PODNOSIMY JAKOŚĆ ENERGETYCZNĄ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WARSZAWY - BUDOWA KRĘGÓW KAMIENNYCH

1552
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Jakub Zemła
Współautorzy Marzenna Eleonora Szeptycka, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
194 463 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Budowa kręgów kamiennych w trzech lokalizacjach: Park Olszyna, Park ks. Janusza oraz Park Bródnowski. Każdy krąg będzie składał się z największego głazu i otaczających go 12 kamieni obwodowych. Kręgi mocy wpłyną na poprawę dobrostanu mieszkańców, stworzą strefy spokoju, strefy regeneracji i odzyskiwania wysokiego poziomu energii życiowej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Księcia Janusza
Park Olszyna
Park Brudnowski
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Polany parkowe zaznaczone na mapach
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa kręgów kamiennych w trzech lokalizacjach: Park Olszyna, Park ks. Janusza oraz Park Bródnowski. Każdy krąg będzie składał się z największego głazu i otaczających go 12 kamieni obwodowych. Kręgi mocy wpłyną na poprawę dobrostanu mieszkańców, stworzą strefy spokoju, strefy regeneracji i odzyskiwania wysokiego poziomu energii życiowej.
Opis projektu
W ramach realizacji tego projektu z zakupionego materiału (kamienie o odpowiednich parametrach) zbudowane zostaną kręgi kamienne w trzech lokalizacjach : Park Olszyna, Park ks. Janusza oraz Park Bródnowski. Dokładne miejsca lokalizacji zawierają załączniki fotograficzne dołączone do niniejszego wniosku. Precyzyjne ustawienie głazów względem stron świata i dostosowanie ich właściwości do tła promieniowania geopatycznego terenu, zapewni wewnątrz kręgu pozytywne działanie regenerującej subtelnej energii. Krąg emituje pozytywną uzdrawiającą życiodajną energię o dużej mocy. Kręgi mocy wpłyną na poprawę dobrostanu mieszkańców, stworzą strefy spokoju, strefy regeneracji i odzyskiwania wysokiego poziomu energii życiowej.
Korzystanie z projektu będzie nieodpłatne i nie ograniczona czasowo, a z uwagi na ich położenie każda osoba będzie mogła z nich korzystać.
Poniższy zakres obejmuje czynności dla jednego placu:
• Radiestezyjne zbadanie lokalizacji kręgu w celu ustalenia optymalnych warunków pod ustawienie środkowego głazu.
• Wykonanie projektu wykonawczego w oparciu o mapę do celów projektowych.
• Wybranie głazów z hurtowni kamienia i transport na miejsce wykonania kręgu
• Ustawienie kamieni w kręgu za pomocą sprzętu mechanicznego
• Stały nadzór radiestezyjny na etapie realizacji projektu: wybór kamienia, precyzyjne zalecenia do osadzania kamieni, pomiary kontrolne
• Zamówienie i montaż tablicy informującej o właściwościach kręgu kamiennego.
Kręgi maja być zbudowane z głazów narzutowych pozyskiwanych z hurtowni kamieni. Do budowy kręgu należy użyć:
• Głazy narzutowe typu, granit lub sjenit o wyraźnej strukturze krystalicznej,
• bez uszkodzeń, ostrych krawędzi i silnych pęknięć,
• z wyraźną polaryzacją (+) / (-)
• Głazy obwodowe wskazujące oś Pn. – Pd. oraz Wsch. – Zach. 4 szt. o minimalnej średnicy 100cm
• Pozostałe głazy obwodowe 8 lub 16 szt. o minimalnej średnicy 100cm
• Głaz środkowy o minimalnej średnicy 120cm
• Osadzenie głazów bezpośrednio w ziemi 1/3 wielkości na podsypce z piasku średnioziarnistego.
Do osiągnięcia spodziewanego skutku, konieczny jest nadzór radiestezyjny osób odpowiedzialnych za projekt, które muszą posiadać minimum: tytuł mistrza w zawodzie radiesteta (nadawane przez Izby Rzemieślnicze Związku Rzemiosła Polskiego) oraz tytuł Rzeczoznawcy Radiestezji nadawany przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W Warszawie poziom oddziaływań subtelnych jest bardzo niekorzystny. Przyczyniają się do tego warunki naturalnego środowiska energetycznego jak również efekty działalności ludzkiej, takie jak:
• występujący na dużych obszarach chaos przestrzenny generujący negatywne wartości promieniowania kształtu (neoenergii),
• szybkie i intensywne tępo życia w Warszawie, powodujące wiele napięć i stresów , przekładających się na zaburzenia i powstawanie blokad energetycznych u mieszkańców,
• pole ludzkich myśli (przestrzeń energetyczno informacyjna) pełna obaw, wywołane niepokojami, niepewną sytuacja, społeczną, gospodarczą i polityczną,
• skumulowanie pozostających na terenie warszawy śladów energetycznych związanych z traumatycznymi wydarzeniami historycznymi
To wszystko powoduje, że Warszawa jest pod względem energetycznym dość trudnym do życia miejscem. Sieć obiektów kultury, terenów zieleni oraz obiektów sportowo rekreacyjnych nie rekompensuje uciążliwych warunków środowiska energetycznego Warszawy. Istnieje ogromna potrzeba zaopatrzenia mieszkańców w kręgi mocy. Tym samym damy możliwość szybkiego pozbycia się obciążeń i blokad energetycznych. Stworzymy miejsca służące regeneracji sił witalnych i podnoszące poziom energii życiowej.
Efekty podczas przebywania w kręgu i w jego pobliżu to:
• Szybie ustępowanie zmęczenia i znużenia dniem codziennym
• Rozładowywanie reakcji stresowych
• Usuwanie blokad energetycznych
• Równoważenie przepływu energii w organizmie przewracające harmonię energetyczną
• Wyciszanie emocji sprzyjające medytacjom, kontemplacji i rozmyślaniom
Celem dalekosiężnym jest stworzenie w każdej dzielnicy jednego takiego kręgu. Na początek proponujemy 3 wyżej przedstawione lokalizacje.
W obrębie kręgu i jego sąsiedztwie mają panować warunki o ustalanych kryteriach:
• Energia mająca cechy sprzyjające szybkiej regeneracji, podnoszeniu sił witalnych i poziomu energii .
• Biowitalność na poziomie minimum 28.000 j. Bovisa
• Dominujący kolor emanowanej energii biały z dopuszczalną domieszką innych kolorów życiodajnych
• Wytłumione oddziaływania geopatyczne

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
194 463,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W przedstawionym kształcie projekt nie był możliwy do zrealizowania we wskazanych przez autora lokalizacjach. Autor nie odpowiedział na sugestie zmierzające do urealistycznienia propozycji, poprzez wytypowanie jednej nowej lokalizacji oraz rozważeniu dodania do "kręgów mocy" funkcji użytkowej (funkcja ławki, siedziska). Nierozwiązana pozostała kwestia potencjalnego konfliktu interesów.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany