdzenie stanu technicznego każdej skrzynki, w szczególności jej stanu przymocowania (kotwienia) do ściany budynku,
- ponowne mocowanie skrzynki na ścianie — poprzez jej zakotwienie, w tym także wymianę kotw — w przypadkach jeżeli okaże się, że dotychczasowe mocowanie nie spełnia wymogów bezpieczeństwa (= skrzynka chwieje się lub odstaje od ściany bloku) — co nie powinno mieć miejsca. W takich okolicznościach ubytki w ścianie po wyjęciu starych kotw zostaną uzupełnione tynkiem,
- oczyszczenie skrzynek ze starych gniazd wróbli, mazurków lub szpaków — w szczególności jeżeli okaże się, że nasłany przez te ptaki materiał gniazdowy wypełnia całkowicie skrzynkę, co blokuje miejsce na założenie kolejnych gniazd. W zamian za usunięte gniazda do kontrolowanej skrzynki wsypane będą trociny — które zachęcają jerzyki do jej zajęcia. UWAGA — w przypadku potwierdzenia w skrzynce gniazd jerzyków — nie zostaną one usunięte, gdyż są wykorzystywane przez ten gatunek przez wiele lat. Dowodem przeprowadzenia kontroli będzie każdorazowo wykonane zdjęcie — przedstawiające stan budki po jej otworzeniu,
- wykonaniu (lub zakupie) oraz zawieszeniu nowych 30 skrzynek dla jerzyków — na ścianach (głównie — szczytowych) — przede wszystkim w zamian za stare skrzynki, które nie będą nadawały się do naprawy lub — jeżeli takowych nie będzie — nowe budki zostaną rozmieszczone na nieruchomościach wskazanych przez jednostkę Miasta, która będzie realizować opisywany projekt — w uzgodnieniu z ornitologiem, sprawującym nadzór nad tym projektem. Szczegółowe zasady zawieszenia i wymiary skrzynki typu „J” dla jerzyka — zostały podane w załączniku do niniejszego projektu,
- sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych działań, z wyszczególnieniem skrzynek poddanych naprawom, zajęcia skrzynek na gniazdowanie przez jerzyki, wróble, szpaki, mazurki, czy też szpaki — wraz z dokumentacją fotograficzną zajęcia każdej z kontrolowanych skrzynek przez ptaki.
Kontrola skrzynek w okresie poza-lęgowym, jak również powieszenie 30 nowych skrzynek (w zamian za zużyte technicznie — lub w nowych lokalizacjach) — przeprowadzane będzie z użyciem podnośnika koszowego lub z wykorzystaniem pracy alpinistów.
Powyższe działania będą prowadzone pod nadzorem specjalisty — ornitologa, pełniącego rolę nadzoru inwestorskiego, niezależnego od głównego wykonawcy projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wymóg kontroli prawidłowości mocowania omawianych skrzynek na ścianach zewnętrznych budynków wynika z potrzeby dalszego bezpiecznego ich użytkowania przez ptaki, jak również — z drugiej strony — z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, wymagających okresowego sprawdzenia kluczowych dla bezpieczeństwa elementów budowli. Ponadto — skrzynki te, powieszone około 5 lat temu nie były dotychczas oczyszczane — co sprawia, że nagromadził się w ich większości przyniesiony przez wróble obfity materiał gniazdowy, który w najbliższym czasie może zablokować wnętrza omawianych budek. To z kolei — uniemożliwi zajęcie skrzynek w przyszłości nie tylko przez wróble lecz przede wszystkim — przez jerzyki, dla których zostały one przede wszystkim przeznaczone.
Jerzyk jest gatunkiem niezmiernie pożytecznym w środowisku miejskim, gdyż odżywia się wyłącznie owadami, w tym także krwiopijnymi, uciążliwymi latem dla ludzi. Ptaki te wymagają w Warszawie ich szczególnej ochrony — przede wszystkim z uwagi na postępujące w miejsce termomodernizacje ścian zewnętrznych budynków, podczas których są likwidowane ich tradycyjne miejsca lęgowe — ukrycia we wnękach i/lub pęknięciach elewacji tych ścian, czy też znajdujące się w tak zwanych stropodachach, zakrywanych od zewnątrz przez administratorów bloków kratkami. Prawidłowe i sprawne wykonanie omawianego projektu zapewni sprawowany przez specjalistę — ornitologa nadzór inwestorski, który będzie niezależny instytucjonalnie od głównego wykonawcy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oczyszczenie/ lub zawieszenie nowej skrzynki średnia cena - 260 zł x 73 skrzynki (43 wiszące i 30 nowych) oraz sprawozdanie 500,00 zł =19480,00 zł
Nadzór ornitologiczny około 3000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
22 480,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Konieczność skontrolowania skrzynek lęgowych/ wymiana skrzynek wydłuży ich żywotność.

Modyfikacje

11.04.2022 12:40
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ochota
25.04.2022 11:11
Koordynator ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany