Łączka kwietna zamiast zadeptanego trawnika na ulicy Bielańskiej podnosząca estetykę tego miejsca.

1677
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Śródmieście
Wars
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 708 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Oddano 624 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łączki kwietnej w miejscu dość zaniedbanego trawnika w uczęszczanym miejscu Śródmieścia. Mijają go codzienne setki osób wędrujące do metra i tramwaju na Placu Bankowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich brakuje w Warszawie,

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.07.2017 14:56
Pomiędzy ulicą Bielańską i al. Solidarności zasiano łąkę kwietną, która już niedługo powinna zakwitnąć.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Oczyszczania Miasta

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Śródmieście
Obszar objęty pomysłem:
Wars
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Bielańska przy skrzyżowaniu z Aleją Solidarności;
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szczegółowe dane o lokalizacji zostały zamieszczone w załączniku;
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łączki kwietnej w miejscu dość zaniedbanego trawnika w uczęszczanym miejscu Śródmieścia. Mijają go codzienne setki osób wędrujące do metra i tramwaju na Placu Bankowym. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich brakuje w Warszawie,
Opis projektu
Projekt ma na celu stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej o powierzchni 200 metrów kwadratowych uzupełnionej o tabliczkę informacyjną. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Miejsc takich bardzo brakuje w Warszawie.

Na terenie obecnego trawnika rosną jakiegoś rodzaju jałowce. Należy ocenić ich stan i jeśli zostanie on oceniony jako zadowalający, należy je pozostawić, gdyż rosną one tylko w części terenu.

Dodatkowo na terenie tej łączki kwietnej powinna znaleźć się tabliczka informacyjna prezentująca najważniejsze gatunki roślin na niej obecne i wyjaśniająca jej przeznaczenie podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia.

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej powierzchni na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i słabe gleby oraz tereny zdegradowane przez człowieka gdzie ciężko jest utrzymać trawnik. W zależności od warunków występujących na danym terenie będą dominować inne gatunki roślin łąkowych. Należy dobrać odpowiednią mieszankę gatunków do panujących warunków glebowych, nasłonecznienia i wilgotności podłoża lub zastosować mieszanki zawierające nasiona wielu gatunków roślin o różnych wymaganiach. Dzięki temu otrzymamy najbardziej różnorodne zbiorowisko roślinne.
Uzasadnienie realizacji projektu
W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawą do życia wielu gatunków rodzimych roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych nie odparowuje szybko z powierzchni gruntu oraz ograniczają poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Po uzgodnieniu z autorem projektu zmieniono powierzchnię łąki kwietnej na 60 m2. Całkowity koszt realizacji projektu z jego oznakowaniem wynosi 1708,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 708,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Miejska łąka kwietna nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych poza koszeniem, którego dokonujemy raz lub dwa razy w roku (po kwitnieniu gatunków) lub nie kosimy wcale. Siano po koszeniu zostawiamy przez dwa tygodnie na łące w celu wysiania się nasion przekwitniętych roślin, dzięki czemu utrzymamy pożądany skład gatunkowy zbiorowiska. Po dwóch tygodniach zbieramy siano by nie dostarczać zbyt wielu składników odżywczych powstających z rozkładu siana, co mogłyby spowodować szybki wzrost chwastów. Z tego powodu łąki też nie nawozimy co również obniżą koszt jej utrzymania.

Szcunkowy koszt takich zabiegów oceniany jest na 5 zł/metr kwadratowy rocznie.
Dodatkowym kosztem jest utrzmanie tablicy informacyjnej. Po pięciu latach najprawdopodobniej potrzebna będzie jej wymiana – koszt 700 zł sztuka/5 lat
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
700,00 zł

Dokumenty

Modyfikacje

18.03.2016 09:18
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.04.2016 13:04
Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany