Latarnie i chodniki dla Grochowa

985
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Małgorzata Zeplin
Współautorzy Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
371 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada:
-ustawienie 3 latarni przy ul. Sygietyńskiego do ul. Kinowej,
- postawienie 7 latarni na ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego,
- wykonanie chodnika i ustawie 3 latarni (ul. Łukowska 31-Mlądzka),
- zamontowanie 6 latarni, ul. Brygady Pościgowej,
- przywrócenie 2 latarni na podwórku ul. Sygietyńskiego 4, 4a, Turbinowej 3, Międzyborskiej 65,
- przywrócenie 1 latarnii, usuniętej podczas inwestycji Nowopoligonowa,
- postawienie 3 latarni na Ludwisarskiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
wzdłuż ogólnie dostępnego odcinka ul. Sygietyńskiego (od jej zachodniego końca) wzdłuż ścieżek prowadzących do ulicy Kinowej; ul. Międzynarodowa wzdłuż Parku Skaryszewskiego (od wejścia do Parku przy budynku al. Waszyngtona 3 do wjazdu do Parku); ul. Łukowska 31 -Mlądzka (obręb 30515 działki nr 65, 68/3, 68/6); ulica Brygady Pościgowej (odcinek wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej, na przeciw bloku Kwiatkowskiego 2 - latarnie zlokalizowane byłyby wzdłuż ul. Brygady Pościgowej na pasie zieleni pomiędzy chodnikiem, który znajduje się przy ul. Jugosłowiańskiej, a parkingiem wzdłuż ul. Brygady Pościgowej); odtworzenie 2 latarnii w podwórku ul. Międzyborska 65, Turbinowa 3, Sygietyńskiego 4, sygietyńskiego 4a; wzdłuż ul. Kompasowej na odcinku od nowego ronda Poligonowa/Kompasowa wzdłuż budynku Poligonowa 10 i Kompasowa 16; ul. Ludwisarska.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada:
-ustawienie 3 latarni przy ul. Sygietyńskiego do ul. Kinowej,
- postawienie 7 latarni na ul. Międzynarodowej wzdłuż Parku Skaryszewskiego,
- wykonanie chodnika i ustawie 3 latarni (ul. Łukowska 31-Mlądzka),
- zamontowanie 6 latarni, ul. Brygady Pościgowej,
- przywrócenie 2 latarni na podwórku ul. Sygietyńskiego 4, 4a, Turbinowej 3, Międzyborskiej 65,
- przywrócenie 1 latarnii, usuniętej podczas inwestycji Nowopoligonowa,
- postawienie 3 latarni na Ludwisarskiej.
Opis projektu
Projekt zakłada ustawienie 3 latarni ulicznych LED od zachodniego końca ulicy Sygietyńskiego w stronę ulicy Kinowa, ponieważ obecnie jest to teren nieoświetlony, a co za tym idzie ciemny i niebezpieczny, a mieszkańcy zgłaszają konieczność rozwiązania tego problemu, ponieważ jest to ważny ciąg komunikacyjny, miejsce spacerów i powrotów rodziców z dziećmi z placówek edukacyjnych, gdyż nieoświetlony chodnik prowadzi do przystanków autobusowych na ul. Kinowej.
W ramach projektu ma stanąć 7 latarni LED, które mają doświetlić 180 m chodnika (czyli powinny być ustawione średnio co ok. 25m) wzdłuż ogrodzenia Parku Skaryszewskiego. Projekt zakłada ustawienie latarni w taki sposób, żeby nie trzeba było wycinać drzew.
Celem projektu [ul. Łukowska 31 -Mlądzka (obręb 30515 działki nr 65, 68/3, 68/6)] jest wykonanie 38m chodnika w miejscu wydeptanym przez mieszkańców i doświetlenie go 3 latarniami LED (dwustronne lampy), z któreych jedna strona ma oświetlać nowopowstały chodnik, a druga istniejący już parking.
Celem projektu jest zamontowanie 6 latarni LED, które będą oświetlać ul. Brygady Pościgowej (odcinek wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej na przeciwko bloku przy ul. Kwiatkowskiego 2). Na dzień dzisiejszy, teren ten jest oświetlany tylko światłem z lamp umieszczonych przy klatkach schodowych. Latarnie powinny być niewysokie, żeby oświetlać chodnik, a nie świecić ludziom w okna.
Przywrócenie 2 latarnii LED na podwórku w kwartale ulic: Międzyborska 65, Turbinowa 3, Sygietyńskiego 4, Sygietyńskiego 4a, ponieważ stare latarnie się rozpadły i droga do śmietnika osiedlowego jest oswietlana jedynie światłem z klatek schodowych.
Przywrócenie 1 lararnii LED na wysokości budynku przy ul. Kompasowej 16, która została zdemontowana podczas realizacji inwestycji Nowopoligonowa.
Projekt zakłada Postawienie 3 latarni LED na ul. Ludwisarskiej, w celu zwiększenia komfortu mieszkańców, gdyż na dzień dziesiejszy ulica ta jest nieoświetlona.

Kosztorys: postawienie 1 szt. latarni niskiej z montażem to koszt 8500,00 a wysokiej 19000,00
projekt zakłada postawienie 25 latarnii średni koszt to ok. 350000,00
wykonanie chodnika: 38m x 1,80 (szerokość) = 68,4m2 x 300,00(wykonanie 1m2) = 20520,00
koszt projektu w zaokrągleniu 371000,00
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na dzień dzisiejszy, we wszystkich wyszczególnionych przez nas miejscach o zmroku jest ciemno i mieszkańcy zgłaszają konieczność rozwiązania tego problemu, ponieważ są to lokalne, ważne ciągi komunikacyjne, którmi codziennie przemieszcza się wielu mieszkańców Grochowa. Miejsca wskazane przez nas są wybierane przez mieszkańców do spacerów, powrotów rodziców z dziećmi z placówek edukacyjnych (przedszkoli, żłobków, szkół podstawowych) i są to ważne ciągi komunikacyjne prowadzące do znajdujących się na pobliskich ulicyach przystanków autobusowych czy tramwajowych.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokumentacja - 16 000zł
Montaż latarń (szt. 20) wraz z zasilaniem - 355 000zł
Razem - 371 000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
371 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Modyfikacje

24.01.2022 23:40
Autor projektu
25.01.2022 21:17
Autor projektu
25.01.2022 21:37
Autor projektu
28.01.2022 11:53
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
25.03.2022 09:57
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga-Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Wydawało mi się że w zeszłe lato na skutek realizacji innego projektu do BO powstały już wszystkie brakujące latarnie na Międzynarodowej przy parku. W którym miejscu jeszcze nie ma?
    Paweł Rybicki  29.01.2022 22:03
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany