Zielona Witebska – posadźmy drzewa i krzewy na Targówku Mieszkaniowym

1029
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Radosław Szyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
102 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów, dostawienie dwóch koszy na śmieci oraz ustawienie wygrodzeń zieleńców wzdłuż ul. Witebskiej celem poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia jakości życia mieszkańców.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Witebska (na odcinku od ul. ks. P. Skargi do ul. Oszmiańskiej)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Targówek, obręb 41013, działka 2 Targówek, obręb 41012, działka 50/1 Targówek, obręb 41012, działka 58/24 Targówek, obręb 41012, działka 58/19
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada posadzenie drzew i krzewów, dostawienie dwóch koszy na śmieci oraz ustawienie wygrodzeń zieleńców wzdłuż ul. Witebskiej celem poprawy atrakcyjności przestrzeni publicznej, poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia jakości życia mieszkańców.
Opis projektu
Stan obecny:
Obecnie wygląd ulicy Witebskiej odbiega od standardów, które można zaobserwować w innych rejonach miasta, a nawet kilkaset metrów dalej – na ul. Ossowskiego i Handlowej. Brakuje urządzonej zieleni, a nic nie odmienia odbioru ulicy tak bardzo, jak szpaler drzew i zadbana zieleń niska (krzewy) zamiast klepiska.
Bliżej skrzyżowania ul. Witebskiej z ul. Oszmiańską brakuje jakichkolwiek koszy, efektem czego są śmieci porozrzucane na trawnikach.
Projekt zakłada następujące działania:
1. Zielona Witebska:
- Nasadzenie 8 nowych drzew (klonów pospolitych kolumnowych lub grabów) na odcinku pomiędzy budynkiem Węgrowska 5 a budynkiem Smoleńska 81 – liczba drzew możliwych do nasadzenia w związku z infrastrukturą podziemną wstępnie zweryfikowana z pracownikami Urzędu Dzielnicy Targówek.
- Nasadzenie krzewów wysokich i niskich w wielu lokalizacjach wzdłuż chodników – np. pęcherznica kalinolistna, forsycja, krzewuszka, tawuła wczesna, berberys Thunberga „Green Carpet”, róża okrywowa „Marathon”. Proponowane lokalizacje większych grup nasadzeń krzewów to m.in. przed budynkiem Witebska 6 oraz przy nowej małej stacji transformatorowej przy budynku Witebska 4, a także w miarę możliwości wzdłuż chodnika (patrz zał. 1). Po południowej stronie ulicy Witebskiej, między skrzyżowaniami z ul. Ks. Piotra Skargi i ul. Smoleńską, w miejscach rozjeżdżonych przez samochody zostaną posadzone niskie krzewy, a przy jezdni ustawione wygrodzenia.
- Dokładna lokalizacja nasadzeń i dobór gatunków do uzgodnienia na etapie realizacji.
2. Czysta Witebska:
- Postawienie dwóch dodatkowych koszy na śmieci w krytycznych punktach (przy skrzyżowaniu z ul. Oszmiańską oraz przy skrzyżowaniu z ul. Poleską)
- Usunięcie pozostałości ogrodzeń i słupków na wysokości pomiędzy posesjami Witebska 6 i Węgrowska 5.

Dzięki tym zmianom ulica Witebska stanie się atrakcyjniejsza i przyjazna mieszkańcom, a jakość przestrzeni publicznej w okolicy zauważalnie wzrośnie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki realizacji tego projektu można osiągnąć następujące cele:
1. Poprawa jakości przestrzeni publicznej
2. Poprawa jakości życia mieszkańców
3. Zwiększenie retencji wody
4. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej
5. Zapewnienie miejsca do życia ptakom i owadom
6. Poprawa jakości powietrza
7. Poprawa estetyki
Projekt wpisuje się w kierunki wyznaczone m.in. przez następujące dokumenty kierunkowe/strategiczne M. St. Warszawy:
1. Strategia rozwoju m.st. Warszawy do 2030 roku
2. Strategia adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050
3. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Zakup i posadzenie 8 sztuk drzew (z opalikowaniem, wykorowaniem misy i podlaniem)
Parametry drzew:
- forma pienna, z wyraźnie ukształtowanym prostym pniem i równomiernie ukształtowana koroną oraz bryłą
korzeniową,
- obwód pni na wysokości 1 m - minimum 18/20 cm
- średnica/wysokość bryły korzeniowej - minimum 50/35 cm
Kwota 16.000,00 zł
2. Zakup i posadzenie krzewów (390 m2) - z wykorowaniem skupin i podlaniem 40.000,00 zł
3. Pielęgnacja drzew i krzewów do końca roku budżetowego 15.000,00 zł
4. Zakup i ustawienie 2 sztuk koszy na śmieci (wraz z opróżnianiem do końca roku budżetowego) 6.700,00 zł
5. Zakup i ustawienie wygrodzeń typu ZOM (160 m) 18.800,00 zł
6. Usunięcie pozostałości wygrodzeń i słupków pomiędzy posesjami Witebska 6 i Węgrowska 8 3.000,00 zł
7. Oznakowanie projektu 2.500,00 zł
Razem koszt realizacji projektu: 102.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
102 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu wzbogaci istniejącą szatę roślinną, poprawi jakość powietrza i przestrzeni przyrodniczej, a ustawienie dodatkowych koszy na śmieci wpłynie pozytywnie na wizerunek okolicy.
Realizacja projektu generuje koszty utrzymania na kolejne lata: pielęgnacja zieleni (ok. 15.000,00 zł/rok); utrzymanie czystości (opróżnianie koszy ok. 500,00 zł/rok).

Modyfikacje

21.04.2022 16:31
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek
22.04.2022 11:57
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany