Łąki na przystankach

1033
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Dorota Gaweł
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy stworzenia zielonych dachów (pokrytych roślinnością) na obecnie istniejących wiatach przystankowych przy stacjach metra Natolin i Imielin.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przystanki przy metrze Natolin i Imielin: Metro Natolin 01/02/03/04, Metro Imielin 01/02 oraz dwa inne przystanki: Polinezyjska 03 i Lanciego 01.

W sumie 8 przystanków.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy stworzenia zielonych dachów (pokrytych roślinnością) na obecnie istniejących wiatach przystankowych przy stacjach metra Natolin i Imielin.
Opis projektu
Projekt zakłada, że będzie to dach obłożony ekstensywnymi matami rozchodnikowymi. Rośliny powinny charakteryzować się niezbyt ekspansywnym systemem korzeniowym oraz dobrze znosić skrajne warunki pogodowe. Zielony dach powinien imitować łąkę m.in. powinny znajdować się na nim różne rodzaje roślin.

Z czasem na dachach przystanków powinny ukształtować się naturalne „dzikie łąki”, na których roślinność nie będzie koszona, a różnorodność gatunkowa nie będzie regulowana (ewentualnie zwiększana). Zakładany zakres prac: projekt dostosowania przystanków, wzmocnienie konstrukcji przystanków (lub wymiana na wiaty przystankowe ze wzmocnioną konstrukcją), przygotowanie dachu wraz z warstwami podłoża, projekt doboru gatunków i kompozycji roślin, rozłożenie maty.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W przestrzeni miejskiej występuje dużo zabetonowanych i zaszklonych miejsc, które pozostają niewykorzystane. Dodatkowo zieleń miasta jest utrzymywana w sposób wspierający monokulturowość roślinną (sianie wyłącznie gatunków trawiastych; częste koszenie co uniemożliwia rozsiewanie się niektórym gatunkom roślin). Dachy wiat przystankowych są przestrzenią niezagospodarowaną, często zaszkloną (w gorące dni nagrzewa się i wpływa na zwiększenie temperatury). Projekt przyczyniłby się do utworzenia przestrzeni gdzie po początkowym nasadzeniu, dobór gatunków roślin kształtowałby się naturalnie, bez ingerencji człowieka. Projekt wpłynie na:
- zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej,
- zwiększenie bioróżnorodności
- zatrzymanie wody – zwiększenie wilgotności powietrza
- zmniejszenie nagrzewania się przestrzeni przystankowej (obniżenie temperatury)
- redukcja hałasu
- redukcja dwutlenku węgla

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Realizacja projektu w 8 lokalizacjach.
Przygotowanie i wyposażenie jednej wiaty w matę chodnikową: 25 000 zł.

Łączny koszt: 200 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wiaty na przystankach Metro Natolin 01/02/03/04, Metro Imielin 01/02, Polinezyjska 03 oraz Lanciego 01 zostaną wyposażone w zielone dachy.

Modyfikacje

28.04.2022 15:22
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego
28.04.2022 15:30
Koordynator w Zarządzie Transportu Miejskiego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany