Zakup i montaż czujników jakości powietrza

1088
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Krzysztof Orliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. ul. Chełmżyńska – okolice przystanku autobusowego Szymańskiego 01 (przy sklepie SPOŁEM)
2. ul. Chełmżyńska – okolice przystanku autobusowego Oraczy 01
(przy ul. Traczy)
3. ul. Wał Kościuszkowski – plac zabaw
4. ul. Chłopickiego – okolice ul. Krobińskiej

5. al. Chruściela (Rondo Fieldorfa) – okolice przystanku autobusowego Rembertów -Akademia 01

6. al. Sztandarów/ul. Czwartaków - okolice przystanku autobusowego PKP Mokry Ług
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu analizatorów jakości powietrza w wybranych punktach Rembertowa.

Czujniki powinny być kompatybilne (umożliwiać współpracę) z systemem miejskim powstałym w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”.

Urządzenie powinno dokonywać pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (frakcje PM10, PM2,5 i PM1) oraz pomiaru dwutlenku azotu (NO2) wraz z pomiarem temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Dodatkowo czujnik może dokonywać pomiar ozonu (O3).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt umożliwi monitoring jakości powietrza.

W ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”
w Dzielnicy Rembertów zamontowano jedynie 3 czujniki, po jednym na każdym z osiedli:
Stary i Nowy Rembertów oraz Kawęczyn-Wygoda. Dla rzeczywistego opomiarowania
wydaje się, że ilość ta jest zdecydowanie za mała.

Większa ilość czujników pozwoli na rozeznanie jak zanieczyszczenia rozkładają się w
ramach osiedli. Pozwoli zapoznać się, że stanem środowiska większej ilości mieszkańcom.
Można mieć nadzieję, że wpływie na sposób ogrzewania naszych domów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i montaż czujnika jakości powietrza - 22 000 zł brutto, Utrzymanie roczne - 2800 zł brutto, Oznakowanie - 200 zł brutto, Łącznie - 150 000 zł brutto (za 6 czujników)
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Na terenie miasta stołecznego Warszawy oraz gmin ościennych rozwijany jest aktualnie system monitoringu jakości powietrza, powstający w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z aneksem z dnia 20.01.2022 r. do umowy dotyczącej dofinasowania projektu, okres jego realizacji został przedłużony do 30.06.2023 roku, co oznacza że przedstawiony projekt BO nr 1088 pokrywa się czasowo z projektem VWOF.
Niezasadne jest więc zatem dotowanie z budżetu miasta stołecznego Warszawy dodatkowo instalacji urządzeń, które są i mogą być w niedalekiej przyszłości montowane w ramach trwającego projektu, finansowanego w 80% z funduszy unijnych. Może to być potraktowane jako niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm.). W ramach 1. etapu realizowanego projektu VWOF, na terenie dzielnicy Rembertów zamontowano łącznie 3 czujniki jakości powietrza, które monitorować będą w trybie ciągłym stężenia pyłów zawieszonych o frakcji PM10, PM2,5 i PM1 i dwutlenku azotu NO2, a także rejestrować będą pomiary temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego. Są one zlokalizowane w najbardziej reprezentatywnych miejscach na terenie dzielnicy, przy ulicach: Koniecpolskiej, Paderewskiego oraz Alei Komandosów. Zgodnie z zawartym w umowie prawie opcji, które umożliwia zakup i montaż dodatkowych 100 czujników w ramach projektu, dzielnica Rembertów zgłosiła do tej pory zainteresowanie instalacją kolejnych dwóch czujników jakości powietrza. Nie zamyka to jednak dalszego rozwoju sieci monitoringowej w ramach Virtual WOF. Jeśli dzielnica wyrazi zainteresowanie większą liczbą urządzeń pomiarowych, będzie to rozpatrzone w ramach wspomnianego prawa opcji. Dalsze zagęszczanie sieci pomiarowej poza realizowanym projektem VWOF nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych i zakładanych kosztów, umieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Modyfikacje

10.02.2022 13:52
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
27.04.2022 17:31
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji
28.04.2022 09:46
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Aktywiści od lat domagają się takich czujników. Od lat też urzędnicy z premedytacją postponują takie propozycje z uwagą "trwają prace i będzie kiedyś...".
    Tomasz Pniewski  17.06.2022 15:05
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany