Zielony Zakątek na Łazienkowskiej

1217
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Śródmieście
Autor pomysłu Elżbieta Rajczak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
129 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • dobre sąsiedztwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada stworzenie przyjaznego, otwartego i dostępnego dla wszystkich miejsca poprzez remont nawierzchni chodnika, wstawienie ławek, dodanie stojaków na rowery, stacji do samodzielnej naprawy roweru, ustawienie tablic informacyjnych z mapą instytucji kultury w okolicy oraz nasadzenie roślin z pielęgnacją do końca roku 2023.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt dotyczy przestrzeni chodnika i trawnika, która zaczyna się na granicy z posesją Legii, wzdłuż budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego (zwanego dalej: MDK) od strony ulicy Łazienkowskiej 7 w kierunku ul. Myśliwieckiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wyżej opisany teren znajduje się w administracji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, nr działki 1/2, obręb nr 50610, dzielnica Śródmieście.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie przyjaznego, otwartego i dostępnego dla wszystkich miejsca poprzez remont nawierzchni chodnika, wstawienie ławek, dodanie stojaków na rowery, stacji do samodzielnej naprawy roweru, ustawienie tablic informacyjnych z mapą instytucji kultury w okolicy oraz nasadzenie roślin z pielęgnacją do końca roku 2023.
Opis projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie węzła komunikacyjnego wyznaczonego przez Trasę Łazienkowską, ulice: Rozbrat, Rondo Stanisława Sedlaczka, Łazienkowską, Myśliwiecką. Projekt dotyczy rewitalizacji chodnika i trawników przy budynku MDK na ul. Łazienkowskiej 7 oraz nowej aranżacji tej przestrzeni od granicy z posesją Legii, wzdłuż budynku MDK od strony ulicy Łazienkowskiej w kierunku ul. Myśliwieckiej. Planujemy stworzenie przed budynkiem MDK-u dostępnego, otwartego, przyjaznego i estetycznego wizualnie miejsca dla wszystkich jego użytkowników. Dlatego konieczna jest całkowita wymiana płytek chodnika, wstawienie ławek, dodanie stojaków na rowery, stacji do samodzielnej naprawy rowerów, ustawienie tablic informujących o historii miejsca, atrakcjach turystycznych wraz z mapą instytucji kultury na Solcu i Powiślu, programie zajęć dla dzieci i młodzieży w MDK-u, ofercie sąsiedzkich i wolontariackich działań uaktywniających społeczność lokalną, ustawienie tablicy ogłoszeń dostępnej zwłaszcza dla seniorów wykluczonych cyfrowo na „papierowe” plakaty wydarzeń kulturalnych, sportowych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Istotą projektu jest stworzenie zielonego, otwartego, przyjaznego i bezpiecznego miejsca, w którym będzie można usiąść, odpocząć, poczekać na kogoś. Miejsca, które będzie inspirowało, ciekawiło, aktywizowało i integrowało społeczność MDK-u (uczestników zajęć, opiekunów czekających na dzieci, odwiedzających regularnie MDK, pracowników) oraz społeczność lokalną (mieszkańców pobliskich bloków, uczniów, studentów, pracowników okolicznych instytucji).
Grupy, które bezpośrednio skorzystają z projektu, to opiekunowie czekający na dzieci po zajęciach w MDK-u, mieszkańcy okolicznych bloków, przechodnie, pasażerowie MZA z pobliskiego przystanku, uczniowie i studenci okolicznych szkół, turyści. Sąsiedztwo placówek oświatowych, licznych instytucji (Radio dla Ciebie, Radiowa Trójka, stadion Legii, stadion i hotel Agrykola, kościół Matki Bożej Jerozolimskiej, Warszawska Szkoła Fotografii i Grafiki Projektowej, Torwar) przy dużym węźle komunikacyjnym u zbiegu ul. Łazienkowskiej, Rozbrat, Myśliwieckiej i Trasy Łazienkowskiej powodują, że wiele osób chętnie zatrzyma się tutaj, żeby skorzystać z możliwości oferowanych przez to miejsce.
Zgłaszany projekt został poprzedzony wcześniejszymi badaniami. W ramach projektu „Partycypacyjne Projektowanie Przestrzeni Publicznych" realizowanego wspólnie przez studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, we współpracy z uczestnikami zajęć MDK w 2019 roku została przeprowadzona ankieta wśród mieszkańców Solca, dotycząca koncepcji zagospodarowania ww. terenu. W badaniu wzięło udział 186 osób (raport z realizacji projektu sporządzono na wiosnę 2020 r.). Respondenci wskazali wówczas na brak otwartego miejsca, w którym można usiąść, porozmawiać, spotkać się po zajęciach, poczekać na dzieci uczestniczące w zajęciach w MDK-u, poczytać o historii miejsca i tej części Warszawy.
W sąsiedztwie znajdują się m.in.: LO im. Stefana Batorego, LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Technikum Budownictwa i Architektury nr 1, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej, dwa Wydziały ASP: Wzornictwa i Architektury Wnętrz.
Taka otwarta przestrzeń szczególnie w dobie pandemii, nabiera niezwykle istotnego znaczenia. Zwłaszcza, gdy w pomieszczeniach zamkniętych obowiązują ograniczenia sanitarne z powodu COVID.
Bezpośrednie sąsiedztwo Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego (MDK) oznacza, że miejsce będzie zadbane i ma szansę długo służyć wszystkim użytkownikom, a ponad to „Zielony Zakątek na Łazienkowskiej” może stać się miejscem nieformalnych artystycznych prezentacji i spotkań.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
remont chodnika - 72 000 zł
zakup i montaż ławek - 8 000 zł
zakup i montaż stojaków na rowery - 3 000 zł
zakup i montaż stacji do samodzielnej naprawy roweru - 14 000 zł
zaprojektowanie treści, zakup i montaż tablic informacyjnych z mapą instytucji kultury w okolicy - 15 000 zł
nasadzenia roślinne - 12 880 zł
pielęgnacja roślin do końca 2023 r. - 2 070 zł
koszt oznakowania projektu - 500 zł
prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska - 17 000 zł

Łącznie 129 500 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
129 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
stworzenie przyjaznego, otwartego i dostępnego dla wszystkich miejsca

Modyfikacje

12.04.2022 10:30
Koordynator w Zarządzie Zieleni
12.04.2022 10:35
Koordynator w Zarządzie Zieleni
12.04.2022 12:15
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni
13.04.2022 12:32
Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany