Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

950
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada organizację warsztatów teatralnych w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul Niepołomicka 26
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia odbywałyby się w sali szkoły przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada organizację warsztatów teatralnych w Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26 w Warszawie.
Opis projektu
Zajęcia (kółko teatralne) organizowane będą przez 10 miesięcy - 40 tygodni - 20 spotkań dla każdej z grup wiekowych (z uwzględnieniem ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej), raz w tygodniu i będą dedykowane dzieciom i młodzieży z klas I-VIII w dwóch grupach wiekowych (klasy I-III oraz IV-VIII). Każde spotkanie będzie trwało 1h.
W trakcie zajęć przygotowane będą przedstawienia otwarte dla publiczności.

Celem warsztatów będzie tworzenie wspólnej płaszczyzny pracy i zabawy, budowa z dziećmi postaw tolerancji i otwartości dla innych, a także rozwijanie umiejętności artystycznych dzieci. Uczestnicy zajęć będą mogli zweryfikować oraz rozwinąć swoje umiejętności takie jak dykcja, koncentracja uwagi, skupienie i wytrwałość. Ponadto będą doskonałą okazją do zdobycia ogólnych umiejętności z zakresu interpretacji tekstu, wzbogacenia słownictwa i rozwinięcia zdolności lingwistycznych, pobudzenia wyobraźni, a także dodania pewności siebie.
W ramach zajęć utworzone zostaną dwie grupy (15 osobowe) dzieci i młodzieży. Udział w warsztatach będzie bezpłatny, o zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naboru uczestników (w tym podanie osoby do kontaktu, niezbędne zgody od rodziców/opiekunów prawnych) zostaną określone min miesiąc przed rozpoczęciem warsztatów. Uczestnicy przygotują 2 przedstawienia w ciągu roku szkolnego (1 przedstawienie jedna grupa wiekowa). Tematów do inscenizacji może być wiele – chociażby inscenizacja szkolnej lektury czy popularnej bajki, zorganizowana w dowolnym czasie roku szkolnego Przedstawienia sceniczne mogłyby ubogacać podniosłe momenty w szkole, takie jak obchody Dnia Niepodległości, koncert doroczny, rozpoczęcie czy zakończenie roku szkolnego.
Prowadzący warsztaty jest koordynatorem projektu, reżyserem i scenarzystą.

Kosztorys:
1. wynagrodzenie prowadzącego warsztaty- (20 spotkań x 2 grupy x 500,00 PLN) - 20 000,-
2. scenografia, rekwizyty - 3 500,-
3. wypożyczenie kostiumów - 10.000,-
4. materiały promocyjne - 2 000,-

Łącznie 35 500,-
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dzisiejszym, konsumpcyjnie nastawionym i sprzyjającym wyobcowaniu świecie, szczególnie ważne wydają się działania ukierunkowane na otwieranie się dzieci i uwrażliwianie na kontakt z drugim człowiekiem, kształcenie umiejętności gry zespołowej, poszukiwanie swoich mocnych stron, oswajanie się ze swoimi słabościami, kształtowanie wrażliwości, uzewnętrznianie emocji, uświadamianie sobie o swojej indywidualności, rozwijanie wyobraźni i rozbudzanie twórczych postaw. Kształtowaniu ww. umiejętności sprzyja praca nad spektaklem, realizacja i pokaz spektaklu/przedstawienia.
Bezsprzecznie teatr posiada szereg funkcji wychowawczych i edukacyjnych, pozytywnie wpływających na osobowość dzieci i młodzieży.
W społeczeństwie dzieci i młodzieży zauważalna jest ogromna potrzeba i głód tworzenia wydarzeń artystycznych, w których dzieci i młodzież mogą brać udział i otwierać się na sztukę.
W Zespole Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej, gdzie od lat panuje duch artystyczny, gra na instrumentach i śpiew chóralny jest codziennością, cyklicznie odbywają się koncerty Filharmonii Narodowej, regularne zajęcia teatralne dopełniłyby ofertę szkoły.
Warunki i zaplecze techniczne w szkole również są sprzyjające dla zorganizowania takich zajęć: nowoczesna sala koncertowa.
Otwarte zajęcia teatralne dla lokalnej społeczności stanowiłyby cenny element rozpowszechniania sztuki i rozwoju kulturalnego dzielnicy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
1. wynagrodzenie prowadzącego warsztaty- (20 spotkań x 2 grupy x 500,00 PLN) - 20 000,-
2. scenografia, rekwizyty - 3 500,-
3. wypożyczenie kostiumów - 10.000,-
4. materiały promocyjne - 2 000,-

Łącznie 35 500,-
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I - VIII.

Modyfikacje

03.02.2022 16:52
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
12.04.2022 09:40
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów
12.04.2022 09:44
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany