Pływająca wyspa na Kępie Potockiej. Siedlisko ptactwa wodnego

1061
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Ewa Turek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada instalację pływającej platformy/wyspy na wodzie po bielańskiej stronie Kępy Potockiej. Byłaby ona przyjaznym miejscem dla siedlisk ptactwa wodnego o wymiarach ok. 3 x 4 m, porośnięta rodzimą roślinnością.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ciek wodny po bielańskiej stronie Parku Kępa Potocka, pomiędzy ul. Gwiaździstą a Wybrzeżem Gdyńskim.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada instalację pływającej platformy/wyspy na wodzie po bielańskiej stronie Kępy Potockiej. Byłaby ona przyjaznym miejscem dla siedlisk ptactwa wodnego o wymiarach ok. 3 x 4 m, porośnięta rodzimą roślinnością.
Opis projektu
Wyspa pływająca to lekka konstrukcja wyspowej platformy o funkcjach pobytowo–filtrujących. Jej głównym zadaniem jest poprawa różnorodności biologicznej, związanej z fauną i florą w danym ekosystemie. Instalacje tego typu wprowadzając zieleń do centrum miast, nie tylko zwiększają ich bioróżnorodność, ale także oczyszczają powietrze i wodę. Na szatę roślinną pływającego ogrodu składają się głównie gatunki rodzime. Ogród rozwija się z czasem dzięki nanoszonym przez wiatr i ptactwo nowym nasionom. Można też pozostawić na nich miejsca z niską roślinnością dla bytowania kaczek i innego ptactwa.
Na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku koszt naturalnej wyspy składającej się z rodzimych roślin o właściwościach fitoremediacyjnych wynosi ok. 50 000 złotych.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Unosząca się na wodzie w Parku Kępa Potocka zarośnięta wysepka byłaby nie tylko wielką atrakcją przyrodniczą Bielan, ale także przystanią dla ptactwa wodnego. Mogłyby na niej bytować kaczki i inne drobne gatunki zwierząt związane z ekosystemem wodnym. Naturalna wyspa składająca się z rodzimych roślin o właściwościach fitoremediacyjnych ma korzystny wpływ na ekosystem zbiornika wodnego.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Na podstawie pozyskanej wiedzy, rozeznania rynku oraz przeprowadzonego szacunku a także opinii wielu podmiotów realizujących podobne projekty w Polsce w oparciu o zalecenia biologów, ornitologów i botaników zrealizowanie projektu korzystnie wpłynie na różnorodność biologiczną parku i zbiornika wodnego Kępy Potockiej. Wyspy pływające z rodzimymi gatunkami roślin o właściwościach fitoremediacyjnych poprawiają stan wody w zbiorniku wodnym i sprzyjają ptactwu tam żerującemu. Łączna kwota projektu 60000,00 zł. w kwocie ujęto zakup wyspy i montaż a także oznakowanie zgodnie z wytycznymi B.O.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Dla mieszkańców Bielan ogródki roślin wodnych byłyby nie tylko atrakcją przyrodniczą, ale też edukacyjną. Ogródki/wyspy składające się z roślin rodzimych o silnych właściwościach fitoremediacyjnych będą pozytywne dla wody zbiornika wodnego w przyszłości, a przy okazji staną się naturalnym miejscem bytowania i rozmnażania ptaków. Wyspy wodne są w pełni ukorzenione i tworzą swoisty element biotopu zbiornika wodnego mający dobre właściwości oczyszczające.

Modyfikacje

21.04.2022 10:41
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
01.06.2022 10:08
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany