Park kieszonkowy i droga rowerowa dla Służewca - zielona i przyjazna pieszym ulica Domaniewska

1075
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mateusz Glinka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
700 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada polepszenie warunków poruszania się pieszych i rowerzystów w rejonie ulicy Domaniewskiej poprzez przedłużenie istniejącej drogi rowerowej, wybudowanie chodników w miejscu przedeptów, wytyczenie nowego przejścia dla pieszych i przeniesienie parkowania na jezdnię. Projekt zakłada również utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Domaniewskiej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Domaniewska (od skrzyżowania z ul. Postępu na zachód)
Ulica Suwak (między ul. Konstruktorską a Domaniewską)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada polepszenie warunków poruszania się pieszych i rowerzystów w rejonie ulicy Domaniewskiej poprzez przedłużenie istniejącej drogi rowerowej, wybudowanie chodników w miejscu przedeptów, wytyczenie nowego przejścia dla pieszych i przeniesienie parkowania na jezdnię. Projekt zakłada również utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Domaniewskiej.
Opis projektu
Projekt obejmuje wykonanie:

1) odcinka drogi dla rowerów przy ul. Suwak między istniejącym odcinkiem a ul. Domaniewską, razem z wytyczeniem przejazdów dla rowerów po wschodniej i południowej stronie skrzyżowania ulic Domaniewskiej i Suwak, wykonaniem nowego chodnika równoległego do ścieżki i rozpłytowaniem starego (w jego miejsce zostaną nasadzone krzewy);

2) chodników w miejscu istniejących przedeptów przy ul. Suwak: po zachodniej stronie ulicy (wraz z zabezpieczeniem go przed parkowaniem) oraz pomiędzy przystankiem Suwak 02 a ul. Domaniewską;

3) parku kieszonkowego przy ul. Domaniewskiej, w sąsiedztwie przystanku Suwak 03 - wzdłuż nowego chodnika w miejscu istniejącego przedeptu, oddzielonego od ulicy bujnymi zakrzewieniami i szpalerem drzew powstanie strefa zachęcająca do chwili odpoczynku wśród zieleni;

4) projektu zagospodarowania ul. Domaniewskiej między ulicami Postępu a Suwak obejmującego przeniesienie parkowania samochodów z wąskiego chodnika na jezdnię poprzez wytyczenie pasów do parkowania równoległego w całości na jezdni;

5) nowego przejścia dla pieszych przez ul. Domaniewską w okolicy budynku nr 50.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jakość infrastruktury dla niezmotoryzowanych mieszkańców i pracowników Służewca nie nadąża za dynamicznym rozwojem tej okolicy. W zbyt wielu miejscach brakuje chodników (a istniejące są zastawione w poprzek przez źle zaparkowane samochody), drogi dla rowerów są poprzerywane, ponadto okolica, mimo coraz większej liczby mieszkańców, dalej cierpi na chroniczny niedobór przestrzeni z zielenią urządzoną.

Niniejszy projekt ma na celu wyeliminowanie tych problemów w miejscu, które szczególnie w nie obfituje, w samym sercu "Mordoru". Ulica Domaniewska ma potencjał na stanie się przestrzenią przyjazną pieszym. Jednak warunkiem do tego niezbędnym jest przeniesienie parkowania samochodów w całości na jezdnię - tak, aby w ogóle było możliwe przejście przez nie. Konieczne jest także wytyczenie nowego przejścia dla pieszych w miejscu, w którym Domaniewska jest szczególnie często przekraczana przez pieszych, chcących sobie skrócić drogę np. do autobusu.

Niezmiernie istotne jest także zazielenienie tej ulicy, czemu służyć będzie założenie parku kieszonkowego niedaleko przystanku autobusowego Suwak 03. Szpalery drzew i gęste zakrzewienia odetną od ulicy szeroki pas trawnika, który, zaopatrzony w ławki i hamaki, może służyć jako miejsce wytchnienia, szczególnie w dni wolne, kiedy ruch w okolicy jest niewielki. Jednocześnie chodnik przekraczający to miejsce uratuje wielu pieszych, używających w dni robocze obecnego w tamtym miejscu przedeptu, od konieczności brnięcia w błocie lub znacznego nadkładania drogi.

W końcu ważnym elementem jest przedłużenie istniejącej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Suwak do ul. Domaniewskiej i połączenie jej z ulicą w ten sposób, aby rowerzyści mogli komfortowo włączać się do ruchu na tych ulicach, co zwiększy atrakcyjność tego środka transportu na Służewcu.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
700000.00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
700 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Dla ulicy Suwak i Domaniewskiej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Służewca Przemysłowego w rejonie ulicy Konstruktorskiej. Miejscowy plan przewiduje dla obu dróg między innymi lokalizację szpaleru drzew (1 przy ul. Suwak i 2 szpalery przy ul. Domaniewskiej), realizację ścieżki rowerowej, chodnika oraz miejsc parkingowych w ulicy. Zgodnie z opinią organu architektoniczno-budowlanego (Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów): „Realizacja projektu możliwa na warunkach ustalonych
w planie. Budowa nowej drogi rowerowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę”. Powyższe oznacza konieczność całkowitej przebudowy pasów drogowych ul. Suwak i Domaniewskiej w celu takiego zagospodarowania pasów drogowych, aby w przestrzeni ulicznej znalazły się wszystkie elementy określone w planie miejscowym: zatoki postojowe, chodniki, szpalery drzew, drogi rowerowe, co wymaga:
- przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie projektanta ,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania pasów drogowych i pozyskanie wytycznych projektowych z Biura Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Biura Architektury i Planowania Przestrzennego,
- na podstawie otrzymanych wytycznych opracowania wielobranżowego projektu budowlanego wraz z projektem organizacji ruchu i projektem przebudowy oświetlenia (stara linia kablowa i słupy oświetleniowe nie nadają
się do remontu),
- uzgodnienia wielobranżowego projektu budowlanego z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym, Zarządem Dróg Miejskich, Wydziałem Ochrony Środowiska i Wydziałem Infrastruktury dla Dzielnicy Mokotów,
- uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę drogi rowerowej i nowego oświetlenia ulicznego,
- przeprowadzenia procedury projektowej na realizację projektu budowlanego,
- wykonanie i rozliczenie robót do 10 grudnia 2023 roku.
W trakcie pierwotnej oceny projektu nie wskazano możliwości zrealizowania zamiennego projektu
o zmniejszonym zakresie , gdyż wskazane w projekcie elementy zmiany zagospodarowania pasa drogowego ulicy Domaniewskiej i Suwak w każdym przypadku wymagają opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej dla nowego zagospodarowania tych pasów, co skutkuje także brakiem możliwości realizacji tylko niektórych elementów zgłoszonego projektu.

Modyfikacje

25.01.2022 18:46
Autor projektu
26.04.2022 09:03
Wydział Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Mokotów
28.04.2022 17:05
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów
02.06.2022 09:21
Koordynator dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany